27 กุมภาพันธ์ 2553 21:35 น.

***เจ็บอกเหมือนตกตาล***

ปติ ตันขุนทด

อันว่าลาภยศบทสรรเสริญ
แม้นเพลิดเพลินมัวเมาจะเศร้าหมอง
เป็นมายาอย่าหลงทนงคนอง
จงคิดตรองตั้งสติดำริธรรม

อนิจจังทั้งหลายนั้นไม่เที่ยง
เกียรติยศชื่อเสียงเพียงความขำ
คนว่าดีว่าร้ายได้ประจำ
แม้นหลงคำเจ็บอกเหมือนตกตาล				
24 กุมภาพันธ์ 2553 23:02 น.

***ศรีปราชญ์แก้คดี***

ปติ ตันขุนทด

เมื่อศาลาลูกขุน  เรียกตัวศรีปราชญ์ไปให้การต่อสู้คดี กรณี สาดโคลน กระเด็นถูก พระสนมนางใน  ซึ่งออกมาดูศรีปราชญ์เป็นนักโทษขนโคลนเลน และพูดจาเยาะเย้ย  ศรีปราชญ์ให้การต่อ ตระลาการลูกขุนว่า


ผิดผีผียั้งละ  ลาเพ
ผิดพระราชโปเล  จะล้าง
เหนื่อยนักพักพอเท  ถูกแม่  กระมังนา
ผิดพระราชกฤษฎีกาอ้าง  เอ่ยไว้  ยังไฉน

***นี่เท่ากับศรีปราชญ์ต่อสู้ว่า  ไม่ได้เจตนา  โคลนมันกระเด็นไปถูกเอง ในโคลงของศรีปราชญกล่าวได้คมคายมากว่า.....ผิดผี ผียังละ เลิกลากัน เช่นผิดผีระหว่างชายหนุ่มหญิงสาว  ผิดพระราชโปเล  จะฆ่ากันเชียวหรือ     เพราะเหนื่อยจึงพัก  พอเทโคลนจึงไปถูก  ถ้าเช่นนี้เป็นการผิดกฏหมาย  ก็ยังสงสัยอยู่

***ศรีปราชญ์นี่ น่าจะเป็นตำแหน่งกวีราชสำนัก  ไม่น่าจะเป็นชื่อเฉพาะ และคนดำรงตำแหน่งนี้น่าจะเป็นชั้นเจ้า เพราะอะไร นางสนมจึงสนใจ ตอแย เยาะเย้ยถากถางยิ่งนัก				
23 กุมภาพันธ์ 2553 16:06 น.

***สตรีมีเกลื่อนทั้ง***

ปติ ตันขุนทด

ใจกลัวบาปท่วมท้น   ติดตัว
จงอย่าทำหมองมัว    ชั่วช้า
พูดทำจุ่งพันพัว      ตรงต่อ  กันนา
เวียนว่ายในโลกหล้า   ท่านนั้นคนดี

สตรีมีเกลื่อนทั้ง     ปฐพี
สวยแจ่มเป็นมาลี    คู่หล้า
งามใดเท่าความดี    แม่ก่อ  กรรมนา
ดังกลิ่นสุคนธ์กล้า    หื่นฟุ้งกำจาย				
21 กุมภาพันธ์ 2553 09:24 น.

***บางภูด กับ บางพูด***

ปติ ตันขุนทด

มุ่งเห็นน้ำหน้าวิ่ง    วยรตา  แลแม่
ถนัดม่วงมือนางฝาน     ฝากเจ้า
เททรวงทุเรมา  บางภูด  พี่แม่
หมากพูจรู้ลับเล้า  พูจพราง

(โคลงกำศรวลศรีปราชญ์)

ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์
มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต
แม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตร
จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา 

(สุทรภู่)

***ศรีปราชญ์ครวญถึงคนรัก  ตอนมาถึงบางพูดนี้ว่า....
มองดูน้ำซึ่งเรือวิ่งไปแล้วเวียนตา  เหมือนกับมะม่วงที่มือนางฝานฝากเจ้า
เทใจทุเรศลำบากมาถึงบางพูด  หมากพูดหากรู้ความลับในใจแล้ว ช่วยพูดบ้าง

***มีภาษิตอะไรก็ไม่รู้ เขาบอกว่า  คนมีความรักแล้วมักพูดมาก
ศรีปราชย์เห็นบางพูด  ก็นึกถึงมะม่วงที่คนรักฝานมาฝาก ฝากใคร  ทำไมว่า ฝากเจ้า  เจ้าคือพระนารายณ์หรือ

***บางพูดของสุนทรภู่  เอาไปเปรียบเทียบเป็นคำสุภาษิต  ก็รู้สึกทั้งไพเราะและให้คติ  บรรพบุรุษของเรานี่ ช่างเก่งจริง ๆ				
20 กุมภาพันธ์ 2553 21:50 น.

***ศรีปราชญ์ครวญหาคนรัก***

ปติ ตันขุนทด

จากมาแก้วผึ้งแผ่     ใจรัก  มาแม่
ยยวอยู่เลวไผ่ผอม   ผ่าวไส้
จากศรีสำลักใคร      สกิดอ่อน  อวนแม่
รยมร่ำไห้หาเจ้า      ชำงาย

***ไผ่ผอม  คือ  ผ่ายผอม
***ยยว    คือ  เยียว
***รยม    คือ  เรียม				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปติ ตันขุนทด