7 กุมภาพันธ์ 2549 17:23 น.

"ที่รัก"ก้าวต่อไป

นิติ

ทุกเมื่อเชื่อวัน ! 
ที่เรานั้น,มุ่งหมาย 
ก่อนแก่-เจ็บ-ตาย 
ว่าจะสบายสักวัน.. 

เรามุ่งเดินไป ณ ที่แห่งนั้น 
ด้วยใจฝัน-ไม่แปรผัน 
บนทางที่สูงชัน 
ฤาต่ำชั้นที่มุ่งเดิน 

เชื่อวัน! อยู่ทุกเมื่อ 
ว่าเหนื่อยเหลือ-เบื่อประเชิญ 
เหลืออดเหลือใจเกิน 
(แม่ง)ก็ยัง "เดิน" อย่างไร้ทาง ? 

จึงทักทวงหวังทวงทัก 
ให้รู้จัก "ใจ" ก่อนไกลห่าง 
ว่างคิด,คิดว่าง ว่าง 
สู่หนทางดีได้จักได้ดี ฯ 
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนิติ
Lovings  นิติ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนิติ
Lovings  นิติ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนิติ
Lovings  นิติ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงนิติ
>