30 มีนาคม 2553 17:53 น.

***อมาตย์ใหญ่***

ปติ ตันขุนทด

ฉันอมาตย์ใหญ่เพี้ยง      จอมคน
เดินทั่วทิศผองชน       ถ่อมไหว้
มองเห็นไพร่เดนคน      จนจ่ม
ควรค่าดำรงไว้        คู่ด้าวแดนสยาม				
29 มีนาคม 2553 08:23 น.

***ในอก**

ปติ ตันขุนทด

คิดจักรักแม่ไว้       ในอก
กลัวแม่ผลักตกนรก    หม่นไหม้
เมตตาช่วยเก็บกก     แอบอุ่น
เรียงร่วมบรรจถรณ์ไว้   ครั่นครื้นภิรมย์				
29 มีนาคม 2553 06:57 น.

***ไพร่ชั้นรายวัน***

ปติ ตันขุนทด

ตัวฉันเป็นไพร่ชั้น   รายวัน
ทุกอย่างทำสารพัน    เพื่อท้อง
นายเงินต่างพากัน   จิกด่า
กินอยู่จนเจียมต้อง   อ่อนง้อพนมกร				
28 มีนาคม 2553 19:02 น.

***ไพร่ชั้นตกงาน***

ปติ ตันขุนทด

คิงฮาเป็นไพร่ชั้น        ตกงาน
คอยแต่เบียดเบียนผลาญ  พี่น้อง
งานดีบ่เคยพาน         พบแผ่
กินอยู่ยากเย็นต้อง       จ่อมกู้เสาะหา				
28 มีนาคม 2553 16:20 น.

***ไพร่ชั้นแม่ค้าขายของ***

ปติ ตันขุนทด

ตัวเราเป็นไพร่ชั้น    ขายของ
ทุนต่ำเงินสำรอง      เสื่อมสิ้น
กำไรค่าควรปอง      ยากยิ่ง
เงินบ่สะพัดดิ้น        แข่งค้าฉาวฉาน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปติ ตันขุนทด