21 ธันวาคม 2553 10:55 น.

ส่งท้ายปี

ปติ ตันขุนทด

สองสี่ห้าสามจักพ้น   ลาไกล
ดีชั่วพูดทำใด      ผ่านแล้ว
วิบากย่อมตามไป    ถึงแน่
นานเนิ่นฤาคลาดแคล้ว  เก่าครั้งทำกรรม				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปติ ตันขุนทด