กิเลส

Chanya

เรากำเนิดเกิดมากับกิเลส
ในนิเวศน์กว้างใหญ่อันไพศาล
ด้วยเคยชินกับมันในทุกกาล
จึงมิอาจเห็นซึ้งถึงราคี
ด้วยกิเลสฝังรากมาทุกภพ
ยากจะจบสมยอมด้วยใจนี้
ตถาคตค้นพบเอาชีพพลี
ธรรมานี้ดับกิเลสด้วยปัญญา.
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>