31 ตุลาคม 2552 10:43 น.

โคลง ***อุบลราชธานี***

ปติ ตันขุนทด

แสงสุรีย์ส่องพื้น  อุบล
เห็นก่อนเป็นสากล  เช่นนี้
แสงธรรมส่องใจคน  เจิดแจ่ม
โลกคู่ธรรมแสงชี้    ส่องให้คนเห็น

เป็นคำผงท่านท้าว  ปฐมครอง
เมืองใหญ่ไทยเมียงมอง  เหนี่ยวรั้ง
ตากสินฝ่าละออง  ปกแผ่
ลาวเคลื่อนมาหยุดยั้ง  อู่ผึ้งอุบล

เมืองอุบลใหญ่กว้าง   เดิมที
แยกแบ่งสองธานี    ใหม่สร้าง
ยโสธรหนึ่งเป็นศรี   เสกก่อน
สองนั่นอำนาจอ้าง    เอ่ยแล้วจำเริญ

ยลหาดทรายแก่งก้อน  หินเหิน
ชลซ่าเซาะเลาะเดิน   แอ่วใกล้
สะพือแม่พาเพลิน  นักเที่ยว
สมชื่อลือชวนให้   แล่นเลี้ยวกำไร

พรรษากาลแห่ห้อม  เทียนชัย
ขบวนต่อยาวเหยียดไกล  ร่ายฟ้อน
งดงามเด่นหาใด   เปรียบแข่ง
ไทยเที่ยวเทศซอนซ้อน  ร่วมด้วยยินดี

นักปราชญ์เป็นดั่งแก้ว  แสงสี
ใสส่องจับธานี  ค่าล้น
อุบลเปล่งรัศมี  ปราชญ์หมู่
คำแจ่มฟังเพลินพ้น  แต่ล้วนอรรถธรรม

เพิงผางามแต่งแต้ม   จิตรกรรม
คนแต่โบราณทำ    เด่นไว้
ศึกษาทั่วกิจกรรม  ปางก่อน
เป็นรุ่นแสนปีได้   เก่าแท้พิศวง

โขงชีมูลแม่น้ำ   ปลาชุม
เป็นแหล่งคนรวมรุม   ล่าล้อม
มัจฉาแซ่บเคยซุม  ลาบซ่า
กินอิ่มเอมชวนอ้อม  เยี่ยมยิ้มโขงเจียม

ชาวอุบลหมั่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่นน้อม  ธรรมเนียม
กินอยู่ยอมเขินเขียม  ซุ่มสู้
ถึงจนแต่เติมเตรียม  บุญแต่ง
ธรรมเปี่ยมกันทุกผู้  ไป่แล้งศีลใส

คิดจะไปร่วมฟ้า อุบล
คิดแต่เป็นคนจน บ่กล้า
คิดไปเมื่อยามฝน  โปรยแผ่น  ภูมินา
คิดอุ่นแอบนุชข้า เมื่อฟ้าฝนพรำ				
30 ตุลาคม 2552 16:43 น.

โคลง ***นครพนม***

ปติ ตันขุนทด

พระภูมิพลเยี่ยมแล้ว    นครพนม
พระอิ่มใจสบสม    ย่าตุ้ม
มีภาพชื่นใจชม   เผยแพร่
องค์ท่านคอยครองคุ้ม   ทั่วด้าวแดนไทย

พระธาตุพนมค่าล้ำ  รวมใจ
ไทยคู่ลาวเพลินไป  เยี่ยมพร้อม
นมัสการอิ่มเอมใน  มโนแน่ว
ปีต่อปีนอบค้อม   แต่งฟ้อนบูชา

ไหลเรือไฟสว่างท้อง   คงคา
เรือต่างแบบนานา   เคลื่อนคล้อย
ชนชมชื่นติดตา     ลือทั่ว
สองฝั่งโขงสอดร้อย  ร่วมด้วยศรัทธา

ลานสาวคอยท่าอ้าย  กลับมา
จงอย่าเลือนลับลา    เถื่อนทิ้ง
ภูพานป่าหินผา      สูงเปลี่ยว
ลืมบ่ชายลานสอิ้ง    เอี่ยมอ้าเอมใจ

