4 สิงหาคม 2556 13:00 น.

โคลง ปริศนาคำผวน

บนข.

ไร-หนึ่งตีนเหล็กล้วน           ควบราง ไร-หนึ่งถ้วนสรรพางค์         อ่อนช้อย

 ไร-หนึ่งไก่แม่พราง              กกไข่  แม่นา  ไร-หนึ่งนางแน่งน้อย           รอแล้วบ่ไหว ฯ

 หาง-หนึ่งแนบสนิทหน้า      คชสาร

หาง-หนึ่งพฤกษาขาน             บ่งชี้  หาง-หนึ่งย่อมอาจหาญ          พลายพ่อ  สืบพันธ์  หาง-หนึ่งกางโสตนี้               สดับแล้วมีคุณ ฯ

 

มา-สบพบเนตรน้อง               ชวนชม มา-หนึ่งเดือนท้ายคม              บ่งไว้  มา-หนึ่งท่านเปรียบพรหม  คุณยิ่ง  บุตรเอย  มา-หนึ่งวาทะไร้                    สัจจ์แท้วาทีฯ

 

เชิญเถิดผองเพื่อนเย้า.             เรือนกลอน

คำผวนควรขำวอน                 ทายเหล้น

ไร,หาง,มา พาจร                     หาคู่ ผวนแฮ

ลองขยับลับสมองเน้น          อย่าได้สงกา ฯ
Lovers  0 คน เลิฟบนข.
Lovings  บนข. เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบนข.
Lovings  บนข. เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบนข.
Lovings  บนข. เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงบนข.
>