ประชาชนกำลังเดือดร้อน ผู้นำของเรากำลังทำอะไร ?

หิ่งห้อยน้อยใจ


ข้ออ้างที่เอ่ยออกมา 
 : แสดงให้เห็นถึงการขาดความรับผิดชอบ
การใช้อำนาจที่มีแก้ไขกฎเกณฑ์ได้ตามใจตัว 
 : แสดงให้เห็นว่ารักษาแต่ผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าคนส่วนใหญ่
เครดิต จากผู้จัดการออนไลน์
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9540000147485
นอกจากจะโง่แล้ว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดยังเป็นคนพูดโกหกได้หน้าตาเฉย สมแล้วที่มีผู้ตั้งฉายาให้ว่า แปตอหลู
    
    พฤติกรรมล่าสุด หนีประชุมคณะรัฐมนตรี หลบไปค้างคืนอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยอ้างว่า เฮลิคอปเตอร์รัสเซียที่นั่งไปตอนกลางวันไม่มีเรดาร์ บินกลางคืนไม่ได้ เด็กอมมือก็รู้ว่าเป็นเรื่องจัดฉากเพื่อหลีกเลี่ยงไม่เข้าประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่มีวาระเสนอกฎหมายอภัยโทษให้พี่ชาย นช. ทักษิณ ชินวัตร พ้นผิด
    
    เป็นเรื่องโกหกที่ไม่แนบเนียนเพราะสิงห์บุรีกับกรุงเทพฯ ใกล้กันนิดเดียว หากมีสำนึกว่าการประชุม ครม.เป็นหน้าที่รับผิดชอบของนายกรัฐมนตรี ก็สามารถสั่งให้ กองทัพบกจัดเฮลิคอปเตอร์ลำใหม่ไปรับได้ หรือจะบินกลับเช้าวันรุ่งขึ้นก็ยังทัน
    
    ในข้อเท็จจริงที่ปรากฎ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรกลับถึงกรุงเทพ 5 โมงเช้าวันที่ 15 พฤศจิกายน การประชุม ครม. เพิ่งเริ่มได้ชั่วโมงเดียว วาระช่วยคนโกงให้พ้นคุกยังไม่ได้พิจารณา แต่ยิ่งลักษณ์เลือกที่จะไปประชุมร่วมรัฐสภา ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ การประชุมสภาเป็นงานที่เธอขยาด หลีกเลี่ยงมาโดยตลอด
    
    แต่ไม่ว่ายิ่งลักษณ์จะโกหกว่าไม่รู้ไม่เห็น ในเรื่องที่ ครม.ผลักดันกฎหมายอภัยโทษ เพื่อช่วย นช.ทักษณ ชินวัตรอย่างไร ในที่สุดแล้วก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงประเด็นความมีส่วนได้ส่วนเสีย ในการฟอกพี่ชายให้พ้นผิด เพราะในฐานะนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ต้องเป็นผู้นำพระราชกฤษฎีกานี้ ขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งจะอ้างว่ายังไม่รู้ในรายละเอียดไม่ได้แล้ว
    
    การพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปเนื่องในโอกาสสำคัญมีอยู่เสมอ ในสมัยที่ นช.ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2547 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และ พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2549 เนื่องในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
    
    สมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ มีการออก พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2550 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 ปี วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 และรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มี พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2553 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกปีที่ 60 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
    
    พระราชกฤษฎีกาอภัยโทษทุกฉบับกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษไว้ในมาตรา 4 ว่า
    
    ผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกานี้ ต้องมีตัวอยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือถูกกักขังไว้ในสถานที่ หรือที่อาศัยที่ศาลหรือทางราชการกำหนดในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับติดต่อกันไป จนถึงวันที่ศาลออกหมายสั่งปล่อย หรือลดโทษ หรือนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งปล่อยหรือลดโทษตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกา
    
    นอกจากนั้น หากนักโทษใดทำความผิดตามลักษณะความผิดที่ระบุในบัญชีแนบท้าย พ.ร.ก.จะไม่ได้รับการปล่อยตัว แต่ได้รับการลดหย่อนโทษตามหลักเกณฑ์
    
    ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหนึ่งในลักษณะความผิดนี้
    
    นช.ทักษิณไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการพระราชทานอภัยโทษ เพราะหนีคดี ไม่เคยมารับโทษติดคุกเลย และถึงแม้ว่าจะใช้เล่ห์กลเพทุบายยอมมาติดคุกสักวันสองวัน ที่เรือนจำโรงเรียนพลตำรวจบางเขน ซึ่งมีการตกแต่งภายในติดแอร์รอไว้แล้วเพื่อให้เข้าข่ายคุณสมบัตินักโทษที่มีอายุเกิน 60 ปี และเหลือโทษไม่เกิน 3 ปี นช.ทักษิณก็จะไม่ได้รับการปล่อยตัว เพราะถูกพิพากษาจำคุก 2 ปีตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต จะได้ลดหย่อนโทษเท่านั้น
    
    หากมีการออก พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษด้วยหลักเกณฑ์เดียวกับ พ.ร.ฎ.ที่เคยออกกันมา อย่างตรงไปตรงมา นช.ทักษิณซึ่งเป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก 2 ปี หรือ 24 เดือน ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดเป็นนักโทษชั้นกลางตามกฎกระทรวงมหาดไทยจะได้รับการลดโทษ 1 ใน 8 หรือ 3 เดือน ต้องติดคุกต่อไปอีก 21 เดือน
    
    การประชุม ครม.แบบเป็นความลับ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมาจึงเป็นการตัดต่อ พ.ร.ฎ.พระรราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2554 ให้เป็น พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษแก่ นช.ทักษิณ ชินวัตร เพราะมีการตัดมาตรา 4 ออกไป และมีการตัดความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและการทุจริตคอร์รัปชั่นออกไปจากบัญชีแนบท้าย พ.ร.ฎ.
    
    การพระราชทานอภัยโทษเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในการปาฐกถาหัวข้อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการทรงใช้พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี กล่าวตอนหนึ่งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัดเสมอ ไม่เคยสั่งการอะไรที่ไม่มีกฎเกณฑ์ของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ทำถูกต้องตามรัฐธรรมนูญทุกอย่าง ไม่เคยทำอะไรตามใจชอบ ถ้าทำไปตามใจชอบ บ้านเมืองคงล่มจมไปนานแล้ว
    
    หากยิ่งลักษณ์นำร่าง พ.ร.ฏ.พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อช่วยพี่ชาย ขึ้นทูลเกล้าฯ ก็ถือว่านำกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ขัดต่อความสงบสุขของบ้านเมือง ให้ในหลวงทรงลงพระปรมาภิไธยโปรดเกล้าฯ เพราะร่าง พ.ร.ฎ.นี้ ถือว่าเป็นการลบล้างคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารล้มล้างอำนาจฝ่ายตุลาการ และเป็นการส่งสัญญาณต่อสังคมว่า การค้ายาเสพติดและการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นความผิดที่ให้อภัยได้
    
    นช.ทักษิณ ใช้นักโทษ 26,000 คน ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษนี้ เป็นตัวประกัน หากสภาองคมนตรีถวายความเห็นว่าร่าง พ.ร.ฏ.พระราชทานอภัยโทษนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม สถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะตกเป็นแพะรับบาปทันที
    
    เป็นหน้าที่ของคนไทยที่ประกาศตนว่า จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะต้องผนึกกำลังปกป้องสถาบันจากแรงกดดันที่ นช.ทักษิณสร้างขึ้นมา โดยใช้ร่าง พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2554 เป็นเครื่องมือ
    
    อย่าให้สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องต่อสู้กับแนวร่วมของระบอบทักษิณอย่างโดดเดี่ยว 
				
comments powered by Disqus
 • ใจปลายทาง

  25 พฤศจิกายน 2554 11:27 น. - comment id 36185

  381330_142035695902300_100002876102750_1
 • ใจปลายทาง

  25 พฤศจิกายน 2554 11:44 น. - comment id 36186

  http://www.oknation.net/blog/nanaja/2011/11/22/entry-1
  
  
  http://www.oknation.net/blog/nanaja/2011/11/20/entry-2
  
  
  http://www.oknation.net/blog/nanaja/2011/11/17/entry-3
  
         เอาคลิ๊บมาให้คุณหนูหิ่งดูเล่นๆ
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  25 พฤศจิกายน 2554 11:58 น. - comment id 36187

