30 มีนาคม 2552 13:17 น.

แท้ที่ใจเธอหนอ อย่าท้อแท้

คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน

ตอบกลอน เธออยู่ที่ไหนในคืนเหงา-- เหงา.. ให้มองขอบฟ้าเวลาเหงา

นั่นเพราะเราจะได้พบกันที่นั่น

จันทร์คู่ฟ้า ฟ้าก็อยู่ คู่กับจันทร์

มองหากันไม่ยากหากเธอมอง

-- หมอกมาบังแน่แท้ก็แค่หมอก

สองใจบอกคงมั่นไว้ไม่ใจสอง

กรองกานต์ยืนยันไว้ในร้อยกรอง

ใจเราต้องได้พบกันฉันมั่นใจ

-- กว่าจะถึงวันนั้น ฉันเหงากว่า

ไม่สนใจวันเวลาหาได้ไม่

ไกลก็ต้องยอมรับนับว่าไกล

แท้ที่ใจ เธอหนออย่าท้อแท้
				
30 มีนาคม 2552 12:27 น.

เธอวาดอารมณ์เธอเอง

คืนแรมสามค่ำหน้าร้อนผู้หญิงผมยาว ยืนมองโลกภายนอก

ผ่านกรอบหน้าต่าง

ฉันมองกลับไป โลกภายในกรอบหน้าต่าง

เหมือนเธอเป็นภาพเขียนในกรอบรูป

นิ่ง สงบ สวยงาม

แต่เต็มไปด้วยเรื่องราว

-- จิตรกรยังต้องใช้มือวาด

เพียงแต่เธอวาดอารมณ์ตัวเอง

				
30 มีนาคม 2552 12:24 น.

นักดนตรีโน๊ตเดียว

คืนแรมสามค่ำหน้าร้อนนักดนตรีเหงื่อตก

บรรเลงเพลงอยู่เพียงตัวโน๊ตเดียว

เครื่องดนตรีคือ ฆ้อน ทั่ง และเหล็กร้อน

-- ไพเราะ แรงงาน

เป้ง เป้ง เป้ง

				
29 มีนาคม 2552 11:31 น.

รับรู้ลม

คืนแรมสามค่ำหน้าร้อนรับรู้ลม

เอาหน้าผากแตะกิ่งไม้ของต้นไม้

รับรู้ลมที่พัดผ่านดอกไม้

จากที่ดอกไม้มันบอก

-- ปลายจมูกชี้ชัน

ลมพัดปอยผมปลิวไหว

ท่ายืนเธอ กอดอก

เช่นนี้ ไม่ต้องแตะต้อง

.. ฉันก็รับรู้ลม

				
29 มีนาคม 2552 11:28 น.

เพราะเรารักทะเล

คืนแรมสามค่ำหน้าร้อนเธอมิได้มีหน้ามีตากวี

แต่เธอหยุดตากวีไว้ที่เธอได้

กวีเห็นโลก 

จากวิธีที่เธอมองโลก

และเงาสะท้อนจากโลกสู่ตาเธอ

กลับส่องสะท้อนความเป็นเธอ

-- แหล่งน้ำมีเพียงน้ำน้อยๆ

เราก็มองเห็นเป็นทะเลสาบได้

เพราะเรารักทะเล มหาสมุทร

				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
Lovings  คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
>