1 กันยายน 2551 09:04 น.

แค่นี้

ดวงจันทร์

ไม่กล้า ไม่อาจ ทำได้ 

ไม่มอง ไม่เห็น สิ่งใด

ไม่คิด ไม่รัก ไม่เป็น

แต่คิด ช่างไกล เกินฝัน

คืนวัน ไม่อาจ มองเห็น 

ใกล้ไกล ไกลห่าง ยากเย็น

ไม่เป็น เช่นจิน- ตนาการ

แค่นี้ เท่านี้ ดีกว่า

ที่ว่า ที่เป็น อย่างฉัน 

ก็แค่ เป็นคน ไม่สำคัญ

ไม่มีวัน ที่ฉัน จะใกล้เธอ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดวงจันทร์
Lovings  ดวงจันทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดวงจันทร์
Lovings  ดวงจันทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดวงจันทร์
Lovings  ดวงจันทร์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงดวงจันทร์
>