  พวกปากคาบดกเต็กซ์เอามาเยอะๆ
  
  ยังงัยไอ้มาก ม 7 ณ มัลดีฟ จอมลวงโลกก็ไม่มีทางได้กลับมา
  
  ติดคุกน่ะ แน่ ชัวร์
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  25 พฤศจิกายน 2554 13:56 น. - comment id 36188

  แค่คำพูดของคนพาล ปากคาบโกเต็กซ์ ทำอะไรท่านนายกปูยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไม่ได้หรอก
  
  แต่ไอ้เด็กน้อยทรราชย์ฆาตกรชั่ว 92 ศพ น่ะตกนรกแน่ๆ
  
  ติดคุกชัวร์
 • ต้นสักปลายปี

  24 พฤศจิกายน 2554 15:26 น. - comment id 36193

  11  อ้าวเหรอ คิดว่า ชี้บอกทางไปบำบัดทางนี้
  
  เพราะต้นเคยไปมาแล้ว 
  
  19.gif19.gif
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  25 พฤศจิกายน 2554 11:27 น. - comment id 36194

  นึกว่าใรที่แท้ก็พวกปากคาบโกเต็กซ์ นอนนับดาวกับการ์ดพันทมาร เมาใบกะท่อม
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 • แทนคุณแทนไท

  25 พฤศจิกายน 2554 23:44 น. - comment id 36198

  น้ำท่วมครั้งนี้ใหญ่หลวง มาเอาใจช่วยหลังน้ำลดดีกว่าครับ
  
  ที่ผ่านมา "ผลคือคำตอบ"
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  25 พฤศจิกายน 2554 11:26 น. - comment id 36199

  ความคิดเห็นที่ 18 -19
  
  นานยกปูของกรูยิ่งทำงาน ยิ่งเป็นที่เชื่อถือของนานาชาติทั่วโลก
  
  แต่นายกไอ้มาก ม 7 ณ มัลดีฟของมรึง ทำงานมามีแต่คนสาปแช่ง
  
  ทั้งกู้ ทั้งโกง ทั้งเป็นฆาตกร 92ศพ บาดเจ็บพิการ 2 พันคน
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ใกล้ติดคุกไปทุกวัน
 • ไม่บอกหรอกว่าคราย คิก คิก

  25 พฤศจิกายน 2554 10:55 น. - comment id 36201

  377814_138831056222764_100002876102750_1
 • ต้นสักปลายปี

  24 พฤศจิกายน 2554 13:35 น. - comment id 36221

  23131_100000010384913_1939_n.jpg
  
  ผมท่องโลกเน๊ตไปเรื่อยเปื่อยครับ 
  พอดีไปเจอภาพนี้เข้า เอามาฝากหนูหิ่งฯ
  เพราะสงสัยว่า 
  ผู้ชายคนนี้เขาชี้อะไร ? 
  11.gif
 • ปู่กิ่ง

  26 พฤศจิกายน 2554 08:49 น. - comment id 36240

  ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสำรวจบทสรุปน้ำท่วมกับการทำหน้าที่ของภาคส่วนต่างๆ จากประชาชนจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ 1,087 คน พบว่า ร้อยละ 98.3 พอใจการทำหน้าที่ของทหาร ขณะที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์มาในลำดับ 9 จาก 12 ลำดับ.
 • ปู่กิ่ง

  26 พฤศจิกายน 2554 08:51 น. - comment id 36246

  เราต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่า ตั้งแต่น้ำท่วมมา ปัญหาหนึ่งที่ประชาชน กระทั่งสังคมภายนอก วิพากษ์-วิจารณ์ และเพ่งเล็งกันมากคือ 
    ปัญหา "การบริหาร-จัดการ" กับน้ำที่ท่วม และการบริหาร-จัดการชีวิตชาวบ้านอีกนับแสน-นับล้าน ที่บ้านเรือน-ทรัพย์สินต้องจมอยู่ใต้น้ำ
    มีผลให้กว่า ๖๐๐ ชีวิต ต้องสังเวยให้กับการบริหาร-จัดการที่ล้มเหลวของรัฐบาลนั้น!
  
