หลังปล้น

เชษฐภัทร วิสัยจร

มหาโจรปล้นเมืองเป็นเรื่องไหม
ระดมโจรน้อยใหญ่ให้ร่วมปล้น
สำเร็จแบ่งไม่ลงตัวมั่วชอบกล
ยิ่งมากคนยิ่งมากความยามขัดแย้ง
โจรใหญ่บอกกูคนดีชี้นิ้วสั่ง
วางแผนตั้งกูชี้ชัดจัดส่วนแบ่ง
นายทุนโจรกัญชาร่วมฆ่าแกง
ก็โต้แย้งขอก้อนใหญ่ให้พวกกู


ลูกหาบกลุ่มโจรใหญ่ไม่เห็นด้วยเพราะได้ช่วยเตรียมทุนไว้ให้ต่อสู้
พวกคอยชี้ต้นทางเห็นเป็นนกรู้
คอยรอดูเศษอาหารเขาทานมา

ฝูงโจรจะสามัคคีตอนที่ปล้น
สัมฤทธิ์ผลก็จะเป็นเช่นหมาบ้า
กัดกันเองไร้ความคิดอนิจจา
เลิกศรัทธาพวกโจรเถิดคนไทย				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>