๏ ๏ ๙๐ ปี คำ.**วรรณคดี**๏ ๏

tiki

๏ ๏ ๙๐ ปี คำ.**วรรณคดี**๏ ๏ 
    ๏ คำ วรรณคดี เริ่มมีแต่เมื่อใด..?
(พระยา)อนุมานราชธนค้นไว้ให้แลเห็น
นับเก้าสิบปีประสงค์ตรงประเด็น
สองพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดเฟ้นเป็นถ้อยคำ... ๚
    ๏ ณ.พุทธศักราชนั้น*วรรณคดี* 
เริ่มเกิดมีในประกาศวาทย์ให้พร่ำ
พระราชกฤษฎีกาทรงน้อมนำ
**วรรณคดีสโมสร** จำ..จารขึ้นมา... ๚
   ๏    นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
คำ *วรรณคดี* ได้ปรากฎค่า
ถือเป็นมาตรฐานงานวิชา
คัดพรรณนาประเภทงาน *วรรณคดี* ๚
    ๏     จากอดีตหนังสือแต่งแจ้งปัจจุบัน
นับขึ้นขั้นหนังสือเลิศวรรณศรี
ผ่าน**วรรณคดีสโมสร**ร่อนพจี
เกิดก่อมีนามธรรม..ค้ำชีวิน. ๚
    ๏    สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่นั้นชี้ชัด
พระราชบัญญัติคุ้มครองเหล่าผองศิลป์
ขึ้นคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปิน
ให้มีกินค่าลิขสิทธิ์ชีวิตไทย... ๚
   
    ๏      ถึงสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้า
เกิดศัพท์ค่า *วรรณคดีศิลป์**  ขึ้นมาใหม่
มุ่งหมายศิลป์แต่งหนังสือสื่อจากใจ
แสดงให้ ได้รูปธรรม..นำมาดู๚
    ๏     ผู้อื่นอ่าน...งานที่เห็น เป็น รูปธรรม
 