  ...เปลวสีเงิน
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  26 พฤศจิกายน 2554 14:00 น. - comment id 36247

  ความคิดเห็นที่ 28 -29
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  
  หทารน่ะลูกน้องนายกปูของกรูใช่ป่ะ
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  แค่นี้มรึงก็คิดไม่เป็นว่ะ
 • ตี๋

  24 พฤศจิกายน 2554 22:00 น. - comment id 36256

  รูปที่เห็น หูหนา ตาเล่อ ออกปัญญาอ่อนมากด้วยนะนั่น 
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  24 พฤศจิกายน 2554 22:20 น. - comment id 36258

  ความคิดเห็นที่ 15 : 
  
   
  พ่อแม่มรึง หูหนา ตาเล่อ ออกปัญญาอ่อนมา
  
  มาบอกชาวบ้านทำไมเนี่ย
  
  ปัญญาอ่อนนี่หว่า
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  23 พฤศจิกายน 2554 21:33 น. - comment id 36264

  ความคิดเห็นที่ 6 : 
  
  มรึงว่านายกของกรูน่ะ
  
  มรึงรวมทั้งตระกูลของมรึงมีดีอะไรเท่าขี้ตรีนท่านบ้าง
  
  
  มรึงปัญญาอ่อนละไม่ว่า
  
   น้ำมาเพื่อที่จะล้างเลือดชั่ว ๆ ที่พวกควายเหลืองสาดเอาไว้ เว่ย
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  24 พฤศจิกายน 2554 15:15 น. - comment id 36271

  ชั้บอกว่าพ่อแม่มรึง รับการบำบัดงัย
  
  โง่อีกแระมรึงนี่
 • เอาอยู่คร่า (รูปู)

  23 พฤศจิกายน 2554 14:16 น. - comment id 36282

  อีปูปัญญาอ่อน น่าสงสารประเทศไทย คราวคนจัญไรครองแผ่นดิน ปรากฏการณษน้ำท่วมแบบนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อน น้ำมาเพื่อที่จะล้างเลือดชั่ว ๆ ที่พวกนรกสาดเอาไว้
 • ปู่กิ่งโศก คนยาก

  23 พฤศจิกายน 2554 10:27 น. - comment id 36284

  รอปู่กิ่งก่อนนะครับพี่น้อง
  
  
  ปู่กิ่งกำลังพาพ่อแม่ไปทำบำบัดทางจิตอยู่
  
  ต้นด้วยรอเราก่อนนะ ไม่อยากเขียนถล่มนายกปู
  
  บางทีปู่กิ่งจะเลยไปรับโกเต็กซ์เปื้อนประจำเดือนมาฝากพวกพ้องนะ อ้อจะเอามาฝาก น้องหิ่งห้อนน้อยใจ ด้วย
 • ประวิบัติ ถนัดกู้ ถนัดโกง

  25 พฤศจิกายน 2554 07:08 น. - comment id 36289

  งามหน้า BBC ลงข่าวอากง sms แต่ใช้รูปไอ้มาร์คประกอบ
 • กิ่งโศก

  24 พฤศจิกายน 2554 08:50 น. - comment id 36291

  ต้น ยังตามมาราวี เขาถึงในนี้เลยเรอะ.โอ้ โคตระแมน..มาก 555
  
  แต่คุณหิ่งห้อยได้โปรดเข้าใจนะครับ ท่านต้น แกเจอแต่ข่าวจี๊ดๆๆ ในหัวใจอาการจึงกำเริบ
  หนัก ตอนนี้ ปู่กิ่งกำลัง ทำการบำบัดอาการอยู่นะครับ ขออภัยด้วย
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  26 พฤศจิกายน 2554 01:31 น. - comment id 36292

  ความคิดเห็นที่ 26 
  
  หลังน้ำลด ไอ้พรรคการเมืองจังไรนั่นมันหมายมั่นปั้นมือจะปล้นตำแหน่งให้ได้งัย
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  23 พฤศจิกายน 2554 09:33 น. - comment id 36312