ไปชมโขงเขื่อนหน้า  เมืองพนม
ชนชื่นยืนรับลม    ผ่านพลิ้ว
ตะวันจ่อมเลือนจม  ลาฝั่ง
สาวหนุ่มเรียงรายริ้ว   เกี่ยวก้อยเพลินกัน

สาวเรณูแน่งน้อย   งามครัน
ผิวผ่องดังนวลจันทร์  แจ่มฟ้า
การงานแม่เพียรขยัน  ยวดยิ่ง
รำร่ายไหวระย้า     อ่อนช้อยชวนชม				
29 ตุลาคม 2552 18:17 น.

โคลง ***หนองคาย***

ปติ ตันขุนทด

เมืองหนองคายอยู่ข้าง   ลำโขง
มีแม่สะพานโยง   เยี่ยมข้าม
เวียงจันทร์คู่จรรโลง  พงศ์เผ่า
ไกลแต่มิหวงห้าม    พี่น้องรักกัน

แดนลาวเมืองเก่าใกล้   พัวพัน
ไทยวิ่งไปเวียงจันทร์    เพื่อนบ้าน
หนองคายแต่ละวัน     ติดต่อ
เป็นคู่ธุรกรรมด้าน     เชื่อมค้าเวียดนาม

ชาวหนองคายแน่นแฟ้น   พุทธธรรม
ตาเบิ่งศีลทานทำ   เปี่ยมแท้
ภาวนาบ่มจิตจำ    สติมั่น
เรืองรุ่งไตรรัตน์แล้  ชื่นไหว้พระใส

ไปวัดหินหมากเป้ง  ธรรมสถาน
สุขดั่งเยือนวิมาน    อยู่ฟ้า
สงฆ์สงบบ่มสังขาร   มรรคเที่ยง
แบบอย่างพระเพียรกล้า  มั่นซึ้งวินัย

พระพุทธผุดผ่องพ้น  ผองภัย
ดับซึ่งกิเลสัย       แม่นแท้
เบิกสัตว์ล่วงขันธ์ขัย   สามโลก
สุขร่มเย็นยืนแล้    ท่านชี้นิพพาน

พระธรรมเจิดแจ่งแจ้ง  จักรวาล
เป็นแก่นสุขสบศานติ์   ชื่นหน้า
เกิดเจ็บแก่ตายพาน   พบทั่ว
เมินมุ่งสายกลางอ้า     ล่วงพ้นภพไตร

พระสงฆ์เป็นดั่งพื้น   นาชัย
คือที่ทายกไป      ร่วมสร้าง
ปลูกบุญชุ่มนาใจ   เอิบอิ่ม
สืบต่อสัจธรรมอ้าง   เพื่อให้ครองคน

ยลพญานาคเล่นบั้ง   ไฟงาม
ชนทั่วไปไหลหลาม   เพ่งจ้อง
หนองคายเมื่อคืนยาม  เดือนผ่อง
ไฟพุ่งจากโขงท้อง     ใหญ่น้องสูงโพลง

ภูทอกเป็นแหล่งเร้น  ธุดงค์
สงฆ์มุ่งนิพพานคง    อยู่ค้าง
พระจวนท่านสายตรง  พระมั่น
ภูพ่ออริยสงฆ์อ้าง     เอ่ยไว้บูชา				
29 ตุลาคม 2552 09:49 น.

โคลง ***กรุงเทพฯ***

ปติ ตันขุนทด

***กรุงเทพทศพิธกษัตริย์  ศรีจตุสัจรัตนตรัย  ปกป้องไทยทั่วด้าว  ราชร่มเกล้าเย็นเศียร  มนตรีเพียรรัฐกิจ  ขุนพลพิชิตอริราน  กสิการไพบูลย์
ธุรกิจพูนเงินเพิ่ม  อุตสาหเสริมเศรษฐกิจ  เที่ยวทุกทิศเพลินใจ  ประชาไทปราศโรค  ไร้วิโยคโศกศัลย์  สิทธิ์เทียมกันทั่วหน้า  ประชาธิปไตยไทยชอบ
ยุติธรรมมอบตุลาการ   บริหารด้วยสุจริต  มิตรต่างประเทศไปมา  แลกเปลี่ยนค้าแข็งขัน  ทุกสถาบันร่วมประโยชน์  พระโปรดสัตว์เอาบุญ  สงฆ์ค้ำจุนศาสนกิจ  ธรรมสัมฤทธิ์บริษัท   พุทธขจัดภัยผอง   ชนบ่มมรรคถูกต้อง  มุ่งเข้าโสดา

