ความรัก

ไม้เก็ด

ความรักเป็นสิ่งที่ใครมีแล้ว
ย่อมไม่แคล้วพบทางที่สร้างสรรค์
สิ่งดีดีจะเกิดขึ้นชื่นชีวัน
เพราะรักนั้นนำใจให้ใฝ่ปอง
พ่อแม่ที่รักลูกจะปลูกฝัง
ให้รู้ยั้งใจคิดถูกผิดผอง
รักเรียนจะขยันหมั่นตรึกตรอง
ตำรากองท่องทำให้ชำนาญ
คนรักรถจะเช็ดรถให้หมดฝุ่น
ผมรักคุณก็หมั่นเกี้ยวขันเกลียวหวาน
คุณรักผมก็เอาใจไม่ระราน
คนรักบ้านก็ห่วงบ้านสถานตน
รักไม้ดอกปลูกไม้ดอกออกสะพรั่ง
เห็นทุกครั้งชื่นใจไม่หมองหม่น
รักพ่อแม่กตัญญูรู้คุณคน
ทุกแห่งหนมุ่งทำแต่กรรมดี
ความรักเป็นสิ่งที่ใครมีแล้ว
ย่อมไม่แคล้ว บังเกิดประเสริฐศรี
อันร้อยรักพันรักมากนักมี
ขอให้พี่น้องไทยใจรักกัน
อีกอย่างหนึ่งซึ่งใคร่อยากให้รัก
จำเป็นนักขาดไปภัยมหันต์
ปัจจัยสี่จะขาดหายวายชีวัน
สุดสำคัญ "รักป่าไม้" ไว้บ้างเอย.				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>