  มรึงกล้าพูดนะว่าผู้นำของมรึง
  
  
  ผู้นำของมรึงก็คือไอ้เด็กน้อยทรราชย์ฆาตกรชั่ว 92 ศพมิใช่รึ
  
  สมเพชว่ะ ช่าวกล้ามาพูด อายตัวเองบ้าง
 • ปู่กิ่ง คนยาก

  23 พฤศจิกายน 2554 10:00 น. - comment id 36316

  ระยะนี้อาจไม่ค่อยว่างนะ เพราะมีภารกิจ
  
  - พาพ่อแม่ไปบำบัดจิต ทำสมาธิ เพราะมันกำเริบทีเห็นนายกเงา มาร์ค ม 7 ณ มัลดีฟ พ่ายแพ้ ทำอะไคนก็เกลียด คนก็ด่า
  
  - ต้องไปรับโกเต็กซ์เปื้อนประจำเดือนรุ่นใหม่จากพ่อลิ้ม โกงสิบทิศ จอมขมังเวท
  
  - ต้องไปจิตอาสา เพราะเมื่อเห็นคนรากหญ้าน้ำท่วมมาพนมมือไหว้ มันทำให้หัวใจปู่พองโต พากภูมิใจในความเป็นอำมาตย์ เห็นพวกเขาต่ำต้อยด้อยค่า เป็นชาวนายากจน จึงเก็บเอามาอวดในเวปนี้
  
  ไม่ว่างจริงๆ ว่างเมื่อไรจะเข้ามานะ
 • ปอ ประตูหลัง จอมมารถั่วดำ ขันทีอัปรีย์ชั่ว

  23 พฤศจิกายน 2554 09:35 น. - comment id 36317

  ไอ้แป๊ะกะทิลิ้มดอกทองโกงสิบทิศ จอมขมังเวท ประกาศให้ไปรับโกเต็กซ์รุ่นใหม่ มาปิดปากแล้วนี่
  
  ไปรับมารึยังล่ะ
  
  มัวคิดมาด่า ผู้นำของกรูกรู โกเต็กซ์หมด จะว่าไม่บอกนะ
 • ประชาทิปด สรางเอกสารเท็จเช็ดเมียเพื่อน

  23 พฤศจิกายน 2554 09:36 น. - comment id 36318

  เห็นอ่าน นสพ.ผู้จัดกวย ก็รู้แล้วว่า สมองระดับไหน
  
  ข้ากถุยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  24 พฤศจิกายน 2554 19:12 น. - comment id 36321

  ความคิดเห็นที่ 12 : 
  
  
  
   อ้าวเหรอ กรูชี้บอกทางไปบำบัดพ่อแม่มรึงงัย โง่อีกแระมรึงนี้
  
  อ้อกรูเคยไปมาแล้ว ไปดูตัวมรึงปากหคาบโกเต็กซ์ ไปดูพ่อแม่มรึงบำบัดงัย โง่อีกแระมรึงนี้
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  26 พฤศจิกายน 2554 15:46 น. - comment id 36337

  เคียดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  จิตกำเริบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ%
  
  
  19% 
  กิ่งโศ กคนยาก 
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif20.gif20.gif20.gif20.gif20.gif20.gif
  
  มาดักรอสาวๆเหรอ
  
  ไอ้กิ่งศี คนหน้าโหก
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 
  ประชาวิบัติ ถนัดกู้ 
  
  
  เคียดหลายเด้อออออออออออออออ
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  รีบคาบโกเต็กซ์ออกมาลบเร็ววววววววววววววววววววว 
  ประชาวิบัติ ถนัดกู้ 
  
  
  รีบคาบโกเต็กซ์ออกมาลบเร็ววววววววววววววววววววว 
  ประชาวิบัติ ถนัดกู้ 
  ประชาวิบัติ ถนัดกู้ 26 พ.ย. 54 - 15:10 IP 203.209.83.61 
   
   
   ความคิดเห็นที่ 30 : หมายเลข 1247063 
  รีบคาบโกเต็กซ์ออกมาลบเร็ววววววววววววววววววววว 
  ประชาวิบัติ ถนัดกู้ 
  
  
  รีบคาบโกเต็กซ์ออกมาลบเร็ววววววววววววววววววววว 
  ประชาวิบัติ ถนัดกู้ 
  ประชาวิบัติ ถนัดกู้ 26 พ.ย. 54 - 15:10 IP 203.209.83.61 
   