 ศิลปกรรม ..วรรณกรรม..ค่าล้ำหรู
เป็นหลักการวางเทียบเปรียบชั้นครู
น้อมนบผู้แสดงธรรมล้ำวิชา..... ๚ะ๛- 
ทิกิ_tiki
ขอเชิญอ่านต่อในภาคเรื่องสั้น
http://www.thaipoem.com/web/scoopdata.php?id=2719
วรรณคดีในแง่วรรณศิลป์...
โดย พระยาอนุมานราชธน
คัดจาก  หนังสือ สูจิบัตร  งานสัปดาห์แห่งวรรณคดี พ.ศ.๒๕๐๓
ข้อมูลแห่งบทกลอนนี้ 
   เขียนบทนี้ ให้แม้จะดึกมากในคืนวันอาทิตย์ ซึ่งควรเป็นวันพักผ่อนที่สุด  
แต่ในการประมวลวิเคราะห์ถ้อยคำ ทางหนีทีไล่ ที่บรรพบุรุษเราโ ดยเฉพาะ สาย เอกกวี รัตนโกสินทร์ อันมีพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นกวีลือนามทุกพระองค์นั้น
     บทนี้ คือรากฐาน วรรณกรรม เพื่อปวงประชาชน อย่างชัดเจน แจ่มแจ้งที่สุดในโลก วรรณกรรม
     เราเขียนคำว่า วรรณคดี วรรณกรรม วรรณคดีศิลป์ วรรณกรรมศิลป์ วรรณศัพท์...... นานา สารพัด
ชี้ชัดพระราชหฤทัย แห่ง เบื้อง พระบรมมหากษัตริย์ไทย ผู้ทรง เทิดค่า ศิลปิน มาทุกยุค ทุกสมัย.............
     พระราชบัญญัติ ฉบับแรกเริ่มนี้ ทรงจารขึ้นไว้ให้ เหล่าผองชน ผู้มีใจอันสุนทรีย์ ได้ จารงานฝากไว้บนแผ่นดินไทยให้ลูกหลานตนได้ มีกิน มีใช้ 
    ให้ผองไทย ได้เรียนรู้ ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย รักไทย รักความเป็นไทย รักชาติ รักบรรพบุรุษตน 
    ทรงดูหลัก Copy Right นับ แต่วรรณกรรม ไทยเล่มแรก ได้รับการตีพิมพ์ขึ้น บนระบบโรงพิมพ์ ของบาทหลวง มิชชันนารี อเมริกัน ......หมอบรัดเลย์ และ หมอโรบินสัน...
   นับแต่เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย เครื่องแรก เกิดขึ้นในโลก...พ.ศ.2371 ร้อยโท เจมส์โลว์...
  นับแต่ โรงพิมพ์ในไทย เกิดขึ้น โรงแรกในโลก บทนี้ ได้สะท้อนสิ่งลึกสุด
   ราวได้ยินเสียงหายใจ แห่ง กวีรัตนโกสินทร์ ว่า  เพชรวรรณกรรม ....
เพชร วรรณคดี นั้น จะอยู่ต่อไปได้อย่างไร หากไม่มีกฎหมาย รองรับ
 การตราพระราชบัญญัติ วรรณคดีสโมสร ขึ้นในปี พุทธศักราช ๒๓๕๗ นั้น 
 ข้าพเจ้ารจนา ขึ้นเมื่อคืน เที่ยงคืน ของวันอาทิตย์ ๒๘ ต่อ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗
      ๙๐ ปี แห่ง วรรณ.....คดี...(คดีความโรงศาล)....คติ..ทิศทางไป เส้นทางไป
    คือ การตัดสิน พิจารณา ว่า เส้นทางงานเขียน ของใคร ได้รับการคุ้มครองทางสิทธิเสรีภาพ ในการรับการคุ้มครองสิทธิ์ ในประเทศนี้ ไปจนถึงทั่วโลก 
     ที่ต้อง พึงทราบ ว่า งานเขียนนั้นนั้น ทุกภาษา ที่ได้มีการจาร จารึก ขึ้นมา บน หนังสือ และสื่อทุกชนิด อันได้มีการระบุต่อมาในกฎหมาย ว่าด้วยลิขสิทธิ์ในภายหลังนั้น
     ได้ ทรง ตราพระราชบัญญัติ ขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิแห่งงานเขียน ของนีกเขียนไทย และ สิทธิ แห่ง ศิลปกรรม ไทย ใน อีก ๑๗ ปีต่อมา คือปี พุทธศักราช ๒๔๗๔ อันเป็นปี ที่กฎหมาย ไทย ว่าด้วย ลิขสิทธิ์ การคุ้มครอง วรรณกรรมและศิลปกรรม....ได้ถือคลอดออกมา.....
    หนึ่งปีก่อนปีที่ประชาไทย ถือว่า มีรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน เกิดขึ้นในโลกไทยคือ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๗๕ นั้น
    บทกลอนนี้ ต้องเดินควบคู่ไปกับ บทความว่าด้วย วรรณคดี อย่างมิพักสงสัย
    ๙๐ ปีที่ผ่านไป
   กวีไทย ได้ รักษาสิทธิสภาพของตน บนงานเขียนของตน กันหรือไม่...
.หรือว่า หม้อข้าว หม้อแกงตน ที่ต้มไว้ให้ลูกหลานกินนั้น 
    มันแค่ ขี้ดินขี้ทราย ที่จะโยน เหยียบย่ำทำลาย อย่างไร ก็ได้ ?
    ๙๐ ปี ที่ผ่านไป กวีไทย ได้ทำอะไร ในการรักษาสิทธิสภาพ ลิขสิทธิ์ ของตน
    จาร ...ด้วยว่า.. คนเล็กๆคนนี้ ได้มีโอกาส...ไปช่วยผ่าน กฎหมาย ว่าด้วย องค์กรจัดเก็บ ค่าลิขสิทธิ์ ในนามของ สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
      ลิขสิทธิ์ นี้ คุ้มครองทุกสื่อ มิใช่เฉพาะ บนหน้ากระดาษ ...
    .........แต่หน้าจอ และ หน้ากระดานนี้ แน่นอนค่ะ
นอบกราบเบื้องพระบาท พระมหาธีรราชเจ้า ล้นเกล้า รัชกาลที่ หก
     ถวายสักการะ สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 และ พระมหากษัตริย์ เอกกวีรัตนโกสินทร์ ทุกพระองค์ มา ณที่นี้...****
และถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ท่านทรงเป็น เอกศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงเทิดไทย ทำให้ ชาวไทยศิลปินทุกคนอยู่ร่มเย็นใต้เบื้องพระบาท....
ทิกิ_tiki
เคาะแป้นพิมพ์ ..
จารจดลงเวลา.ณ. หน้าเครื่อง ๒๔:๐๐ นาฬิกา เพลาเที่ยงคืน
คืนพระจันทร์.ที่ยี่สิบแปด...๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗
คืนขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๘
 สยาม..กรุงเทพฯเมืองฟ้าอมร....ประเทศไทย
****เขียนเพิ่มเติม เวลา 13:00 บ่ายวันจันทร์ 29 มิถุนายน พ.ศ.2547
สงวนลิขสิทธิ..ตามพระราชบัญญัติ
Copyright ..All rights reserved 
สำหรับเบื้องหน้าข้าพเจ้านี้ ยังมีหนังสืออีกหนึ่งเล่มวางอยู่เบื้องหน้า
คือ Adventures in Siam in the Seventeenth Century
by E.W.Hutchinson
เป็นฉบับพิมพ์ใหม่
       Reprinted with permission of 
     THE ROYAL ASIATIC SOCIETY 
       From the original publication of 1940
              1985
ISBN 974-405-475-1
ผู้ใดจะค้นคว้าเพื่อประกอบงานประวัติศาสตร์อยุธยา ก็น่าจะสมควรซื้อหาเก็บไว้
  ภาพปก เป็นภาพ ฟอลคอน กำลัง ก้มตัวหน้าพระที่นั่ง ในขณะที่ ราชทูต เมอร์ซิเออ เดอ โชมองก์ กำลัง ถวายเอกสารแด สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
จัดพิมพ์โดย
DD BOOKS
32/9 Soi Askok, Sukhumvit 21 Bangkok 10110.Thailand
ตีพิมพ์ ปี 1985 ก็ อยู่กับทิกิมานับแต่ปี 2534 ถึงวันนี้ ก็ 13 ปีที่ครอบครอง อ่านมั่งไม่อ่านมั่ง แต่ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ไทย 
      และ นายเดนนิส ดันแคนสัน Vice President ของ The Royal  Asiatic Society นั้นได้เขียนความนำ หน้าปกนี้ ไว้ ที่กรุงลอนดอน เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน ปี ค.ศ.1985 ;ว่าไว้ นั้นประทับใจเหลือแสน ด้วยว่า 
พูดถึง ว่า นับแต่ปี ค.ศ.1767  ที่ กรุงอยุธยาถูกทำลายสิ้นเป็นต้นมา ประวัติศาสตร์ได้ ก็ได้ถูกเผาพินาศสิ้น...
       นับเป็นโชคอันยิ่งใหญ่ ที่ชาวต่างชาติได้บันทึกประวัติศาสตร์การเดินทางสู่ประเทศสยามไว้...
         อันนี้ ในภาคแปลไทย ก็มีผู้แปลแล้วทั้งเล่ม แต่เข้าใจว่าข้าพเจ้าได้ขอให้วัดสวนแก้ว มารับบริจาคไปนานกวา 5 ปี คงติดไปกับหนังสือเหล่านั้น และอาจถูกเทขายเป็นเศษกระดาษไปแล้วกระมัง...
      ในหน้าคำนำดังกล่าว ได้พูดถึง ฟัลคอน ชาวกรีก นามวา Constantine Gerakis alias ** Falcon** ซึ่งเขียนนามตนเองว่า * Phaulkon อันเป็นระบบการถ่ายภาษาสันสกฤต ลงสู่ภาษา อังกฤษ ทีเดียว
      นับว่า เป็น เพื่อน เป็น ศัตรู กับสยามประเทศ บนประวัติการกองเรือ มหาอำนาจการแย่งชิงเกาะเครื่องเทศ เกาะไข่มุก น่านน้ำทะเล อันดามัน เหล่านั้น.... แต่ บุคคลที่เขียนเรื่องเหล่านี้ขึ้นเป็นระบบ คือ E W Hutchinson ซึ่งอยู่ใน เชียงใหม่และ กรุงเทพฯ ประมาณ ก่อนปี 1929 ...ปี ค.ศ. 1930 ถือเป็นผู้ เขียนประวัติการณ์เหล่านี้ ไว้ได้อย่างน่าชื่นชม
      คนไทยเราจะต้องจ่าย ค่า ลิขสิทธิ์ เพื่ออ่านประวัติชาติตัวเอง อีกนานแค่ไหน ..น่าคิด
ทิกิ_tiki				
comments powered by Disqus
 • ..ยาสีฟัน..

