27 เมษายน 2553 10:26 น.

***มิตรภาพยายแม่มด***

ปติ ตันขุนทด

มิตรภาพแน่นแฟ้น    ยาวนาน
สองมั่นรักสมัครสมาน      อุ่นเอื้อ
สองเราสู่นฤพานวาร       มรรคผ่อง
หมดเผ่าสงสารเชื้อ        สร่างเศร้านิรันดร์				
25 เมษายน 2553 12:54 น.

***กุหลาบสี***

ปติ ตันขุนทด

กุหลาบสีแต่ล้วน   ชวนชม
ปองพี่ปองเด็ดดม   กลิ่นใกล้
รินรินรื่นอารมณ์   กามกรุ่น
นางนั่นเปรียบดอกไม้  เปล่งแย้มปองยล				
25 เมษายน 2553 12:31 น.

***บุรุษรัฐ***

ปติ ตันขุนทด

บุรุษรัฐชื่อแม้ว     ทักษิณ
ชนชั่วทำราคิน     ด่างเปื้อน
ปกรัฐรุ่งเรืองริน   ราษฎร์อิ่ม
อมาตย์ชั่วสาดโคลนเยื้อน แต่งร้ายทุษกรรม

คนอาธรรมย่อมร้อน    ใจมัน
เพียรก่อวจีกรรม์       เปล่าโป้
ประมาทหมิ่นวันวัน    ชาติชั่ว
นรกต่ำหมกมันโอ้    เร่าร้อนเวทนา				
25 เมษายน 2553 12:13 น.

***สามอำนาจ***

ปติ ตันขุนทด

ตุลาการมั่นไว้    ในธรรม
คานคั่นทุรกรรม   ชั่วช้า
ประชาย่อมเย็นยำ  เกรงกริ่ง
เป็นขื่อแปเมืองอ้า  อุ่นโอ้ธานี

นิติการก่อตั้ง     กฎหมาย
หลักซื่อสัตย์สืบสาย ชื่นใช้
รัฐสภาท่านเป็นสหาย มิตรหมู่
รับเรื่องราษฎร์ทุกข์ไร้  เพื่อแก้เจ็บจน

ทุกมนตรีแต่ล้วน    คนดี
ปกไพร่พลพราหมณ์ชี  อิ่มอ้วน
รัฐบาลเก่งเมืองมี      เรืองรุ่ง
ทุกแห่งชายหญิงถ้วน   แซ่ซ้องสรรเสริญ

ไทยเจริญแจ่มฟ้า    เมืองอินทร์
รัตนโกสินทร์ผิน     สู่หล้า
ปัจจัยสี่มีกิน         ครัวอุ่น
ผองไพร่ไทยสุขหน้า   เช่นด้าวสากล				
20 เมษายน 2553 12:33 น.

***ประวัติปติ***

ปติ ตันขุนทด

ฉันเกิดในหมู่บ้าน    หนองกราด
นาไร่เป็นภูมิชาติ     บ่มเลี้ยง
ศรัทธามั่นพุทธศาสน์  เกลากล่อม
เติบใหญ่นามรูปเกลี้ยง  หล่อเพี้ยงเทวัญ

ด่านขุนทดถิ่นนี้      กันดาร
ราษฎร์อยู่ในรัฐบาล   อ่อนด้อย
ชาวนาหมั่นทำงาน    เหน็ดเหนื่อย
เพียรแต่ผลผลิตน้อย     ค่าไร้พุงโร

ราชสีมาใหญ่กว้าง       ทวดโม
คือแม่นำชัยโย          อยู่ยั้ง
ลาวกาวพ่ายเลโล        คืนบ่อน
พระนั่งฯราชทานตั้ง      ว่าท้าวสุรนารี

ศรีสุชาติชื่อนี้          นามเดิม
คุณพ่อคิดจารเจิม       แต่งให้
นามปติเปลี่ยนเฉลิม    ตนใหม่
นามเก่าเพื่อนเรียกไว้   ว่าไอ้ชาติกา

ปีสองสี่เก้าห้า       เกิดเป็น  ชายนา
เสาร์มะโรงวันเพ็ญ    สิบห้า
เจริญวัยใหญ่ยากเข็ญ   อกแม่
คุณพ่อสอนเรียนอ้า     อ่านได้เขียนดี				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปติ ตันขุนทด