   
   ความคิดเห็นที่ 31 : หมายเลข 1247064 
  รีบคาบโกเต็กซ์ออกมาลบเร็ววววววววววววววววววววว 
  ประชาวิบัติ ถนัดกู้ 
  
  
  รีบคาบโกเต็กซ์ออกมาลบเร็ววววววววววววววววววววว 
  ประชาวิบัติ ถนัดกู้
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  26 พฤศจิกายน 2554 14:07 น. - comment id 36338

  ความคิดเห็นที่ 100 : 
  
  อะไรนะ พ่อแม่มรึง บำบัดอาการทางจิต อีกแระ
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  พ่อแม่มรึงเป็นหนักสิเนี่ยน่าเห็นใจเน้อะ
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  พ่อแม่มรึงดูท่าทาง ใกล้จะเริ่มดูดีแล้ว
  
  อืมมม
  
  อาการทางจิตของพ่อแม่มรึง ต้องใช้เวลา
  
  
  อย่าไปสนใจข่าวด้านลบ นายกเงาให้มาก มันเป็นตัวกระตุ้นอาการ ทางจิตของมรึง พ่อแม่มรึง ได้ง่าย และ รุนแรง 
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  
  
  อะไรนะ กรรมที่มันฆ่าคนตาย 92 ศพน่ะเหรอ
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 
  ประชาวิบัติ ถนัดกู้ 
  
  
  ความคิดเห็นที่ 100 : 
  
  อะไรนะ พ่อแม่มรึง บำบัดอาการทางจิต อีกแระ
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  พ่อแม่มรึงเป็นหนักสิเนี่ยน่าเห็นใจเน้อะ
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  พ่อแม่มรึงดูท่าทาง ใกล้จะเริ่มดูดีแล้ว
  
  อืมมม
  
  อาการทางจิตของพ่อแม่มรึง ต้องใช้เวลา
  
  
  อย่าไปสนใจข่าวด้านลบ นายกเงาให้มาก มันเป็นตัวกระตุ้นอาการ ทางจิตของมรึง พ่อแม่มรึง ได้ง่าย และ รุนแรง 
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  
  
  อะไรนะ กรรมที่มันฆ่าคนตาย 92 ศพน่ะเหรอ
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 
  ประชาวิบัติ ถนัดกู้ 
  
  
  
  ความคิดเห็นที่ 100 : 
  
  อะไรนะ พ่อแม่มรึง บำบัดอาการทางจิต อีกแระ
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  พ่อแม่มรึงเป็นหนักสิเนี่ยน่าเห็นใจเน้อะ
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  พ่อแม่มรึงดูท่าทาง ใกล้จะเริ่มดูดีแล้ว
  
  อืมมม
  
  อาการทางจิตของพ่อแม่มรึง ต้องใช้เวลา
  
  
  อย่าไปสนใจข่าวด้านลบ นายกเงาให้มาก มันเป็นตัวกระตุ้นอาการ ทางจิตของมรึง พ่อแม่มรึง ได้ง่าย และ รุนแรง 
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  
  
  อะไรนะ กรรมที่มันฆ่าคนตาย 92 ศพน่ะเหรอ
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 
  ประชาวิบัติ ถนัดกู้ 
  
  
  
  ความคิดเห็นที่ 100 : 
  
  อะไรนะ พ่อแม่มรึง บำบัดอาการทางจิต อีกแระ
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  พ่อแม่มรึงเป็นหนักสิเนี่ยน่าเห็นใจเน้อะ
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  พ่อแม่มรึงดูท่าทาง ใกล้จะเริ่มดูดีแล้ว
  
  อืมมม
  
  อาการทางจิตของพ่อแม่มรึง ต้องใช้เวลา
  
  
  อย่าไปสนใจข่าวด้านลบ นายกเงาให้มาก มันเป็นตัวกระตุ้นอาการ ทางจิตของมรึง พ่อแม่มรึง ได้ง่าย และ รุนแรง 
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  
  
  อะไรนะ กรรมที่มันฆ่าคนตาย 92 ศพน่ะเหรอ
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 • ปู่กิ่ง

  26 พฤศจิกายน 2554 15:28 น. - comment id 36340

  http://www.youtube.com/watch?v=tJpKaAv-anA
  
  เอามาฝากต้น overcome
 • I งง ????