กรุงเทพอมรมิ่งฟ้า   เมืองอินทร์
กษัตริย์นั่งครองนัครินทร์     อุ่นเกล้า
ภูมิพลปิ่นภูมินทร์  พุทธหน่อ
เยือนเยี่ยมราษฎร์คลายเศร้า   ทั่วร้อยขุนเขา

ใจเมืองเราพระแก้ว   มรกต
แสงส่องเขียวใสสด    จรัสหล้า
ผองไทยทั่วกันหมด    นมัสมั่น
พระคู่สยามเมืองฟ้า    ปกป้องทุกข์ภัย

วัดอรุณแจ่มแจ้ง   แสงใส
ปรางค์เด่นดูแปลกใด  แข่งได้
พระยาแม่หลามไหล  เลยเรื่อย
วัดอยู่เรียงเลียบใกล้   ฝั่งน้ำงามตา

วัดโพธิ์เป็นคู่สร้าง    รัตนา
ชนดื่นเดินทัศนา  ชื่นแท้
ศรีสถานถ่ายตำรา  แบบอย่าง
ยาแต่โบราณแก้    พิษไข้ดับภัย

เจดีย์ทองเด่นตั้ง    วิไล
สุกปลั่งเล็งแลไกล   รุ่งฟ้า
สระเกศที่ธาตุชัย    ทรงอยู่
ชมชื่นกันเนืองหน้า   อิ่มน้อมพุทธคุณ

โลหะปราสาทตั้ง    รับอรุณ
เป็นที่ชนแสวงบุญ  เกลื่อนใกล้
วัดราชนัดดาอดุลย์   ดูเด่น
ใครต่างมาเยือนไหว้   อิ่มเนื้อมโนใน

ไตรรัตน์เรืองทั่วแคว้น  กรุงไกร  สยามแฮ
รินรื่นรสธรรมชัย      ทั่วหน้า
ประชาร่มเย็นใน       พุทธผ่อง  ภูมินา
เป็นดั่งเมืองชาวฟ้า   เยี่ยมพื้นภูวดล

เบญจมบพิตรแต่งสร้าง   งามฉงน
วัดคู่เมืองสากล         เยี่ยมแย้ม
เทศไทยทั่วทุกคน      มาสู่
หินอ่อนสถาปนิกแต้ม   เด่นฟ้าวิหาร

พระทองคำแจ่มหล้า   แลลาน
ดูเด่นในพิหาร     ก่อไว้
พระไตรมิตรปราบมาร   งามผ่อง
มาแต่สุโขไท้          หล่อแล้วปูนพราง

รัฐธรรมนูญแม่เจ้า  กฎกลาง
เสริมส่งชนนายนาง  ร่วมรู้
ประชาธิปไตยทาง    เสมอทั่ว
เสียงหนึ่งเลือกคนผู้  เก่งไว้ในสภา

รัฐบาลคอยช่วยอุ้ม   ประชา
ดุจแม่แลบิดา      เห่ป้อน
ตรวจสอบใช่รัฐสภา   เป็นใหญ่
ความแพ่งอาญาร้อน  แบ่งให้ตุลการ

เผด็จการคอยแข่งแว้ง  ปฏิวัติ
มีแต่ความวิบัติ        ทั่วผู้
ชาวนาแย่สารพัด      ตกต่ำ
ไทยเที่ยวหาเงินกู้     ก่อสร้างวิมาน

อนุสาวรีย์เด่นตั้ง   เนินสถาน
เทิดหมู่ราษฎรชาญ  เชี่ยวกล้า
ประชาธิปไตยการ    เกิดก่อ
แปรเปลี่ยนธรรมราชหล้า  อยู่ใต้ธรรมนูญ				
28 ตุลาคม 2552 19:09 น.

