7 สิงหาคม 2555 22:04 น.

รัฐธรรมนูญของประชาชน

ดวงจันทร์

ผมจะนำประเทศพ้นเภทภัย
ผมจะนำประเทศไทยไปข้างหน้า
ผมจะนำชนสนุกสุขอุรา
แล้วใครนำชาวประชาเข่นฆ่ากัน?

เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย
หรือเพื่อใครที่ใจจะหมายมั่น
เพื่อคนไทยหรือเพื่อใครยังไงกัน
หรือชีวิตชีวันมันคนเดียว?

ประชาชนได้อะไรใครลองตอบ
แก้(รัฐ)ธรรมนูญกี่รอบระบอบเบี้ยว
เพื่อจะให้ถูกใจใครพวกเดียว
ประชาชนกราวเกรียวยังเดียวดาย

รัฐธรรมนูญของประชาชน
จะกี่ครั้งกี่หน(ประชา)ชนยังหาย
แก้เพื่อใครเข้าใจบอกหลอก(อ)-ธิบาย
เหมือนว่าชนโง่งมงายลายกฏเกณฑ์				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดวงจันทร์
Lovings  ดวงจันทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดวงจันทร์
Lovings  ดวงจันทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดวงจันทร์
Lovings  ดวงจันทร์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงดวงจันทร์
>