28 มีนาคม 2555 11:01 น.

ประชาชน.......ปรองดอง

ดวงจันทร์

ให้ประชาฯ มาปรองดอง ทั้งสองข้าง
คิดจะสร้าง เงื่อนแง่ เพื่อแก้ไข
บิดความจริง ที่เห็น ลับเร้นไป
ลืมอดีต ที่จัญไร ใครแก้ตัว?

ให้ประชาฯ มาปรองดอง ทั้งสองข้าง
เป็นข้ออ้าง อำพราง ทางคนชั่ว
นำประเทศ เมินถูกผิด มืดมิดมัว
เห็นแก่ตัว แก่ประโยชน์ แล้วโทษใคร?

ให้ประชาฯ มาปรองดอง ทั้งสองข้าง
ทุกก้าวย่าง ร่างแก้ เพียงแค่ไหน?
เพื่อประชา- หรืออัตตา- ธิปไตย?
เพื่อคนไทย หรืออะไร ใครบางคน?

ให้ประชาฯ มาปรองดอง ทั้งสองข้าง
ท่านอำพราง วางวจี มากี่หน
หมดหนทาง ก็อ้างว่า ประชาชน
ไม่ปรองดอง หมองหม่น คนอะไร?

ปัญหาเกิด เพราะจิตตน พ้นความคิด
อ้างความผิด จิตคนอื่น ฝืนวิสัย
ปัญหาเกิด เพียงจะดับ เมื่อกลับใจ
ใช่แก้ไข อะไรอะไร เพื่อใจตน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดวงจันทร์
Lovings  ดวงจันทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดวงจันทร์
Lovings  ดวงจันทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดวงจันทร์
Lovings  ดวงจันทร์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงดวงจันทร์
>