31 พฤษภาคม 2553 15:38 น.

***ภมรกับบุปผา***

ปติ ตันขุนทด

ภมรซอนซ่อนไซ้    บุปผา
กลีบอิ่มอวบหนักหนา   เนิ่นช้า
เกสรชื่นผัสสา   ซาบซ่าน
ภมรคู่ผกาอ้า    พี่นั้นกับนาง				
30 พฤษภาคม 2553 19:57 น.

***อันธพาล***

ปติ ตันขุนทด

อันธพาลสารสื่อให้   เห็นโฉด
ตนชั่วมากมายโทษ  แต่แสร้ง
บัณฑิตไม่คิดโกรธ   อภัยแผ่
มันแค่พวกกาแร้ง   เน่าเนื้อจิกกิน				
30 พฤษภาคม 2553 16:25 น.

***ภิษิต***

ปติ ตันขุนทด

ภิษิตทำเยี่ยงนี้   ฉันใด
ยิงฆ่าคนตายไป  ร่วมร้อย
ทุกคนนั่นคนไทย  คิดต่าง
เคยร่วมทุกข์โศกสร้อย  ก่อสร้างไทยมา				
29 พฤษภาคม 2553 21:28 น.

***บุปผาแดง***

ปติ ตันขุนทด

บุปผาแดงเด่นด้าว    ยวนตา
งามแจ่มจิตคราวครา  เบ่งแย้ม
เปรียบมิตรพี่กัลยา   นุชหนึ่ง
งามชื่นฉินเฉิดแฉล้ม  แต่งแต้มโลกสวย				
28 พฤษภาคม 2553 08:02 น.

***คนเจ็บ***

ปติ ตันขุนทด

อันพฤกษ์ไพรใหญ่ล้ม     ขวางตีน   อยู่นา
คนย่อมเดินเหยียบปีน       ป่ายข้าม
คนเจ็บอย่าพาจีน       ญวนย่ำ  หยามนา
วันหนึ่งอาจเกิดกล้าม      แกร่งสู้ศึกเสือ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปติ ตันขุนทด