11 กันยายน 2545 16:41 น.

....ข้อดีของความทุกข์....

ข้าวปล้อง

....1.ทำให้เราเข้มแข็งขึ้น 
2.ทำให้รู้ถึงค่าของความสุข 
3.ทำให้เรามีความสามารถมากขึ้น 
4.ทำให้เรามีสิ่งที่ต้องทำ(ทำเพื่อให้หายทุกข์ ) 
5.ทำให้เรามีประสบการณ์ในการแก้ปัญหามากขึ้น 
6.ทำให้เรามีความอดทนมากขึ้น 
7.ทำให้ความสุขมีค่ามากขึ้น 
8.ทำให้มีความระมัดระวังมากขึ้น 
9.ทำให้เรามองโลกกว้างมากขึ้น 
10.ทำให้เราเห็นได้ว่าใครคือคนที่เป็นที่พึ่งยามยากของเรา 
11.ทำให้เราได้รู้ว่ามีใครบ้างที่ห่วงเราล 
12.ทำให้เราได้รู้ว่ามีใครบ้างที่เป็นมิตรแท้ของเรา 
13.ทำให้รู้ได้ว่าเพื่อนของเรามีความสามารถแค่ไหน 
14.ทำให้เรารู้ว่าใครมีความสามารถขนาดไหน 
15.ทำให้เรารู้ได้ว่ามีคนไหนที่รักเราจริง 
16.ทำให้เรารู้ว่าการหัวเราะเป็นสิ่งจำเป็น 
17.ทำให้เราพยายามที่จะมองโลกในแง่ดีมากขึ้น 
18.ทำให้เรามาค้นหาข้อดีของความทุกข์ 				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟข้าวปล้อง
Lovings  ข้าวปล้อง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟข้าวปล้อง
Lovings  ข้าวปล้อง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟข้าวปล้อง
Lovings  ข้าวปล้อง เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงข้าวปล้อง
>