มหากาพย์ปล้นคนไทย ใครกันแน่ที่ปล้นเรา

Greentea

มหากาพย์ปล้นคนไทย อย่าให้ความไม่รู้ ความไม่เข้าใจ มาปล้นเกี่ยวกับความรู้ และ ความจริงไปจากเรา

ตามที่เพจบางเพจได้กล่าวไว้ คงไม่พ้นเรื่องเดิมๆ นะครับ คือปิโตรเคมีใช้ในราคาถูก และถูกอุดหนุนโดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง แถมยังหาว่าปิโตรเคมีแย่งจากภาคครัวเรือนไปใช้อีก

1376899880_Picture2_o.jpg

ก่อนอื่นต้องขอเกริ่นถึงหน้าที่ของโรงแยกก๊าซก่อนจะดีกว่า

1376899986_231336_o.jpg

วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติแต่ละหน่วย

โรงแยก ก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 1

เพื่อผลิตวัตถุตั้งต้นให้แก่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซหุงต้มสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน

โรงแยก ก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 2, 3 และ 4

เพื่อขยายตัวตามความต้องการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวก๊าซหุงต้มที่เพิ่มสูงขึ้น

โรงแยก ก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 5

เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีความต้องการก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซหุงต้มเป็นวัตถุดิบตั้งต้น พร้อมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงในด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์

http://vcharkarn.com/varticle/42530

 

ดังที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าโรงแยกก๊าซสร้างมาเพื่ออะไร และมันก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจขนาดไหน เรามาเข้าเรื่องของเพจนี้ที่ได้กล่าวอ้างมาละกัน เนื่องจากทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดเลยต้องขอแยกเป็นเรื่องนะ

 

แต่ก่อนที่จะไปพูดถึงที่มาของราคาก๊าซ LPG นั้นเราก็ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าก๊าซ LPG ที่เราใช้กันอยู่ในประเทศนั้นมาจากไหนบ้าง เพราะราคาก๊าซ LPG จากแต่ละที่นั้นแตกต่างกัน สำหรับในประเทศไทยก๊าซ LPG มาจากสามแหล่งหลักๆ คือ

1376900211-231334-o.jpg

1) ได้มาจากโรงกลั่นน้ำมัน ซึ่งก๊าซ LPG นี้ก็ถือเป็นผลผลิตที่ได้ออกมาจากกระบวนการกลั่นน้ำมันนั่นเอง

 

2) ได้มาจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โดยภายหลังมีการขุดค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถนำไปแยกองค์ประกอบที่มีความชื้นสูง หรือที่มีสภาพเป็นของเหลวออกมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้ แทนที่เราจะนำก๊าซธรรมชาติที่ขุดได้ไปเผาเป็นเชื้อเพลิงทั้งหมดนั้น เราก็จับมันมาทำการแยกส่วนที่สามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างอื่นได้อีก ซึ่งก๊าซ LPG ก็ถือเป็นหนึ่งที่ได้มาจากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาตินี้ ก๊าซ LPG ที่ได้ก็สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพื่อใช้ในการผลิตสิ่งต่างๆ เช่น เมล็ดพลาสติก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ก๊าซ LPG ที่ได้นี้ก็สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้เช่นกัน โดยจะเห็นว่าปัจจุบันนั้นมีการนำก๊าซ LPG ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคหุงต้ม ภาคการขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม

 

3) ก๊าซ LPG ที่ได้มาจากการนำเข้า ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันนั้นการผลิตก๊าซ LPG ทั้งจากโรงกลั่นน้ำมันและโรงแยกก๊าซธรรมชาตินั้นไม่เพียงพอต่อปริมาณการใช้ในประเทศ ทำให้ปัจจุบันเราต้องนำเข้าก๊าซ LPG อยู่ประมาณ 181,000 ตันต่อเดือน (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2556 จากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน)

 

