30 พฤศจิกายน 2553 11:34 น.

ทำงานก่อสร้าง

ปติ ตันขุนทด

ออกราชการเริ่มต้น     หางาน
รับก่อตึกประสาน      สี่ชั้น
ควบคุมช่วยคนงาน     เติมต่อ
เป็นแม่นายบอกปั้น     แต่งให้คงทน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปติ ตันขุนทด