  29 มิถุนายน 2547 00:54 น. - comment id 291153

  ^______^
  
  แวะมาทักคนแต่กลอนเก่ง-เก่งครับ..
  แต่งได้เพราะจริง-จริงนะพี่สาวเรา..
 • 4501

  29 มิถุนายน 2547 02:48 น. - comment id 291188

  อิอิ อ่านมากจนตาลายเลยแฮะ
  
  
  เห้อ เซ็งจิต ... ทานข้าวแก้เซ็งดีกว่า แวบบบ
  
 • tiki

  29 มิถุนายน 2547 04:22 น. - comment id 291193

  โอวว 9 0 ปี แล้วหรอขอรับเจ๊ 
  
   
   จาก : 4501 
   รหัส - วัน เวลา : 295697 - 29 มิ.ย. 47 - 02:43 
   ยกมาไว้นี่นะคะ
 • อาภาภัส

  29 มิถุนายน 2547 05:16 น. - comment id 291203

  จะหาใครใดเปรียบกับโฉมแม่
  ผู้มากแท้ถ้อยคำที่สื่อสาร
  บอกเรื่องราวเล่าขานจากวันวาน
  ขอบคุณผ่านลำนำพร่าซึ้งทรวง
 • tiki

  29 มิถุนายน 2547 05:53 น. - comment id 291210

  ^______^
  
  แวะมาทักคนแต่กลอนเก่ง-เก่งครับ..
  แต่งได้เพราะจริง-จริงนะพี่สาวเรา.. 
   จาก : ..ยาสีฟัน.. 
   รหัส - วัน เวลา : 295663 - 29 มิ.ย. 47 - 00:54 
  
  โอย แต่งเสร็จก็มาแปะไว้ก่อน แล้วก็ไปพิมพ์
  บทความท่านพระยาอนุมาน ฯ หลายชั่วโมงกว่าจะเสร็จ
     กลับมาแก้กลอนอีก เป็นชั่วโมงเหมือนกัน
 • tiki

  29 มิถุนายน 2547 05:54 น. - comment id 291211

  อิ อ่านมากจนตาลายเลยแฮะ
  
  
  เห้อ เซ็งจิต ... ทานข้าวแก้เซ็งดีกว่า แวบบบ
   
   จาก : 4501 
   รหัส - วัน เวลา : 295699 - 29 มิ.ย. 47 - 02:48 
   
   
   
   ความคิดเห็น : โอวว 9 0 ปี แล้วหรอขอรับเจ๊ 
  
  
  จาก : 4501 
  รหัส - วัน เวลา : 295697 - 29 มิ.ย. 47 - 02:43 
  ยกมาไว้นี่นะคะ 
   จาก : รหัสสมาชิก : 4895 - tiki 
   รหัส - วัน เวลา : 295705 - 29 มิ.ย. 47 - 04:22 
  
  
  อ่านะ เซ็งก็ต้องมาบอก 
  นายตัวดี
 • tiki

  29 มิถุนายน 2547 05:59 น. - comment id 291212

  จะหาใครใดเปรียบกับโฉมแม่
  ผู้มากแท้ถ้อยคำที่สื่อสาร
  บอกเรื่องราวเล่าขานจากวันวาน
  ขอบคุณผ่านลำนำพร่าซึ้งทรวง 
   จาก : รหัสสมาชิก : 7446 - อาภาภัส 
   รหัส - วัน เวลา : 295715 - 29 มิ.ย. 47 - 05:16 
  
