15 ธันวาคม 2548 12:38 น.

ยินดีให้ถึงใจ

นิติ

ปรารถนาฉันใด คงได้เช่นนั้น 
ใคร่รักผูกพันธ์,ถักทอรวมฝัน 
หนทางไกล จะก้าวไป ไปด้วยกัน 
จะก้าวสั้น ก้าวไกล ก็ร่วมทาง 

ทางของเธอ อาจไม่ได้พบเจอฉัน 
ทางของฉัน อาจผกผันเริ่มร้าง ๆ 
ทางของใคร ใช่ ของมัน คงข้างค้าง 
อยากร่วมย่าง เดินตามฝัน พร้อม ๆ กัน 

ใช่ล่ะ ทำอย่างไร จะได้อย่างนั้น 
ได้..เมื่อไรกัน มิรู้ได้-ใจบากบัน 
ปรารถนาเธอ ดี ๆ มีไว้ มีสัมพันธ์ 
จักยากนักหรือ ?ว่าเทียบขั้นจะเป็นตาย 

เพียงหวังวาดไว้ว่ากว่าวันพรุ่ง 
เราจะปรุงสีรุ้งให้หลากหลาย 
ปรารถนาดี ดีแท้ มอบแทนกาย 
ยินดีร่ายเป็นคำหวานจากหัวใจ ฯ 
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนิติ
Lovings  นิติ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนิติ
Lovings  นิติ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนิติ
Lovings  นิติ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงนิติ
>