11 กรกฎาคม 2554 19:32 น.

บทเรียนสอนชาย

บนข.ยิ่งหญิง  ยิ่งเกียรติ ยิ่งศักดิ์			
นามหญิง ยิ่งลักษณ์  สมัย
ยิ่งลักษณ์ ศักดิ์ศรี หญิงไทย		
ยิ่งหญิง  ชายใด อย่าแคลน

ยิ่งยุคสมัยไทยมี				
สิทธิสตรี  ทั่วแคว้น
ยิ่งหญิง ยิ่งลักษณ์ ตัวแทน		
หญิงไทยทั่วแดนอย่าดูดาย

ใช่จะมีเพียงความงาม			
วาบหวาม กามกลล้นหลาย
รูปลักษณ์ พักตร์พริ้งมิ่งกาย		
ใช่เพียงเป้าหมายชายชวน

แท้จริงหญิงมีปัญญา			
ทวีคุณค่าทั่วถ้วน
ขับเคลื่อนภาระทั้งมวล			
โลกควรยกย่องเชิดชู

ดูรา...ชายไทยทั้งผอง			
อย่าอวดจองหองยกหู
ยกหางขึงขังอะหัง...กู			
คือผู้เก่งกล้ากว่าใคร

เป็นช้างเท้าหน้าบ้าบอ			
ชาติส่อฉิบหายเห็นไหม
นี่หรือน้ำหน้าชายไทย			
ถุย...หมดยุคสมัยชายชาญ

ชายคา ชายป่า ชายขอบ			
นี่คือคำตอบชายหาญ
เกาะชายผ้าถุงประจาน			
พึ่งบุญสมภาร...นารี

ยิ่งหญิง ยิ่งเกียรติ ยิ่งศักดิ์			
นามหญิง ยิ่งลักษณ์ ศักดิ์ศรี
จะนำรัฐนาวี				
ผ่านยุคกาลี....ชายชาญ...!!!
 				
Lovers  0 คน เลิฟบนข.
Lovings  บนข. เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบนข.
Lovings  บนข. เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบนข.
Lovings  บนข. เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงบนข.
>