     
       เขียนกลอนแล้วข้ามไปทำสารคดี
  
  กลับมานี่แก้กลอนกร่อนเป็นช่วง
  
   ขอขอบคุณคนดีใจทุกดวง
  
  มาบอกปวงถ้อยคำนำชื่นใจ
  
  
  
  ขอบคุณที่มาแวะดูนะคะ
  
  
 • )))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**(((

  29 มิถุนายน 2547 07:53 น. - comment id 291250

  มาเป็นกำลังใจ
 • มัดหมี่ค่ะ

  29 มิถุนายน 2547 07:53 น. - comment id 291251

  วันนี้นึกอยากแซวพี่ทิกิ
  จริง ๆ มัดหมี่อ่านบทกลอนพี่ทีไร
  อยากหนีให้ไกล ๆ อะ
  เพราะหวนคิดบทกลอนที่ตัวเองแต่ง
  แล้วมันทำให้มัดหมี่น้อยใจค่ะ
  
  มันเทียบกันไม่ติดค่ะพี่ทิกิจ๋า
  มันเหมือนขั้วโลกเหนือกับเส้นศูนย์สูตรอะ
  
  กลอนที่พี่ทิกิแต่ง อ่านแล้ว มันเพราะจับจิต
  แต่กลอนที่มัดหมี่แต่ง อ่านแล้วมันระรานใจ
  อ่านทีไร มันร้อนทุกทีค่ะ ร้อนเพราะคนใจร้อน
  แต่งกลอนน่ะ
  
  นาน ๆ แวะมาเม้นท์ให้พี่ทิกิ
  เพราะบางกลอนอ่านแล้วมิมีใดจะเม้นท์
  เกินคำบรรยายค่ะ
  
  แว๊บเหมือนเรนจังดีกว่าอะ
  
  
  
 • พู่กัน (เฉพาะกิจ)

  29 มิถุนายน 2547 08:08 น. - comment id 291261

  มาเยี่ยมพี่ทิกินะครับ บทกลอนไพเราะมากครับผม...*-*
 • ชัยชนะ

  29 มิถุนายน 2547 08:09 น. - comment id 291262

  ผมพึ่งจะมาถึงบางอ้อ
  
  แวะมาฟังเรื่องน่ารู้ดีมีประโยชน์ครับ
  
 • นกตะวัน

  29 มิถุนายน 2547 09:01 น. - comment id 291275

  ชอบบทนี้จังเลย ขอเก็บไว้หน่อย ขอบคุณที่มาเล่าให้ฟังครับ เอ แล้วงานของเรา เขาจะรับเป็นวรรณคดีบ้างไหมหนอ
 • ริ้วฟ้า

  29 มิถุนายน 2547 10:45 น. - comment id 291309

  ความรู้ใหม่ ดีใจที่เข้ามาอ่านค่ะ
  
 • ยโส

  29 มิถุนายน 2547 11:24 น. - comment id 291320

  ได้อ่านเพื่อความบันเทิง และความรู้ ควบคู่ไปด้วยกัน
 • ผีขี้เมา

  29 มิถุนายน 2547 12:53 น. - comment id 291356

  :)
  
  
 • กอกก

  29 มิถุนายน 2547 13:39 น. - comment id 291364

       คุณทิกิ...
  
      เขาบอกว่ายิ่งอ่านก็รู้ว่ายิ่งโง่..เพิ่งได้สัมผัสกับตัวเอง อ่านบทกวีของคุณทีไร นอกจากอิ่มเอมใจแล้วก็รู้สึกว่าเรากระจอกสิ้นดี ชื่นชมมาก
      แต่งให้อ่านเรื่อยๆ นะคะ
 • tiki

  29 มิถุนายน 2547 13:48 น. - comment id 291368

  มาเป็นกำลังใจ 
   จาก : รหัสสมาชิก : 5564 - )))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**((( 
   รหัส - วัน เวลา : 295762 - 29 มิ.ย. 47 - 07:53 
  
  
      ขอบคุณในกำลังใจ
      ทิกิเขียนบทนี้ ให้แม้จะดึกมากในคืนวันอาทิตย์ ซึ่งควรเป็นวันพักผ่อนที่สุด  
      แต่ในการประมวล
    วิเคราะห์ถ้อยคำ ทางหนีทีไล่ ที่บรรพบุรุษเรา
  โดยเฉพาะ สาย เอกกวี รัตนโกสินทร์ อันมีพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นกวีลือนามทุกพระองค์นั้น
  
  (เขียนตรงนี้ ขนลุกเลย)
  
         บทนี้ คือรากฐาน วรรณกรรม เพื่อปวงประชาชน อย่างชัดเจน แจ่มแจ้งที่สุดในโลก วรรณกรรม
  
          เราเขียนคำว่า วรรณคดี วรรณกรรม วรรณคดีศิลป์ วรรณกรรมศิลป์ วรรณศัพท์
  
       นานา สารพัด
  
  ชี้ชัดพระราชหฤทัย แห่ง เบื้อง พระบรมมหากษัตริย์ไทย ผุ้ทรง เทิดค่า ศิลปิน มาทุกยุค ทุกสมัย.............
  
