กระจุกกระจาย

ศรีสมภพ

รวยกระจุก..จนกระจาย
นั่นสิหมายให้ตระหนัก
ผู้แกร่งอย่าแย่งชัก
ลาภควรได้มากมายเกิน

รวยสุดล้น..จนก็หลาย
ห่างมากมาย ใช่ผิวเผิน
อยู่ร่วมผองต้องเผชิญ
ความขาดเกิน อย่าเมินมอง

ค่าคน..บนโลกร่วม
คือค่ารวมแห่งเราผอง
เกิดดับกับครรลอง
ไยจักต้องแตกต่างกัน

รวยกระจุก..จนกระจาย
สุขที่หาย เพราะใครนั่น
ราษฎร์อย่างเรา รู้เท่าทัน
ผู้บริหาร แข่งกันรวย !! 

มันจึงช่วย? จนกระจายไปทั่วแดน !!
				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>