โคลง ***สกลนคร***

ปติ ตันขุนทด

สกลนครถิ่นด้าว   แดนขอม
นานแต่ยังเป็นจอม  เผ่านี้
ชนใดแข่งแปลงปลอม  เยือนแย่ง
ขอมอ่อนสยามจี้   เกลื่อนเข้าสำราญ

นามหนองหานเล่าไว้  นิทาน
นางไอ่สาวสะคราญ   แจ่มหน้า
กระรอกเร่รักหาญ    แอบส่อง
เป็นเผ่านาคากล้า  แต่งแสร้งแปลงชม

นายพรานมองส่องจ้อง  ยิงคม
ถูกหนุ่มกระรอกชม    ไอ่แก้ว
ตัวตายแต่ใจขม      สาปส่ง
ใครคั่วแกงกินแล้ว    จ่อมใต้บาดาล

สาหารกินบ่สิ้น    พลเมือง
มันย่อมงอกนองเนือง  อร่อยเนื้อ
นาคาพ่อโกรธเคือง    รุมถล่ม
เมืองใหญ่กลายเป็นเบื้อ  บ่อน้ำหนองหาน

หนานผาแดงหนุ่มเนื้อ   งามสม
ควรคู่เคียงเรียงรมย์   รื่นห้อง
สมรสเกี่ยวเกลียวกลม  นางไอ่
บุญแต่เวรติดต้อง   ไล่ต้อนหนีตาย

ธาตุเชิงชุมคู่เคล้า    สกลกาย
พุทธชื่นธรรมสงฆ์สาย  ปู่หมั้น
ปวงชนมั่นกฏหมาย    ศีลห่อ
ผุดผ่องไตรรัตน์กั้น  ชั่วพ้นตกอบาย

เหมือนนิยายแต่งไว้   สมจริง
จ้าวพ่อสุวรรณภิง     พุ่มไหว้
พุทธชินท่านมาสิง     เทศน์ส่อง
องค์อิ่มศรัทธาได้   แต่งสร้างธาตุชุม

มารวิชัยพุทธเจ้า    สุขุม
หลวงพ่อแสนเชิงชุม   นั่งยิ้ม
ชาวสกลทั่วเมืองรุม    กราบรื่น
หวงห่วงปานอกปิ้ม    กว่าเจ้าใจตน

จันหลุยเทศก์มั่นฝั้น   อริยสงฆ์
มรรคมั่นผลสืบตรง    ห่างเศร้า
พุทธวงศ์มุ่งเจตจง     จิตแจ่ม
ดับทั่วกิเลสเหง้า     เคลื่อนเข้านิพพาน

สาวภูไทแช่มช้อย    งามงาน
บุญบ่มศีลธรรมทาน  ทั่วผู้
ชายใดร่วมสมรสมาน  ครองแม่
ขอแต่งเป็นมิตรรู้    อุ่นร้อนหนาวเย็น

ภูพานสูงเยี่ยมฟ้า   คนเห็น
วัดป่าขามเคยเป็น   บ่อนบ้าน
คราหลวงปู่เทศก์เข็ญ  ขันธ์ป่วย
รูปท่านมามองต้าน   ฆ่าไข้สบสบาย

วัดสุทธวาสป่าแก้ว   นิกาย
พระมั่นธรรมจักรขจาย   แจ่มแล้ว
มาละร่างเฉิดฉาย      ครองอยู่
ไปสู่โลกุตรแพร้ว      ผ่านพ้นทุกข์ขันธ์

ภูพานตำหนักเจ้า    ภูมิพล
ชนทั่วไปเยือนยล   เยี่ยมต้อง
งดงามดั่งเมืองบน    สวรรค์สว่าง
ใดบ่เทียมเทียบห้อง   แห่งไท้ทศธรรม				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปติ ตันขุนทด