  
         พระราชบัญญัติ ฉบับแรกเริ่มนี้ ทรงจารขึ้นไว้ให้ เหล่าผองชน ผู้มีใจอันสุนทรีย์ ได้ จารงานฝากไว้บนแผ่นดินไทยให้ลูกหลานตนได้ มีกิน มีใช้ 
  
      ให้ผองไทย ได้เรียนรู้ ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย รักไทย รักความเป็นไทย รักชาติ รักบรรพบุรุษตน 
  
  
     ทรงดูหลัก Copy Right นับ แต่วรรณกรรม ไทยเล่มแรก ได้รับการตีพิมพ์ขึ้น บนระบบโรงพิมพ์ ของบาทหลวง มิชชันนารี อเมริกัน 
  
      นับแต่เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย เครื่องแรก เกิดขึ้นในโลก
    นับแต่ โรงพิมพ์ในไทย เกิดขึ้น โรงแรกในโลก บทนี้ ได้สะท้อนสิ่งลึกสุด
  
  
  
  
  
     ราวได้ยินเสียงหายใจ แห่ง กวีรัตนโกสินทร์ ว่า
     เพชรวรรณกรรม เพชร วรรณคดี นั้น จะอยู่ต่อไปได้อย่างไร หากไม่มี กฎหมาย รองรับ
   การตราพระราชบัญญัติ วรรณคดีสโมสร ขึ้น ใน ปี พุทธศักราช ๒๓๕๗ นั้น 
   ในวันนี ข้าพเจ้ารจนา ขึ้นเมื่อคืน เที่ยงคืน ของวันอาทิตย์ ๒๘ ต่อ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗
  
        ๙๐ ปี แห่ง วรรณ คดี
  
   คือ การตัดสิน พิจารณา ว่า เส้นทางงานเขียน ของใคร ได้รับการคุ้มครองทางสิทธิเสรีภาพ ในการรับการคุ้มครองสิทธิ์ ในประเทศนี้ ไปจนถึง
  ทั่วโลก ที่ต้อง พึงทราบ ว่า งานเขียนนั้นนั้น ทุกภาษา ที่ได้มีการจาร จารึก ขึ้นมา บน หนังสือ และสื่อทุกชนิด อันได้มีการระบุต่อมาในกฎหมาย ว่าด้วยลิขสิทธิ์ในภายหลังนั้น
  
        ได้ ทรง ตราพระราชบัญญัติ ขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิแห่งงานเขียน ของนีกเขียน และ สิทธิ แห่ง ศิลปกรรม ใน อีก ๑๗ ปีต่อมา คื อปี พุทธศักราช ๒๔๗๔ อันเป็นปี ที่กฎหมาย ว่าด้วย ลิขสิทธิ์ การคุ้มครอง วรรณกรรมและศิลปกรรม
  ได้ถือคลอดออกมาก่อน ปี ที่ ประชาไทย ถือว่า มีรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน เกิดขึ้นในโลกไทย
  คือ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๗๕ นั้น
  
        บทกลอนนี้ ต้องเดินควบคู่ไปกับ บทความว่าด้วย วรรณคดี อย่างมิพักสงสัย
  
      ๙๐ ปีที่ผ่านไป
     กวีไทย ได้ รักษาสิทธิสภาพของตน บนงานเขียนของตน
    กันหรือไม่....หรือว่า หม้อข้าว หม้อแกงตน ที่ต้มไว้ให้ลูกหลานกินนั้น มันแค่ ขี้ดินขี้ทราย ที่จะโยน เหยียบย่ำทำลาย อย่างไร ก็ได้ ?
  
       ๙๐ ปี ที่ผ่านไป กวีไทย ได้ทำอะไร ในการรักษาสิทธิสภาพ ลิขสิทธิ์ ของตน
  
     จาร ด้วย คนคนนี้ ได้ไปช่วยผ่าน กฎหมาย ว่าด้วย องค์กรจัดเก็บ ค่าลิขสิทธิ์ ในนามของ สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
  
         ลิขสิทธิ์ นี้ คุ้มครองทุกสื่อ มิใช่เฉพาะ บนหน้ากระดาษ 
      แต่หน้าจอ และ หน้ากระดานนี่ แน่นอนค่ะ
  
  นอบกราบเบื้องพระบาท พระมหาธีรราชเจ้า ล้นเกล้า รัชกาลที่ หก
  
        ถวายสักการะ สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
   และ พระมหากษัตริย์ เอกกวีรัตนโกสินทร์ ทุกพระองค์ มา ณที่นี้
  
  
  ทิกิ_tiki
  
  ทิกิ_tik
  
  
  
 • tiki

  29 มิถุนายน 2547 13:51 น. - comment id 291371

  มาเป็นกำลังใจ 
   จาก : รหัสสมาชิก : 5564 - )))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**((( 
   รหัส - วัน เวลา : 295762 - 29 มิ.ย. 47 - 07:53 
  
  
      ขอบคุณในกำลังใจ
     ทิกิ_tik
  
  
  
 • ลอยไปในสายลม

  29 มิถุนายน 2547 13:52 น. - comment id 291372

  แวะมาเยี่ยมค่ะ
 • tiki

  29 มิถุนายน 2547 15:29 น. - comment id 291404

  สำหรับเบื้องหน้าข้าพเจ้านี้ ยังมีหนังสืออีกหนึ่งเล่มวางอยู่เบื้องหน้า
  
  คือ Adventures in Siam in the Seventeenth Century
  by E.W.Hutchinson
  
  เป็นฉบับพิมพ์ใหม่
         Reprinted with permission of 
       THE ROYAL ASIATIC SOCIETY 
         From the original publication of 1940
                1985
  ISBN 974-405-475-1
  
