23 กันยายน 2554 11:46 น.

ในความต่าง

ดวงจันทร์

ในความต่างระหว่างกลางคือความเหมือน
ในความมืดที่ลางเลือนฝันเลือนหาย
ในความฝันสว่างวับก็กลับกลาย
ในความหมายฝันสลายกับสายธาร

ในค่ำคืนที่ฝนหล่นบนพื้น
ในค่ำคืนที่ไร้เสียงสำเนียงหวาน
ในค่ำคืนที่ความเศร้าเฝ้ารังควาน
ในค่ำคืนที่ไร้(จิตนา-)การจะขานกลอน

ฉันนั่งฟังเสียงใบไม้ต้องสายฝน
ฟังจักจั่นร่ายมนต์ดลอักษร
ฟังจิ้งหรีดแว่วหวีดเสียงไม่เกี่ยงงอน
ฟังหัวใจเว้าวอนขออ้อนกานท์

ในความคิดที่ฉันช่างหวั่นไหว
ในความขมขื่นที่ใจยังไหวหวาน
ในความรักที่มีหวังยังร้าวราน
ในถ้อยคำที่อ่อนหวานยังซานซม

ฉันมาเพ้ออารมณ์.....ที่ซมซาน				
6 กันยายน 2554 13:11 น.

เศษกลอน

ดวงจันทร์

เศษกลอนที่อ่อนไหว
ซ่อนเศษใจที่ไร้ค่า
เศษกลอนซ่อนน้ำตา
เศษวาจาซ่อนอารมณ์

เศษกลอนซ่อนเศษรัก
เศษใจหักรักขื่นขม
เศษกลอนซ่อนตรอมตรม
ซ่อนอารมณ์จมห้วงคำ

เศษรักซ่อนอักษร
เศษคำกลอนซ่อนความช้ำ
ซ่อนไว้ในความจำ
ซ่อนความช้ำกับคำกลอน

ซ่อนใจไว้ตรงนี้
เพื่อหลีกหนีที่เร่าร้อน
ซ่อนไว้ในอาวรณ์
นึกถึงกลอนก่อนนิทรา				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดวงจันทร์
Lovings  ดวงจันทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดวงจันทร์
Lovings  ดวงจันทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดวงจันทร์
Lovings  ดวงจันทร์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงดวงจันทร์
>