17 กรกฎาคม 2555 22:50 น.

กว่าที่ประชาชนจะพ้นทุกข์

ดวงจันทร์

กว่าที่ประชาชนจะพ้นทุกข์
"ประชาธิปไตย"คงสุกไปเสียก่อน
รัฐจัดให้คนไทยไม่ร้าวรอน
แต่ทุกวรรคทุกตอนใครร้อนรน

อำนาจบริหาร
อำนาจตุลาการงานกุศล
นิติบัญญัติจัดเพื่อประชาชน
ทุกอย่างมากเสียจนพ้นเข้าใจ

ประชาธิปไตยแล้วไงหละ
หรือว่าจะให้ฉันได้เป็นใหญ่
ฉันยังอยู่บ้านนอกคอกนาไกล
ไม่เห็นมีใครมาเหลียวแล

ผ่านการเลือกตั้งครั้งที่ร้อย
ผ่านการลอคอย(ลอยคอ)รอยกระแส
กระแสแห่งประชาธิปที่ผันแปร
เพราะว่าเธอพ่ายแพ้แก่นายทุน				
2 กรกฎาคม 2555 21:50 น.

หวังว่าดอกข้าวจะขาวหอม

ดวงจันทร์

โอ้ดอกข้าวเจ้าอยู่ไหนไยไม่บาน
หรือเพราะหว่านวันผิดจึงผิดหวัง
ฝนที่เทลงมาเหมือนฟ้าพัง
ข้าวจึงไร้พลังรากหยั่งดิน

ที่ไม่อาจงอกจากตมก็จมจ่อม
เมล็ดข้าวหอมเหน็บหนาวก็ดาวดิ้น
ที่อยู่รอดโรยราก็ชาชิน
กว่ายืนหยัดกับดินเกือบสิ้นใจ

เจ้าไม่ออกรวงเหลืองให้เรืองทุ่ง
ดอกเจ้ากลับคาวคละคลุ้งกลางทุ่งใหญ่
หว่านเจ้ากลางทุ่งนาเร็วช้าไป
หรือว่าฝนไม่เป็นใจจึงไร้ทาง

หวังว่าดอกข้าวจะขาวหอม
ให้ชนได้ดอมความหอมบ้าง
ให้รวงเหลืองทองช่วยส่องทาง
เพื่อชนสุขสว่างอยู่กลางไทย				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดวงจันทร์
Lovings  ดวงจันทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดวงจันทร์
Lovings  ดวงจันทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดวงจันทร์
Lovings  ดวงจันทร์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงดวงจันทร์
>