Thaipoem + iPlusrooom สรุปรายชื่อผู้ได้รับรางวัลครั้งที่ 1 และ 2

ปีกฟ้า

สรุปรายชื่อผู้ได้รับรางวัลครั้งที่ 1 และ 2 ที่ได้รับการตอบกลับมาทางอีเมล์นะครับ หากใครส่งมาแล้วแต่ไม่มีชื่อในนี้ กรุณาส่งอีเมล์มาที่ pheerakarn@gmail.com พร้อมบอกชื่อกลอนเมื่อความรักเข้าตากับวันที่แต่ง
สามารถโทรจองได้ตั้งแต่วันพฤหัสนี้เป็นต้นไป และบัตรสามารถใช้ได้ฟรี 3 ชั่วโมง ได้ทุกวัน ยกเว้น วันศุกร์ โดยต้องโทรจองล่วงหน้า 1 วัน โทร. 02-513-4774, 02-513-4776, 02-512-4038 บอกทาง iPlusrooom ว่า โทรมารับรางวัลของเว็บไซท์ Thaipoem ที่จัดกิจกรรมร่วมกับ iPlusrooom ซึ่งสามารถนำบัตรประชาชนไปยิ่นที่เคาท์เตอร์ได้เลย ทั้งนี้ต้องใช้ภายในเดือนสิงหาคมและกันยายน 2006 นะครับ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ iPlusrooom Website
1. นายมานิต อนุกุลอนันต์ชัย หรือ นางสาววรัชยา อนุกูลอนันต์ชัย
2. พิสันต์ อิสระประศาสน์
3. น.ส.ธนิตา มุขเจริญผล
4. น.ส.อุภาสินี ชัยเสนา
5. ปวีณา ธารสนธยา หรือ อนุชา ศรีเริงหล้า
6. สุรพล นะระแสน หรือ อุบล บุตรศรี 
7. นางสาววารีรัตน์  สุนารี หรือ นางสาววัชรินทร์   สุระพินิจ
8. น.ส. เบญญาภา เมธาวราพร
9. คุณพรชัย พรเทพบัญชา
10. กัลยา  มณีวงษ์
11. นาย สิทธิพงษ์ สถิตไชยนนท์ หรือ นาย ทรงยศ แก้วแกมสี
12. คุณรณวีร์ องคะสุวรรณ 
13. นางสาวรุ่งฟ้า จินดาธรรมานุสาร
14. รัชดา  แสงสว่าง
15. อรอุมา มารักษา หรือ ปิยวรรณ แดงเก้า
16. วัชรินทร์ สุระพินิจ
17. อารีรักษ์ สุภาพุฒ
18. วรกร เทศรัตนวงศ์
19. ร้อยตรีหญิงรุ่งทิพย์ จินดาธรรมานุสาร หรือ นายแพทย์สุโรจน์ จินดาธรรมานุสาร
20. น.ส. ชนิดา ตุลยทิพย์
21. น.ส.สรัลพร  พุทธา
22. นางสาวมนัสวี แก้วหล่าย
23. ชญาสินี  ตั้งศรีมงคล
24. ยุทธพงค์ นาพิกุล
25. นางสาวปรียานุช พิมสน
26. นายเอกวิทย์ ทวีผล
27. สถาพร สุทธิเวชวรกุล
28. กนกวรรณ ดวงประชา				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>