ในวันต่อไป...จะไม่มีเธอ...

ดิบลูเม้นท์

   สิ่งที่เจ็บปวดที่สุด...ในชีวิต...
คือคนที่อยู่ใกล้ชิด ทำลายความเชื่อมั่น
ด้วยคำโกหก หลอกลวง วันเรายังคงรักกัน
เธอทำร้ายฉัน ทำลายความผูกพัน ที่เคยมี
   ต่อแต่นี้ ขอให้เรา จากกันไปดีกว่า
อย่าบีบน้ำตา เหมือนว่ายังรักฉันคนนี้
อย่าทำเหมือนเธอเจ็บปวด รู้สึกผิด ในทันที
เมื่อฉันจับได้ ว่าเธอที่แสนดี เริ่มปันใจ
   ในวันนี้ ไม่มีน้ำตาจากคนอย่างฉัน
รักที่เคยให้เธอนั้น มันสูญสลาย
จะฝังซากรักของคนโกหก ไม่จริงใจ
ช่วยเดินออกไปให้ห่างไกล...เพราะฉันไม่ต้องการเธอ...
				
comments powered by Disqus
 • เพื่อนคนหนึ่ง

  8 ตุลาคม 2551 18:23 น. - comment id 903360

  ไม่มีแล้วเยื่อใยให้คิดถึง
  แม้ครั้งหนึ่งเคยผูกพันมากแค่ไหน
        แต่วันนี้สิ่งเคยมีสิ้นสูญไป
  ด้วยเหตุใดและเพราะใครคงรู้ดี
  
         58.gif
 • น่าน นามเมือง

  10 ตุลาคม 2551 13:15 น. - comment id 903731

  เข้มแข็งดีจัง
  
  แวะมาทักทายค่ะ36.gif
 • ดิบลูเม้นท์

  3 ธันวาคม 2551 16:25 น. - comment id 920936

  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶oooo¢¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´17711´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø´7o¢øøøo77´1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1´´´´717¢´´´´1¢77´$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
  ¶¶¶¶¶o´´7¢$¶¶¶1´´´1777777oo¢ø1´¢77´$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
  ¶¶¶$´´11´´´´´´´7777777777777oooo1´1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
  ¶¶´´17oøøo7777777777777777777777oø¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
  ¶¶´77¢1´´o777777777777777777777711¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
  ¶¶´77¶´´¢o77777777777777777777777´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
  ¶¶´17ø´$o7777777777777777777777777´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
  ¶¶1´17oo777777777777777oooo7777777´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
  ¶¶¶o´´11777777777¢¢o777o1´ooo77o77´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
  ¶¶¶¶¶¶¶´1777777ooo777777¶øø111117´1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
  ¶¶¶¶¶¶¶o´777777717´ø171´oøø´111´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
  ¶¶¶¶¶¶¶¶´´77o7771¶¶¶11oo¢7o71111o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´77111´´117ø¶¶¶´´ø7oøø1´´´77¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´71111177o´´´´´´¶oo1´111´´´1´´´´¶¶¶¶¶¶¶ 
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø77777oo¢ø´´´´771´111111117ø771´´ø¶¶¶¶¶ 
  ¶¶¶¶¶¶¶¶$1´´oøo¢ooo117¢$$71111111111111ooo71´¶¶¶¶¶ 
  ¶¶¶¶¶¶¶´´´171¢´´´111111´11111711111111´¢7771´¶¶¶¶¶ 
  ¶¶¶¶¶¶´´77777ø1111111111111111111111111øoo7´1¶¶¶¶¶ 
  ¶¶¶¶¶¶´1777ø¢´1111111111111711111111711´1¢17¶¶¶¶¶¶ 
  ¶¶¶¶¶¶´´7¢¢1´1117111111711111111111171111´´¶¶¶¶¶¶¶ 
  ¶¶¶¶¶¶¶¢71´111171111117111111111111711111´ø¶¶¶¶¶¶¶ 
  ¶¶¶¶¶¶¶¶7o7´1711711771171117111111111111´1¶¶¶¶¶¶¶¶ 
  ¶¶¶´´´7´´7oø11111711111171117111111111´17¶$o¶¶¶¶¶¶ 
  ¶77177¢o¢77oo´117117111111111111111111oo71´´´oø¶¶¶ 
  7´1ø¢777ooo7¢1´11111111111111111771´7¢ooooooo7´´´¶ 
  o777111´1177o¢77111111111111111171´7¢o771111777o1ø 
  o711´´´´´´11oo7ooo71´111111171111´¢oo71´´´´´´17o´1 
  o11´´´´´´´´1ø177777¶oo7711´1111117$771´´´´´´´´17´$ 
  ø´11´´´´´´11ø7711´´1´´´´´11´´´´7o7ø1711´´´´´´1111¶ 
  ¶´´11´´´1117¢´´´77¶¶$¶¶¶¶o1¶¶ø´1´´o1771´´´´´´´´´¶¶ 
  ¶¶´´177777´1´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$´´´´111´´´´´7¶¶¶ 
  ¶¶¶¶ooooo7ø¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>