29 พฤษภาคม 2545 15:35 น.

กลับมา

นิติ

กลับมาสู่ชายคาหลังเก่า
กลับมาเล่าสิ่งต่างๆทางวิถี
กลับมาพบเพื่อนพ้องกลอนกวี
กลับมาที่ ที่ที่เคยเชยอารมณ์
กลับมาพร้อมเรื่องเล่าเราพบเห็น
มาเล่าเป็นถ้อยคำ สุข เศร้า ขม
ด้วยรักฝักใฝ่ใจนิยม
กลับมาห่มผ้า ณ หลังคาเดิม				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนิติ
Lovings  นิติ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนิติ
Lovings  นิติ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนิติ
Lovings  นิติ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงนิติ
>