15 กันยายน 2557 15:20 น.

หน้านา

บนข.


หน้านาฝนมาเข้าหน้าฝน   

แดดร้อนผ่อนปรนด้วยฝนสาย

คิมหันต์ลับพลันวสันต์กราย

เย็นฝนโปรยปรายสายนที

 

ฝนมาฟ้าสั่งฝนสั่งฟ้า              ฉ่ำดินถิ่นนาคราวิถี พลิกฟื้นผืนดินด้วยยินดี            ดุจฟื้นชีวีกลางผืนนา

 

หญ้าเขียวเรียวช่อรอน้ำฝน  ฟื้นตนจากแล้งขึ้นแซงฟ้า ชูดอกออกช่อลออตา               โอ่อ่าอวดทุ่งจรุงใจ

 

กบเขียดคึกคักเพลงกึกก้อง  ทำนองเพรียกกู่คู่อยู่ไหน เจอะคู่ก่ายกอดพร่ำพรอดไป ฝนพร่ำฉ่ำใสได้สืบพันธุ์

 

คือฤดูกาลเพาะหว่านกล้า           พลิกดินผืนนาคราวสันต์ จากกล้าเป็นหน่อเป็นกอพลัน       คือกล้ากอหน่อฝันกลางผืนนา

 

สุดทุ่งคุ้งฟ้าคือนาผืน               หยัดยืนฝืนทนคือคนกล้า เคียงคู่ต้นข้าวขึ้นพราวตา           นกหนูปูปลามาแบ่งปัน

 

คือดินน้ำตมปลักไม่มักใหญ่  ดินฉ่ำน้ำใสคือใฝ่ฝัน พอเพียงเพียงพอแค่รอวัน         กำเคียวเกี่ยวฝันทุ่งรวงทอง

 

หวังน้ำมีปลานามีน้ำ               แผ่นดินชุ่มฉ่ำกบเขียดร้อง ไอดินกลิ่นนาคราเจิ่งนอง           โปรยหวังเรืองรอง...ทุ่งท้องนา
Lovers  0 คน เลิฟบนข.
Lovings  บนข. เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบนข.
Lovings  บนข. เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบนข.
Lovings  บนข. เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงบนข.
>