16 มิถุนายน 2554 16:14 น.

ใครเลือกใคร......

บนข.


ใครรักใครชอบใครไปใช้สิทธิ์			
ก็ตามแต่จริตจะคิดฝัน
ใครรักใครชอบใครก็ไปกัน			
กากะบาทคนนั้นเข้าสภา

เลือกคนดีได้คนดีเป็นศรีศักดิ์			
ไปเป็นหลักฝ่ายธรรมออกนำหน้า
เลือกคนชั่วได้คนชั่วมืดมัวตา			
เข้าไปทำชั่วช้าพาโกงกิน

เลือกผู้แทน...ก็แม้นเราเลือกเพชร	
อาจได้เม็ดกรวดมาราคาสิ้น
ประดับก้อยถ่อยต่ำซ้ำราคิน			
มิวายโดนติฉินคนนินทา

เลือกคนดีไม่มียี่ห้อบอก			
ปะหน้านอกดีล้วนกันถ้วนหน้า
แต่หน้าในเน่าเหม็นเต็มประดา		
เถื่อนสภาห้าร้อยทำลอยนวล

ใครเลือกใครก็ไม่รู้ดูให้แน่			
เขาเผื่อแผ่อามิสคิดให้ถ้วน
หากเห็นแก่อามิสคิดว่าควร			
ก็เชิญชวนเลือกมันดันเข้าไป

แต่หากคิดเห็นโทษก็โปรดช่วย		
กำจัดคนเฮงซวยช่วยขับไล่
จะหน้าเหลี่ยมหน้ากลมหรือหน้าใด		
อย่าปล่อยให้หน้าด้านรังควานเมือง

ใครรักใครชอบใครไปใช้สิทธิ์			
ก็ตามแต่จริตคิดฝันเฟื่อง
ประชาธิปไตย...ใครรุ่งเรือง			
เลือกกี่ครั้งก็เปล่าเปลืองเสียเวลา

เราเลือกเขาครั้งนี้ดีหรือชั่ว			
ตาดีหรือตาถั่วเราถ้วนหน้า
ต้องยอมรับผลกรรมเราทำมา			
อนิจจา...ก็เราเสือก...ไปเลือกมัน !!!				
8 มิถุนายน 2554 21:38 น.

ชาวนากำมะลอ

บนข.

คงอยากเป็นชาวนาซะเต็มแก่		
ชะ...ตอแหลซะมากกว่า
ดูผิวพรรณเนื้อเสื้อหน้าตา		
ควายกลางนาก็รู้ว่าเป็นใคร

เทศกาลนี้ฝูงผีบ้า			
ออกเยี่ยมชาวนากันหลั่งไหล
มือปะหลกยกวันทามาแต่ไกล	
คุณอี...ไอ้  จดจ่อขอคะแนน

แล้วลงย่ำดำนาท่างกเงิ่น		
วัวควายเขินท่าทางมันวางแผน
บ้างก็นั่งรถไถเรียกใจแฟน		
ท่ามกลางความยากแค้นของชาวนา

มันก็แค่ชาวนากำมะลอ		
เทือกเถาเหล่ากอมันใครหว่า
ปากพล่อยขายฝันประกันราคา	
ข้าวเปลือกปีหน้าราคาดี

ก่อนรับประกันราคาข้าวให้ชาวนา	
ทั้งไอ้..อีขี้ข้าฟังทางนี้
หากสามัญสำนึกลึกๆมี		
จงประกันสันดานนี่ก่อนอื่นใด

รับประกันสันดานไม่โกงกิน		
สันดานชั่วปล้อนปลิ้นพร้อมหยุดได้
รับประกันสันดานไม่ผลาญไทย	
มิยกชาติให้ใครขายแผ่นดิน

ดูก่อนชาวนากำมะลอ		
แค่เก๊กหน้าสวย...หล่อ  เล่ห์ลิ้น
หลอกลวงชาวนาหากิน		
หวังคะแนนดีดดิ้นเข้าสภา

ลำพังเพลี้ยลงนาข้าวกล้าแย่		
เจอะผู้แทนตอแหลยิ่งแย่กว่า
ระบาดหนักเกาะกินสิ้นชาวนา	
กำจัดยากนักหนา....กว่าเพลี้ยลง				
Lovers  0 คน เลิฟบนข.
Lovings  บนข. เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบนข.
Lovings  บนข. เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบนข.
Lovings  บนข. เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงบนข.
>