19 กันยายน 2552 22:46 น.

หนึ่งมิตร

ดวงจันทร์

อยากแต้มแต่งโลกสวยด้วยอักษร
แต่ช่างอ่อนหัดเกินเขินคนหมิ่น
อยากจะเขียนแผ่นฟ้ามาถึงดิน
อยากเขียนจินตนาการผ่านโลกา

แต่ช่างอ่อนเชิงร้อยถ้อยคำหวาน
ไม่เชี่ยวชาญผูกสัมผัสจัดภาษา
ไม่เก่งเชิงเปรียบเทียบอุปมา
จึงไม่อาจหยิบดารามาเปรียบเปรย

ไม่อาจหยิบสายลมห่มไอรัก
ไม่อาจทักทายตะวันพระจันทร์เอ่ย
ไม่อาจหยิบไออุ่นที่คุ้นเคย
ไม่อาจเชยชมผ่องละอองเพ็ญ

แต่ก็รักที่จะเขียนเพียรศึกษา
ขอขมามากครูผู้รู้เห็น
ที่แจ่มชัดในทุกข์โศกโลกร้อนเย็น
ขอลูกเป็นอีกหนึ่งมิตรได้ชิดชม				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดวงจันทร์
Lovings  ดวงจันทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดวงจันทร์
Lovings  ดวงจันทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดวงจันทร์
Lovings  ดวงจันทร์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงดวงจันทร์
>