  ผู้ใดจะค้นคว้าเพื่อประกอบงานประวัติศาสตร์อยุธยา ก็น่าจะสมควรซื้อหาเก็บไว้
  
       
       ภาพปก เป็นภาพ ฟอลคอน กำลัง ก้มตัวหน้าพระที่นั่ง ในขณะที่ ราชทูต เมอร์ซิเออ เดอ โชมองก์ กำลัง ถวายเอกสารแด สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
  จัดพิมพ์โดย
  DD BOOKS
  32/9 Soi Askok, Sukhumvit 21 Bangkok 10110.Thailand
  ตีพิมพ์ ปี 1985 ก็ อยู่กับทิกิมานับแต่ปี 2534 ถึงวันนี้ ก็ 13 ปีที่ครอบครอง อ่านมั่งไม่อ่านมั่ง แต่ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ไทย 
  
        และ นายเดนนิส ดันแคนสัน Vice President ของ The Roya Asiatic Society นั้นได้เขียนความนำ หน้าปกนี้ ไว้ ที่กรุงลอนดอน เมื่อ วัที่ 8 มิถุนายน ปี ค.ศ.1985 ;ว่าไว้ นั้นประทับใจเหลือแสน ด้วยว่า 
  พูดถึง ว่า นับแต่ปี ค.ศ.1767 ที่ กรุงอยุธยาถูกทำลายสิ้นเป็นต้นมา ประวัติศาสตร์ได้ ก็ได้ถูกเผาพินาศสิ้น...
         นับเป็นโชคอันยิ่งใหญ่ ที่ชาวต่างชาตจิ ได้บันทึกประวัติศาสตร์การเดินทางสู่ประเทศสยามไว้...
  
           อันนี้ ในภาคแปลไทย ก็มีผู้แปลแล้วทั้งเล่ม แต่เข้าใจว่าข้าพเจ้าได้สั่งให้วัดสวนแก้ว มารับบริจาคไปนานกวา 5 ปี คงติดไปกับหนังสือเหล่านั้น และอาจถูกเทขายเป็นเศษกระดาษไปแล้วกระมัง...
  
        ในหน้าคำนำดังกล่าว ได้พูดถึง ฟัลคอน ชาวกรีก นามวา Constantine Gerakis alias ** Falcon** ซึ่งเขียนนามตนเองว่า * Phaulkon อันเป็นระบบการถ่ายภาษาสันสกฤติ ลงสู่ภาษา อังกฤษ ทีเดียว
  
  
          นับว่า เป็น เพื่อน เป็น ศัตรุ กับสยามประเทศ ปนประวัติการกองเรือ มหาอำนาจการแย่งชิงเกาะเครื่องเทศ เกาะไข่มุก น่านน้ำทะเล อันดามัน เหล่านั้น.... แต่ บุคคลที่เขียนเรื่องเหล่านี้ขึ้นเป็นระบบ คือ Hutchinson ซึ่งอยู่ใน เชียงใหม่และ กรุงเทพฯ ประมาณ ปี 1930 ถือเป็นผู้ เขียนประวัติการณ์เหล่านี้ ไว้ได้อย่างน่าชื่นชม
  
        คนไทยเราจะต้องจ่าย ค่า ลิขสิทธิ์ เพื่ออ่านประวัติชาติตัวเอง อีกนานแค่ไหน ..น่าคิด
  
  
  ทิกิ_tiki
           
  
   
   จาก : รหัสสมาชิก : 4895 - tiki 
   รหัส - วัน เวลา : 295917 - 29 มิ.ย. 47 - 15:19 
  
 • ปลาวาฬสีน้ำเงิน

  29 มิถุนายน 2547 15:53 น. - comment id 291416

  ปลาวาฬมาทักทายนะคะ
 • tiki

  29 มิถุนายน 2547 16:18 น. - comment id 291424

  วันนี้นึกอยากแซวพี่ทิกิ
  จริง ๆ มัดหมี่อ่านบทกลอนพี่ทีไร
  อยากหนีให้ไกล ๆ อะ
  เพราะหวนคิดบทกลอนที่ตัวเองแต่ง
  แล้วมันทำให้มัดหมี่น้อยใจค่ะ
  
  มันเทียบกันไม่ติดค่ะพี่ทิกิจ๋า
  มันเหมือนขั้วโลกเหนือกับเส้นศูนย์สูตรอะ
  
  กลอนที่พี่ทิกิแต่ง อ่านแล้ว มันเพราะจับจิต
  แต่กลอนที่มัดหมี่แต่ง อ่านแล้วมันระรานใจ
  อ่านทีไร มันร้อนทุกทีค่ะ ร้อนเพราะคนใจร้อน
  แต่งกลอนน่ะ
  
  นาน ๆ แวะมาเม้นท์ให้พี่ทิกิ
  เพราะบางกลอนอ่านแล้วมิมีใดจะเม้นท์
  เกินคำบรรยายค่ะ
  
  แว๊บเหมือนเรนจังดีกว่าอะ
  
   
   จาก : มัดหมี่ค่ะ 
   รหัส - วัน เวลา : 295763 - 29 มิ.ย. 47 - 07:53 
   
   
       มัดหมี่คะ ความสะเทือนใจของมัดหมี่ เป็น งานอิสระซึ่งน่าเคารพในความรู้สึกของหัวใจน้อยๆนั้นค่ะ
        ความเศร้าสะเทือนอารมณ์นั้น ทำให้เราได้รู้คุณค่าจิตใจ และอารมณ์ของมนุษย์เราด้วยกัน อยู่เสมอ 
      จึงเป็นเรื่องที่น่าอ่าน น่าศักษา น่าเรียนรู้ น่าเข้าใจ....หลายคนก็ต้องคิดเช่นนี้ด้วยค่ะ..
  พี่ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ
  
