28 ธันวาคม 2551 15:32 น.

รักเธอข้างเดียว

ดวงจันทร์

จะว่าไป       ถ้าฉันรักใครคนหนึ่ง
 ฉันก็จะซึ้ง     ติดตรึงอยู่ในหัวใจ
 แต่ถ้าเธอ     ไม่รักฉันยังไง
 ก็ไม่เป็นไร    ก็พร้อมยอมเพื่อเธอ

 *ไม่ต้องการให้เธอรักฉัน
 ไม่ต้องการอะไรอย่างนั้น
 อยากจะขอแค่เพียงรักเธอข้างเดียว
 แค่นิดเดียวแค่นี้ก็สุขใจ

 จะว่าไป       เหตุที่ฉันรักเธอ
 ฉันเข้าใจเสมอ  รักเพราะเหตุใด
 อยากให้เธอ    ได้รับรู้เข้าใจ
 ที่ฉันรักเธอนั้น  เพราะเธอไม่รักฉัน

**รักตัวเธอนี้     ตรงที่ไม่มีฉัน
  รักตัวเธอนั้น   ตรงที่ฉันไม่มีเธอ
  รักเธออย่างนี้   ไม่มีความหมาย
 ไม่ต้องการอะไร แค่ได้รักเธอข้างเดียว.....ก็พอ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดวงจันทร์
Lovings  ดวงจันทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดวงจันทร์
Lovings  ดวงจันทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดวงจันทร์
Lovings  ดวงจันทร์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงดวงจันทร์
>