            เมื่อทราบแหล่งที่มาแล้ว ก็ต้องมาดูกันว่าต้นทุนของก๊าซ LPG ที่มาจากแต่ละแหล่งนั้นเป็นอย่างไร โดยในส่วนของต้นทุนก๊าซ LPG ที่มาจากโรงกลั่นน้ำมันนั้น เราก็ต้องมาดูก่อนว่าเราได้ก๊าซ LPG ที่ได้มานั้นมาได้อย่างไร ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าโรงกลั่นน้ำมันนั้นใช้น้ำมันดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งที่เราต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่และก็เป็นการนำเข้าในราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ผลิตได้จากโรงกลั่นน้ำมันนั้น ก็จะต้องมีการขายในราคาตลาดด้วยเช่นกัน ดังนั้นราคาของก๊าซ LPG ที่ผลิตได้จากโรงกลั่นนี้จึงต้องสะท้อนถึงราคาตลาดที่มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมโดยทั่วไป ซึ่งก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามราคาตลาด แต่ปัจจุบันรัฐก็ไม่ได้ให้โรงกลั่นขายก๊าซ LPG ในราคาตามที่ควรจะได้ โดยรัฐได้มีการกำหนดราคาก๊าซ LPG ให้กับโรงกลั่นน้ำมันโดยวิธีการใช้ราคาเฉลี่ยที่คำนวณจากราคาตลาด (ราคา CP) ในอัตราส่วนร้อยละ 76 และราคาที่รัฐตั้งเพดานไว้ในประเทศที่ 333 ดอลลาร์ต่อตันในอัตราส่วนร้อยละ 24 ซึ่งก็จะทำให้ราคาก๊าซ LPG จากโรงกลั่นนั้นต่ำกว่าราคาตลาดลงมาในระดับหนึ่ง

 

            สำหรับก๊าซ LPG ที่ผลิตมาจากโรงแยกก๊าซธรรมชาตินั้น จะต่างกับก๊าซ LPG ที่มาจากโรงกลั่นน้ำมันคือก๊าซ LPG จากโรงแยกก๊าซธรรมชาตินั้นจะใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเป็นวัตถุดิบในการผลิต ดังนั้น ต้นทุนการผลิตก๊าซ LPG จึงมาจากต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติที่ได้จากอ่าวไทยบวกกับต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจากการศึกษาโดยทางกระทรวงพลังงานนั้นทำให้ทราบว่าราคาก๊าซ LPG ที่ผลิตจากโรงแยกก๊าซธรรมชาตินั้นจะอยู่ที่ประมาณ 550 ดอลลาร์ต่อตัน ซึ่งก็ยังสูงกว่าราคาที่รัฐกำหนดไว้ที่ 333 ดอลลาร์ต่อตัน และส่วนต่างตรงนี้โรงแยกก๊าซธรรมชาตินั้นก็เป็นผู้รับภาระ โดยรัฐไม่ได้เข้ามาอุดหนุนแต่ประการใด

1376901266_8192013122_o.jpg

สำหรับการนำเข้าก๊าซ LPG มาใช้ในประเทศนั้นก็ตรงไปตรงมาคือเป็นราคาที่เราซื้อมาในราคาตลาดโลกบวกกับต้นทุนการนำเข้า ซึ่งปัจจุบัน (ราคา ณ เดือนกรกฎาคม 2556) ราคาที่ขายอยู่ในตลาดโลกที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการนำเข้าอยู่ที่ 793 ดอลลาร์ต่อตัน ถ้ารวมกับค่าใช้จ่ายในการนำเข้าซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปทุกๆเดือนโดยขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย เช่น อัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ก็จะทำให้ต้นทุนการนำเข้าก๊าซ LPG ขยับไปอยู่ที่ประมาณ 850 ดอลลาร์ต่อตัน เมื่อเทียบกับเพดานราคาที่ 333 ดอลลาร์ต่อตัน มีส่วนต่างถึง 517 ดอลลาร์ต่อตัน ซึ่งรัฐก็ได้นำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปชดเชยเพื่อทำให้ราคาก๊าซ LPG ในประเทศนั้นอยู่ในระดับเดิม (ราคา CP นั้นจะขึ้นอยู่กับฤดูกาล ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนมี demand น้อยราคาจะต่ำกว่า $800/MT หน้าหนาวจะราคาแพงมากกว่า $1000/MT โดยทั่วไปราคาเฉลี่ยจะอยู่ราวๆ $900/MT รวมค่าขนส่งในช่วงรอบปีที่ผ่านมา)

