ชีวิตเดินทาง

อ.วรศิลป์

กี่ก้าว...ที่เดินมา
ไม่รู้ว่า...เท่าไร
กี่ก้าว...เดินต่อไป
ใครเล่าใคร...จะรู้
ชีวิต...ผ่านชั่วดี
ทุกชีวี...เป็นอยู่
ใช้อดีต...เป็นครู
ตระหนักรู้...จึงดี
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน