กันไว้ ดีกว่า แก้

ไม้เก็ด

    ปัญหาใหญ่้ไวรัสสะพัดหล้า
โคโรน่าหรือโควิด โรคติดต่อ
หลายประเทศปิดประเทศเหตุต้นตอ
ไวรัสก่อเกิดแก่ ต้องแก้ กัน
     สำหรับไทยติดเชื้อ เอื้อรักษา
มรณาไปบ้าง สร้างไหวหวั่น
หลายภาคส่วนล้วนเห็น เน้นสำคัญ
ประชาสัมพันธ์ทั่วถิ่นแผ่นดินทอง
     ให้กินร้อนรับประทาน อาหารสะอาด
ช้อนกลางคลาดแคล้วไกล ไม่จับต้อง
เพราะมากมือจับใช้ มุ่งใจปอง
เชื้อโรคผองอาจชิด ติดช้อนกลาง
     ใช้ช้อนเราเข้าไว้ในทุกมื้อ
หมั่นล้างมือของเราเอาไว้บ้าง
สวมหน้ากากอนามัย ไปทุกทาง
อยู่ให้ห่างกันสองเมตร เขตกั้นกาย
     และที่ได้ตอกย้ำ ให้ทำนั้น
คือให้หมั่นล้างมือ สื่อความหมาย
เพราะมือสองต้องจับ นับมากมาย
ไวรัสร้ายอาจชิด ติดมือมา
     หากใช้มือจับต้องผองสิ่งไหน
แพร่เร็วไวไวรัส  ตัดปัญหา
ต้องล้างมือบ่อยบ่อยไว้ ใส่อุรา
ป้ัองกันอย่าให้พลาดพลั้ง ทั้งครอบครัว
     สถานที่ สาธารณะ จะต้องเลี่ยง
เพราะว่าเสี่ยงติดเชื้ัอมา พาแพร่ทั่ว
เลี่ยงไม่ได้จะต้อง ป้องกันตัว
ย้ำ ต้องกลัว สวมหน้ากาก อนามัย
     เพราะว่าที่ชุมชนคนแออัด
จาม ไอ จัดว่าแพร่เชื้อ เมื่ออยู่ใกล้
หลีกเลี่ยงจับทุกคราว ราวบันได
กดลิฟต์ใช้ ศอกกด งดนิ้วพลัน
     ลูกบิดประตูู เลี่ยงได้ ให้เลี่ยงเถิด
หากจะเปิดอย่าได้ ไปจับนั่น
ใช้ หลัง เปิดประตูแทน ไหล่ แขน ดัน
รู้ป้องกันจะรอด อยู่ปลอดภัย
     พบปะกัน ไหว้กัน นั่นเหมาะสม
อย่านิยมจับมือ หรือเข้าใกล้
รักกันอยู่ ใช่เกลียดกัน แต่หวั่นใจ
ไม่รู้ใครติดเชื้ออยู่ ต้องรู้ทัน
     พักผ่อนให้เพียงพอ ก่อแรงต้าน
รับประทานอาหารมีประโยชน์นั่น
วิตามิน เอ และ ซี นี่สำคัญ
ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ไม่บั่นทอน
    เมื่อมีโรคติดต่อก่อระบา่ด
อย่าประมาทป้องกัน กันไว้ก่อน
กันไว้ดีกว่าแก้ อย่างแน่นอน
ขอฝากกลอนนี้ไว้ เตือนไทยเอย
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>