  26 พฤศจิกายน 2554 15:04 น. - comment id 36342

  Obama : He is the crook!
  
  
  But ,she said overcome
  
  Ha ha aha ha
 • ฤกษ์(ไม่ได้ล๊อกอิน)

  27 พฤศจิกายน 2554 19:24 น. - comment id 36346

  มัวแต่ด่ากล่าวหารัฐบาลอยู่นั่นแหละ อภิปรายในสภาวันนี้แล้วคนเขาเห็นนักฉวยโอกาศที่ฉวยเอาวิกฤตของชาติมาหาประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงความทุกข์ยากชาวบ้าน เลือกตั้งคราวหน้าจะเหลือสักกี่คนล่ะ
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  27 พฤศจิกายน 2554 22:08 น. - comment id 36354

  ความคิดเห็นที่ 38 : ฤกษ์(ไม่ได้ล๊อกอิน) 
  
  อย่าประมาทพวกปากคาบโกเต็กซ์ของแป๊ะกะทิลิ้มดอกทองโกงสิบทิศนะครับ
  
  พวกเขามันพรรคเก่าแก่นรกแอบเช็ดเมียเพื่อนครับ
  
  พรรคเทพ ทำอะไรก็ไม่ผิด
  
  พวกมันฆ่าคนตายไป 92 ศพ บาดเจ็บพิการอีก 2 พันกว่าคน พวกเขายังไม่ติดคุกเลย
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  26 พฤศจิกายน 2554 19:32 น. - comment id 36440

  พวกน้ำเน่าพรรคเก่าแก่นรกแอบเช็ดเมียเพื่อนเหรอก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  น่าเบื่อจริงๆ เบื่อไอ้ทรราชย์ฆาตกรชั่วเหรอ
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  
  
  
    นี่ เหนือรูตูดไอ้ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ขันทีอัปรีย์ชั่วเหรอ
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 
  ประชาวิบัติ ถนัดกู้ 
  
  
  
  เคียดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  จิตกำเริบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ%
  
  
  19% 
  กิ่งโศ กคนยาก 
  
  
  มาดักรอสาวๆเหรอ
  
  ไอ้กิ่งศี คนหน้าโหก
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 
  ประชาวิบัติ ถนัดกู้ 
  
  
  เคียดหลายเด้อออออออออออออออ
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  รีบคาบโกเต็กซ์ออกมาลบเร็ววววววววววววววววววววว 
  ประชาวิบัติ ถนัดกู้ 
  
  
  รีบคาบโกเต็กซ์ออกมาลบเร็ววววววววววววววววววววว 
  ประชาวิบัติ ถนัดกู้ 
  ประชาวิบัติ ถนัดกู้ 
  
  รีบคาบโกเต็กซ์ออกมาลบเร็ววววววววววววววววววววว 
  ประชาวิบัติ ถนัดกู้ 
  
  
  รีบคาบโกเต็กซ์ออกมาลบเร็ววววววววววววววววววววว 
  ประชาวิบัติ ถนัดกู้ 
  ประชาวิบัติ ถนัดกู้ 
  
  
  
  รีบคาบโกเต็กซ์ออกมาลบเร็ววววววววววววววววววววว 
  
  
  
  รีบคาบโกเต็กซ์ออกมาลบเร็ววววววววววววววววววววว
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  24 พฤศจิกายน 2554 19:13 น. - comment id 36443

  ความคิดเห็นที่ 12 : 
  
  
  
  อ้าวเหรอ กรูชี้บอกทางไปบำบัดพ่อแม่มรึงงัย โง่อีกแระมรึงนี้
  
  อ้อกรูเคยไปมาแล้ว ไปดูตัวมรึงปากหคาบโกเต็กซ์ ไปดูพ่อแม่มรึงบำบัดงัย โง่อีกแระมรึงนี้ 
  19.gif19.gif19.gif19.gif
 • ไม่บอกอีกแระคร๊า