  ทิกิ_tiki
 • tiki

  29 มิถุนายน 2547 16:25 น. - comment id 291427

  มาเยี่ยมพี่ทิกินะครับ บทกลอนไพเราะมากครับผม...*-* 
   จาก : รหัสสมาชิก : 7647 - พู่กัน (เฉพาะกิจ) 
   รหัส - วัน เวลา : 295773 - 29 มิ.ย. 47 - 08:08 
  
        ขอขอบคุณ พู่กันในกำลังใจนี้ค่ะ
  
  
  ทิกิ_tiki
 • ฤกษ์ ชัยพฤกษ์

  29 มิถุนายน 2547 16:25 น. - comment id 291428

  ต้นเหตุเครื่องมือหากินอยู่นี่เอง อิอิ
  มีคนกลุ่มหนึ่งหากินโดยมากกับร้านคอมพิวเตอร มีแผนแยบยล โปรแกรมที่แถมมาฟรีบ้าง เพลงที่ลงในเครื่องบ้าง คนกลุ่มนี้จะมีที่อ้างเป็นตำรวจสันติบาลด้วยจะจู่เข้าไปตรวจเมื่อพบว่ามีดปรแกรมที่อ้างว่ามีลิขสิทธิ์ก็จะนำตัวไปโรงพักแจ้งความเอาเข้าตรางเลย ต้องยอมเสียเงินอย่างน้อย สองหมื่นบาท ถึงจะเลิกลา ลองถามร้านคอมเกือบทุกร้านโดนมาแล้วทั้งนั้น ระวังโปรแกรมแถมฟรีใส่เครื่องมาให้เสร็จพอขายเครื่องมาก็ตามมาจับ อิอิ ร่วมมือกันเป็นทีม อิอิ
 • tiki

  29 มิถุนายน 2547 16:30 น. - comment id 291429

  ผมพึ่งจะมาถึงบางอ้อ
  
  แวะมาฟังเรื่องน่ารู้ดีมีประโยชน์ครับ
   
   จาก : รหัสสมาชิก : 5053 - ชัยชนะ 
   รหัส - วัน เวลา : 295774 - 29 มิ.ย. 47 - 08:09 
  
         
        ขอบคุณ คุณ ชัยชนะมากค่ะ
     บางอย่าง ผ่านตาไป เราไม่ทราบ เบื้องลึกเบื้องหลัง...ว่า ในยุคนั้น งานวรรณคดี ที่มีการเขียนเกิดขึ้น เป็น ละครร้อง ละครรำ ถูกดูหมื่นว่าเป็นอาชีพ ชั้นต่ำ ยากไร้ ประมาณไหน
  
        การที่พระองค์ท่านได้จารขึ้นไว้ให้ ก็เพื่อให้ทุกคนได้...มีสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ซึ่ง จะมีค่ามหาศาลต่อไป...
  
      ขอเป็นกำลังใจให้กวีทุกท่าน คุณ ชัยชนะ
  
  
  ทิกิ_tiki
 • tiki

  29 มิถุนายน 2547 16:37 น. - comment id 291431

  ชอบบทนี้จังเลย ขอเก็บไว้หน่อย ขอบคุณที่มาเล่าให้ฟังครับ เอ แล้วงานของเรา เขาจะรับเป็นวรรณคดีบ้างไหมหนอ 
   จาก : นกตะวัน 
   รหัส - วัน เวลา : 295787 - 29 มิ.ย. 47 - 09:01 
  
      คุณนกตะวันคะ ..ทิกิ_tiki เข้าอ่านงานของคตุณ สม่ำเสมอ แม้หลายครั้งมิได้ตอบว่า อ่าน
  ก็ตาม แต่สิ่งหนึ่ง ซึ่งจะ ชี้ให้เห็นกวีรุ่นน้องที่ก้าวเข้ามา ณ.ที่นี้ คือการเขียนให้เห็นว่า งานของคุณ นกตะวันนั้น จัดเป็นชั้น
  
       Consistency Prose_Poem.. Writing ที่เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้า ทางบทกลอนสารคดี
  อันมีสาระ และ ทิศทางเด่นชัดมาก อย่างน่าสรรเสริญ และน่าอิจฉา ในบุญกุศล ของคนเช่นคุณ ที่มีทุกอย่างครบพร้อม ทั้ง เวลา ทุนทรัพย์ และ บุคลากร ซึ่งหาได้ยากยิ่งในกวีหลายท่าน
  
        ผู้ขาดแคลนจนแม้นไม่มีจะรับประทานระหว่างมือ
  
     ขอให้คุณเดินทางสายนี้ไปอย่างภาคภูมิใจเสมอไปค่ะ เป็นกำลังใจให้เสมอมา
  
  ทิกิ_tiki
 • tiki

  29 มิถุนายน 2547 16:44 น. - comment id 291434

  ความรู้ใหม่ ดีใจที่เข้ามาอ่านค่ะ
   
   จาก : รหัสสมาชิก : 8514 - ริ้วฟ้า 
   รหัส - วัน เวลา : 295822 - 29 มิ.ย. 47 - 10:45 
  
