30 สิงหาคม 2545 16:03 น.

ไกลเกินจะไปถึง

นิติ

ไกลเกินจะไปถึง
ไกลซึ่งความใฝ่ฝัน
ไกลเกินจะบากบัน
ไกลวันจะเป็นจริง
ท้อไหมใจเดิมเดิม
ความท้อเพิ่มกับบางสิ่ง
แต่งเติมชีวิตแนบนิ่ง
แอบอิงความเหงาใจ
ไกลออกไปทุกขณะ
ไกลเกินจะฝักใฝ่
ไกลเกินจะคว้าไขว่
ไกลออกไปทุกที
เมื่อลำบากนัก
อุปสรรคเพิ่มทวี
ใจเริ่มไม่ยินดี
พอดี พอใจ พอแล้ว				
29 สิงหาคม 2545 14:01 น.

เป็นไปได้ไหม

นิติ

 เป็นไปได้ไหม
เห็นใจอย่าห่าง
อยู่ร่วมเดินทาง
อยู่กลางหัวใจ
 เป็นไปได้ไหม
เป็นกำลังใจฝันใฝ่
ห่วงหาอาลัย
ห่วงใยซึ่งกันและกัน
 เป็นไปได้ไหม
อยู่ใกล้ยามหวาดหวั่น
ปลอบประโลมโรมรัน
เช่นจันทร์คู่ราตรี
 เป็นไปได้ไหม
เป็นได้ไหมคนดี?
ตอบให้รู้สักที
ตอบให้มีกำลังใจ				
25 สิงหาคม 2545 14:50 น.

เป็นไปตามเวลา

นิติ

ลังเล ล่องลอย คอยใคร
หลั่งไหล คนใหม่ คนเก่า
หวังหวัง วางวาง เศร้าเศร้า
เราเรา คิดเอา คิดเอง
เฉยเฉย เชยเชย ชาชา
เธอมามา ไปไป รีบเร่ง
ฉันใกล้ใกล้ เหมือนไกลไกล เกรงเกรง
ละล้าละเลง โดนเด้ง กระดอนไป
หมุนหมุน เวียนเวียน เปลี่ยนผัน
ทุกวันวัน เธอฉัน ไม่เข้าใจ
จิตใจ จิตใน จิตไหว
ของใคร ของใคร ปรับเปลี่ยน
เออเอง ตัวเอง บรรทัดฐาน
หวานหวาน นานนาน เอียนเอียน
บอกซ้ำซ้ำ ย้ำย้ำ ติเตียน
สะอิดสะเอียน ทนทน กันและกัน
รักรัก รักหนอรัก
พอพัก พอห่าง ต่างหัน
เหเห เหินเหิน สัมพันธ์
ผกผัน แบ่งปัน คนใหม่
เหตุการณ์ เหตุผล ต่างอ้าง
เส้นทาง เป็นสองทาง ต่างใจ
เธอถูก เขาผิด เธอผิด เขาถูก ผูกไว้
จิตใจ เป็นใหญ่ เป็นไปตามเวลา 				
25 สิงหาคม 2545 14:04 น.

เติมเต็มให้เธอ

นิติ

เต็มความรู้สึกที่อยากให้
เต็มเสียงหัวใจร้องโหยหา
เต็มที่วันนี้ไม่เคยมีมา
เติมฟ้าเติมรักให้เต็ม
เติมเต็มให้เต็มที่มีฝัน
เติมให้กันทุกวันข้นเข้ม
เติมรักให้สุขอิ่มเอม
เต็มเฟรมทุกเรื่องดีดี
เต็มใจที่ใจอยากมอบ
เต็มขอบล้อมรั้วยวนยี
เติมสีแต่งแต้มแซมวิถี
เติมเช่นนี้เพื่อเธอร่ำไป				
21 สิงหาคม 2545 19:32 น.

จึงปล่อย

นิติ

จึงปล่อยไปตามอารมณ์หงอยหงอย
จึงปล่อยให้คอยค่อยค่อยห่าง
จึงปล่อยตัวหัวใจไปตามทาง
จึงปล่อยวางสรรพสิ่งล้วนอนิจจัง
จึงปล่อยใจที่เคยจะไขว่คว้า
จึงปล่อยเวลาที่เคยคุมขัง
จึงปล่อยความรักความเกลียดชัง
จึงปล่อยพลังแห่งอนิจจา
จึงปล่อยรักที่เคยหนัก
จึงปล่อยปลักหักหาญฆ่า
จึงปล่อยเสน่หาอนัตตา
จึงปล่อยวิญญาได้ล่องลอย
จึงปล่อยอำนาจวาดฝัน
จึงปล่อยวันให้ทดถอย
จึงปล่อยสุขที่อิ่มอร่อย
จึงปล่อยปลดเปลื้องเรื่องกรรม
จึงปล่อยวางไม่ว่างจิต
จึงปล่อยชีวิตที่ติดช้ำ
จึงปล่อยไว้กับอดีตเคยระยำ
ที่ปล่อยให้คำว่าเงินชี้กระทำ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนิติ
Lovings  นิติ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนิติ
Lovings  นิติ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนิติ
Lovings  นิติ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงนิติ
>