  25 พฤศจิกายน 2554 10:57 น. - comment id 36445

  386510_142959205809949_100002876102750_1
 • ประชาวิบัติ แอบเช็ดเมียเพื่อน

  24 พฤศจิกายน 2554 11:03 น. - comment id 36447

  ความคิดเห็นที่ 8 :
  
  กรูมาเพราะมรึงโผล่หัวมางัย  โง่อีกแระ
  
  
   หัวใจมรึง พ่อแม่มรึงอาการกำเริบ
  หนัก ตอนนี้ จึงมา ทำการบำบัดอาการอยู่เหรอ
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  คนโง่อยู่ไหน กรูไปที่นั่นจำไว้
 • แม่ต้นเองจ๊ะ

  26 พฤศจิกายน 2554 23:43 น. - comment id 36463

  ทักษิณสั่งฆ่าคนไป 2 พันกว่าศพ ส่วนอีปูโผล่มา ประชาชนตายไป 600 กว่าศพ ไอ้ตระกูลจัญไร พวกควายยังหลงเทิดทูนมันอีก
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  27 พฤศจิกายน 2554 06:00 น. - comment id 36464

  2 พันกว่าศพนี่ รวมพ่อแม่มรึงด้วยป่ะ
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
   ประชาชนตายไป 600 กว่าศพ รวมพ่อแม่พี่น้องมรึงด้วยละซี
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  
  แย่จังไอ้พรรคเก่าแก่นรกแอบเช็ดเมียเพื่อนนี่
  
  ไอ้พรรคสารเลวจริงๆ
  
  ไออ้ตระกูลจัญไร แม่มันจัดรายการวิทยุ เงินค่าสถานี 3 พันกว่าบาทมันยังโกง ลูกมันก็ไม่สมบูรณ์ 
  
  พวกควายยังหลงเทิดทูนมันอีก 
  
  ไปรับหญ้าแช่โกเต็กซ์จากพ่อลิ้ม ดอกทองโกงสิบทิศมากินไป๊
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  
  19.gif19.gif19.gif
 • AmesSing

  11 พฤษภาคม 2555 18:14 น. - comment id 37940

  ชื่อไนท์นะครับ ^^ มีเรื่้องมาเล่าให้ฟังด้วยครับ
  ก็ต้องบอกว่าเป็นคนนึุงที่ใช้เงินเก่งมากอาทิตย์ละ4000 ช็อปปิ่ง,เที่ยวบ้างและที่บ้านก็มีฐานะพอสมควรแต่มีวันนึงที่คิดได้ว่าอยากใช้เงินเพิ่มเพราะว่าตัวเองยังอยากได้อะไรอีกเยอะแยะก็เลยหางานเสริมทำเพื่อให้ได้เงินใช้เพิ่ม หางานบนGoogleก็เลยไปเจองานนึงที่เค้าบอกว่ารายได้เสริมก็เลยกรอกข้อมูลเข้าไปผ่านไป1วันมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทโทรมาหาบอกให้เข้าไปฟังรายระเอียดเรื่องงานผมก็เลยไปฟังดูปรากฏว่าเห็นเด็กอายุ15-22กว่าๆทำกันเยอะเลยและมีเงินใช้เดือนละ2-3หมืนทำกันเยอะแยะเลยก็ตกใจทำไมวัยรุ่นทำเยอะเลยลองศึกษางานดูตอนนี้ศึกษาและจริงจังเริ่มทำมา2เดือนกว่าๆและ ก็ดีมากเลยทำแล้วมีความสุขมากเพื่อนร่วมงานอบอุ่นเป็นกันเองมากๆต่างจากงานประจำที่หลายๆคนทำกันและก็มีเงินใช้เพิ่มจากเดิม3หมื่นกว่าๆต่อเดือนแน๊ะ ตื่นเต้นมากครับเลยมาบอกต่อเพื่อนๆพี่ๆเผื่้อจะสนใจครับ ลองดูนะครับไม่เสียหายครับเชื่อว่าทุกๆคนก็อยากใช้ชีวิตFirst Class
  http://www.thefirst-one.com/clients/join/032814 (คลิกได้ครับ)
  ศึกษารายระเอียดให้ชัดเจนนะครับแล้วคุณจะได้เหมือนที่ไนท์ได้ครับ
  ลองดูสิ!!!

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>