  
      ขอบคุณที่มาอ่านและให้ข้อมูลการอ่านไว้นะคะ จะมาเยี่ยมที่กระทู้บ้างค่ะ
  
  ทิกิ_tiki
 • tiki

  29 มิถุนายน 2547 16:50 น. - comment id 291436

  ได้อ่านเพื่อความบันเทิง และความรู้ ควบคู่ไปด้วยกัน 
   จาก : รหัสสมาชิก : 7746 - ยโส 
   รหัส - วัน เวลา : 295833 - 29 มิ.ย. 47 - 11:24 
  
     -ขอบคุณค่ะ ดีใจที่เข้าเว็บมาแล้วได้ประโยชน์
  
  
  ทิกิ_tiki
 • tiki

  29 มิถุนายน 2547 16:53 น. - comment id 291437

  :)
  
   
   จาก : ผีขี้เมา 
   รหัส - วัน เวลา : 295870 - 29 มิ.ย. 47 - 12:53 
  
  ขอขอบคุณมากค่ะ
  
  
  ทิกิ_tiki
 • tiki

  29 มิถุนายน 2547 16:58 น. - comment id 291439

  คุณทิกิ...
  
      เขาบอกว่ายิ่งอ่านก็รู้ว่ายิ่งโง่..เพิ่งได้สัมผัสกับตัวเอง อ่านบทกวีของคุณทีไร นอกจากอิ่มเอมใจแล้วก็รู้สึกว่าเรากระจอกสิ้นดี ชื่นชมมาก
      แต่งให้อ่านเรื่อยๆ นะคะ 
   จาก : รหัสสมาชิก : 8413 - กอกก 
   รหัส - วัน เวลา : 295879 - 29 มิ.ย. 47 - 13:39 
  
        คุณ กอกก คะ
       ขอบคุณอย่างยิ่งในคำเยิรยอ แล้วก็ขอแก้ความเข้าใจในความถ่อมตัวของคุณ ว่า คุณเป็นนักกลอนฝีมือดี มากคนหนึ่ง ซึ่ง ..ด้วย วัย และ ประสบการณ์อาจน้อยกว่า แต่เมื่อไหร่ ที่คุณพร้อมเพื่อการให้ ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ชนิดใด ก็จะสามารถเป็น หลักใจให้ผู้อ่านทุกท่านได้เช่นกัน
      ขอขอบคุณในการเข้ามาอ่านนะคะ
  
  ทิกิ_tiki
 • tiki

  29 มิถุนายน 2547 17:01 น. - comment id 291442

  แวะมาเยี่ยมค่ะ 
   จาก : รหัสสมาชิก : 8434 - ลอยไปในสายลม 
   รหัส - วัน เวลา : 295889 - 29 มิ.ย. 47 - 13:52 
  
  
    ขอบคุณที่ลอยไปเยี่ยมนะคะ
  
  ทิกิ_tiki
 • tiki

  29 มิถุนายน 2547 17:03 น. - comment id 291445

  ปลาวาฬมาทักทายนะคะ 
   จาก : รหัสสมาชิก : 6541 - ปลาวาฬสีน้ำเงิน 
   รหัส - วัน เวลา : 295938 - 29 มิ.ย. 47 - 15:53 
  
    ขอบคุณปลาวาฬที่ไปทักทายค่ะ
  
  
  ทิกิ_tiki
 • tiki

  29 มิถุนายน 2547 17:07 น. - comment id 291447

  ต้นเหตุเครื่องมือหากินอยู่นี่เอง อิอิ
  มีคนกลุ่มหนึ่งหากินโดยมากกับร้านคอมพิวเตอร มีแผนแยบยล โปรแกรมที่แถมมาฟรีบ้าง เพลงที่ลงในเครื่องบ้าง คนกลุ่มนี้จะมีที่อ้างเป็นตำรวจสันติบาลด้วยจะจู่เข้าไปตรวจเมื่อพบว่ามีดปรแกรมที่อ้างว่ามีลิขสิทธิ์ก็จะนำตัวไปโรงพักแจ้งความเอาเข้าตรางเลย ต้องยอมเสียเงินอย่างน้อย สองหมื่นบาท ถึงจะเลิกลา ลองถามร้านคอมเกือบทุกร้านโดนมาแล้วทั้งนั้น ระวังโปรแกรมแถมฟรีใส่เครื่องมาให้เสร็จพอขายเครื่องมาก็ตามมาจับ อิอิ ร่วมมือกันเป็นทีม อิอิ 
   จาก : รหัสสมาชิก : 4068 - ฤกษ์ ชัยพฤกษ์ 
   รหัส - วัน เวลา : 295951 - 29 มิ.ย. 47 - 16:25 
  
  
        อืมม์ ก็ลองคิดดูสิคะ
       อย่างเราก็ไปใช้อะไรใครเค้าฟรีบ่อยๆ
      นานนานที่เค้ามาแวะเก็บเงินที
     ก็น่าจะช่วยๆกันไปเนอะ 
           ขอบคุณที่ไปแวะค่ะ
  
  ทิกิ_tiki
 • tiki

  29 มิถุนายน 2547 21:38 น. - comment id 291495

  มาเรียนว่า ขณะนี้ บทกวีก็จะลาหน้าแรกแล้ว 
  
  ขอเชิญท่านไปอ่านบทงาน ท่านพระยาอนุมานราชธนที่ คัดลอกมาพิมพ์ไว้ให้อ่านพร้อมบทกลอนชุดนี้ ได้ที่ หน้าเรื่องสั้น / บทความ
  
  http://www.thaipoem.com/web/scoopdata.php?id=2719
  
  
  ขอบคุณค่ะ
  tiki

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>