31 ธันวาคม 2552 09:23 น.

ส่งท้ายปีเก่า รับปีใหม่ ๒๕๕๓

ปติ ตันขุนทด

สามสิบเอ็ดส่งท้าย  ธันวา  คมนา
กายแก่อีกพรรษา  นั่นแล้ว
เกิดเจ็บป่วยชรา   คงอยู่
ตายไป่มีคลาดแคล้ว  แก่ผู้ใดเลย

เคยเป็นคนหนุ่มน้อย   งามดี
เยือนย่างหกสิบปี      อ่อนล้า
ทุกข์สุขผ่านนานปี      นึกหน่าย
นับเพิ่มสิบปีหน้า      บ่ช้าลงโลง

ใจคดโกงก่อนนั้น    ตามเขลา
เออนั่นหญิงชายเรา   คลั่งบ้า
ทรัพย์สินมุ่งคิดเอา   ยึดมั่น
งมโง่กาลนานช้า     นั่นล้วนบาปเวร

เห็นหญิงชายทั่วหล้า   ทุกข์จน
กินอยู่สาละวน       ใส่ท้อง
ใจโลภยิ่งมืดมน      พาชั่ว
ลืมบ่มศีลธรรมคล้อง   เสื่อมสิ้นทางสวรรค์

นรกสวรรค์มันว่าชี้    หลอกกัน
ใครนั่นไปเห็นมัน     เมื่อหน้า
ตายไปย่อมสูญพลัน    ทุกร่าง
คนชั่วคิดหยาบช้า     ดั่งนี้มิจฉา

พระศาสดาท่านแท้    สัมมา
ดีชั่วธรรมเทศนา     บ่งไว้
ศาสนิกที่ปรีชา       เห็นเชื่อ
ทำแต่บุญทานได้      สู่ฟ้าภิรมย์

คนโสมมย่อมร้อน     อเวจี
กายอยู่ใจเป็นผี      ชั่วช้า
ศีลธรรมบ่เห็นดี      เหินห่าง
พอกเพิ่มบาปถามท้า   ท่านเจ้ายมบาล

นิรวารนี่นี้       สุขศานต์
มรรคนั่นนับแปดบาน   ส่องชี้
ปัญญาเบื่อสังขาร      แปรเปลี่ยน
ลาทั่วไตรภพนี้        เมื่อรู้จักรธรรม

พุทธบริษัทสี่เส้า       ประจำ
สืบต่อศาสนธรรม     คู่หล้า
ชนใดท่านเพียรกรรม  ศีลผ่อง
อาจฆ่ากิเลสบ้า        ช่วยให้โลกดี

วาระปีใหม่นี้      นรชน
สุขเพิ่มพูนพรากจน    สร่างเศร้า
โรคภัยอย่าเวียนวน    เบียนร่าง
ครองคู่ผัวเมียเคล้า     เด่าดิ้นยินดี				
29 ธันวาคม 2552 10:17 น.

อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ แด่เพื่อนบ้านกลอน

ปติ ตันขุนทด

อวยพรพุทธค่าล้ำ    แดนไตร
จงสู่มิตรกลอนไทย   ทั่วบ้าน
จตุรพิธพรชัย       พูนเพิ่ม
รอดชั่วสุขแทรกสร้าน ใหม่นี้ตลอดปี

อายุวรรณสุขนั้น     เปรมปรีดิ์
พละยิ่งในกายี      คึกเข้ม
เสพกามอย่าแหนงหนี  สาวหนุ่ม
ขยับส่ายสุดมิดเม้ม    เขย่าบ้านกลอนโคลง				
28 ธันวาคม 2552 12:43 น.

ธรรมพิจารณ์

ปติ ตันขุนทด

ตาหูจมูกลิ้น  กายใจ
สัมผัสกิจกามใด  ค่ำเช้า
กิเลสแต่ภายใน  ยึดมั่น
เกลียดรักฤาสุขเศร้า  อย่าได้งายงม

เสียงรูปรสกลิ่นเคล้า       อารมณ์
หลงร่วมปรุงจิตชม         ไขว่คว้า
พลัดพรากย่อมตรอมตรม   ขมขื่น
แปรเปลี่ยนไปเร็วช้า      แต่ล้วนทุกขัง

โลภโกรธหลงห่อหุ้ม   จิตตัง
พาก่อเกิดกัมมัง     ชั่วช้า
บาปหมกหมื่นกัลปัง   นานเนิ่น
เพียรฆ่าอกุศลอ้า    นั่นผู้เพียรดี

หญิงชายหลายหลากล้น   ชีวี
ใครชั่วตกอเวจี     หมกไหม้
คนบุญหมั่นทำดี     สวรรค์แน่  แน่นา
พระท่านเทศนาไว้   เที่ยงแท้เป็นธรรม				
24 ธันวาคม 2552 14:54 น.

โคลง ***ครู***

ปติ ตันขุนทด

ชนใดใจใฝ่รู้   รักธรรม
ชีพย่อมจำเริญนำ  ผ่องหน้า
ชนใดบ่กลัวกรรม  บาปก่อ
ทำแต่ผิดศีลห้า     เสื่อมแท้ทรชน

ครูคือคนส่องชี้     หนทาง
ดีบ่เคยอำพราง     ซ่อนไว้
ใดทรามต่ำบอกวาง  หนีห่าง
ศิษย์เชื่อปฏิบัติได้   นั่นแล้จำเริญ				
23 ธันวาคม 2552 18:55 น.

กลอนลิเก ***ตัวตลก***

ปติ ตันขุนทด

ผมเป็นลิเกตัวตลก   บ้านไม่มีครกมีแต่สาก
ยามหิวโหยมันลำบาก   เพราะมีแต่สากไม่มีครก

ว่าสามสี่รอบแล้วลง......

ถ้าสาวใดสงสาร   โปรดช่วยทำทานบริจากครกเตรง.........				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปติ ตันขุนทด