คราวนี้ก็มาถึงต้นทุนของก๊าซ LPG ที่มาจากแหล่งต่างๆ ที่ ราคา LPG ที่มาจากโรงกลั่นน้ำมันนั้นก็จะเป็นสูตรที่มีการเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างราคาตลาด (หรือที่เรียกว่า Contract Price : CP) ในสัดส่วนร้อยละ 76 และราคาเพดานตามที่รัฐกำหนดในสัดส่วนร้อยละ 24

1376901494_8192013202_o.jpg

ซึ่งหากลองพิจารณาจากสูตรนี้ก็จะเห็นว่าราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของก๊าซ LPG ที่มาจากโรงกลั่นนี้ยังไงก็สูงกว่าเพดานราคาที่รัฐเป็นผู้กำหนด ก็เนื่องมาจากสัดส่วนของราคาตลาด (ที่แพงกว่าราคาที่รัฐกำหนด) ที่เข้ามาเฉลี่ยในสูตรนั้นมีมากกว่า ดังนั้น ผู้ผลิตหรือโรงกลั่นที่เห็นว่าต้นทุนราคาก๊าซ LPG ของตนเองสูงกว่าเพดานราคา ณ โรงกลั่นที่รัฐกำหนดก็ไม่อยากที่จะผลิตหรือนำออกมาขาย เพราะว่าขายไปก็ขาดทุน แถมราคาก็ดันไปต่ำกว่าราคาน้ำมันเตาซะอีก ก็เลยนำก๊าซ LPG ที่ผลิตได้มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงกลั่นแทนดีกว่า ซึ่งก็ทำให้ก๊าซ LPG จากโรงกลั่นที่ออกมาสู่ตลาดนั้นลดลง ส่งผลให้มีการนำเข้าก๊าซ LPG มากขึ้น

ขณะที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติเองนั้น ต้นทุนก๊าซ LPG นั้นอยู่ที่ประมาณ 550 ดอลลาร์ต่อตัน โดยวัตถุดิบในการผลิตนั้นก็มาจากก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ซึ่งรัฐเองนั้นก็ไม่ได้เข้าไปชดเชยในส่วนนี้ และผลต่างของต้นทุนการผลิตที่ 550 ดอลลาร์ต่อตันกับและราคา ณ โรงกลั่นที่รัฐกำหนดไว้ที่ 333 ดอลลาร์ต่อตันนั้น ทางผู้ประกอบการโรงแยกก๊าซธรรมชาติเป็นผู้รับภาระไป (ซึ่ง [b]ปตท ทรราชน้ำมัน[/b] เป็นผู้รับภาระอุดหนุนราคาก๊าซแอลพีจีจากโรงแยกก๊าซให้ประชาชนทั้งหมด)

 

สรุปคร่าวๆคือราคา LPG ที่ออกมาจากโรงกลั่นภายในประเทศนั้นต้นทุนสูงกว่าเพดานราคาที่รัฐกำหนด ทำให้ผู้ผลิตหรือโรงกลั่นนั้นเห็นต้นทุนราคาก๊าซ LPG ของตนสูงกว่าเพดานราคา ทำให้ไม่อยากจะนำออกมาขาย เพราะถ้าขายไปก็ขาดทุนแถมราคายังต่ำกว่าราคาน้ำมันเตาอีก ผู้ผลิตเลยหันเอาก๊าซ LPG ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงกลั่น ทำให้รัฐต้องนำก๊าซ LPG เพิ่มมากขึ้น  นี่เป็นเหตุผลที่ทำไมก๊าซ LPG ต้องขึ้นราคา แล้วจริงๆแล้ว LPG เอื้อกลุ่มปิโตรเคมีจริงหรือไม่

นี่เป็นเพียงเนื้อหาเพียงบางส่วนในการแฉกลโกงพลังงานเท่านั้น คำตอบที่จะไขข้อข้องใจทุกคนว่า แล้วสรุปว่าปตทคือ ทรราชน้ำมัน จริงหรือไม่ ติดตามต่อได้ที่ http://www.xn--72caab2fl6azbbby8lpav6ezjxc.com/

comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>