29 ตุลาคม 2547 13:26 น.

หรือจะเป็นเพราะฟ้า

ธารินทร์

[left][color=#8C00FF]บาง ที อาจ เป็น เพราะ ฟ้า
กำ หนด มา ให้ เรา คู่ กัน ก็ เป็น ได้
ฟ้า จึง เชื่อม โยง สอง หัว ใจ
ให้ เดิน ทาง ข้าม ฟ้า ไกล มา พบ กัน
     ไกล กัน คน ละ ฝั่ง ฟ้า กว้าง 
     ยัง เดิน ทาง มา เชื่อม ความ ฝัน
     ก่อ ร่าง สร้าง สาน ความ ผูก พัน
     ให้ ทุก ทุก วัน เป็น วัน ที่ สวย งาม
[/color][/left]				
21 ตุลาคม 2547 19:21 น.

อย่าให้ใจไร้ร้างบนทางฝัน

ธารินทร์


ยาวนานแค่ไหนแล้วนะ
 ที่เราปล่อยปละความรักไว้อย่างนี้
  นานแค่ไหนที่ไม่เคยสัมผัสความรู้สึกดีดี
   ที่เราต่างเคยมีให้กันและกัน
    เนิ่นนานแค่ไหนแล้วนะ
     ที่เราละทิ้งกันไปตามหาฝัน
      นานแค่ไหนแล้วที่เราลืมกันและกัน
       จนความผูกพันเริ่มจะเลือนลาง
       กลับมาได้ไหม กลับมาตรงนี้
      กลับมาที่ที่เราเคยอยู่เคียงข้าง
     กลับมาพบกันก่อนเราจะเหินห่าง
    แล้วมาร่วมเดินทางไปด้วยกัน
   ได้ไหมคนดี กลับมาหา
  กลับมาจากฟากฟ้าทางนั้น
 กลับมาอยู่ใกล้ใกล้ในความผูกพัน
เดินร่วมกันก่อร่างฝันให้เป็นจริง ..

				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟธารินทร์
Lovings  ธารินทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟธารินทร์
Lovings  ธารินทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟธารินทร์
Lovings  ธารินทร์ เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงธารินทร์
>