22 มิถุนายน 2553 15:41 น.

*****เหา*****

ปติ ตันขุนทด

คิดหาเหาใส่ไว้    ในหัว
จักหม่นหมองพาตัว  ต่ำช้า
ยังเยาว์อย่าหาผัว   เร็วรี่
รอเพื่อโตบโตกล้า   แกร่งได้ผัวดี				
22 มิถุนายน 2553 08:02 น.

***ปั้นน้ำ***

ปติ ตันขุนทด

พาลชนชอบก่อน้ำ   เป็นตัว
จริงบ่มีตามัว       โง่แท้
พูดใดท่านควรกลัว  บาปชั่ว
คนอื่นเสียหายแล้   กล่าวร้ายผิดศีล				
19 มิถุนายน 2553 19:38 น.

ไปแอ่วบ้านแก้ว

ปติ ตันขุนทด

อ้ายเป๋นคนทุกข์   บุกป่ามาหา
กึ๊ดถึงแก่นต๋า      อุราหม่นไหม้

ได้กิ๋นน้ำเย็น     ดับเข็ญใจไข้
หันหน้าอิ่มใจ๋     ไคร่ได้เป็นข้า

อยากอยู่ร่วมน้อง  ปกครองเป็นฝา
ฟันไฮ่ไถนา    มีดพร้าปกป้อง

บ้านเฮือนแลงาม   หันตามหับห้อง
บ่ามีหม่นหมอง    สักอัน				
17 มิถุนายน 2553 19:33 น.

***หมากัด***

ปติ ตันขุนทด

ถูกหมากัดอย่าได้   กัดตอบ
ทำแต่ดีงามชอบ   มั่นไว้
หมามันเห่าจนหอบ  ตามแต่
จิตแผ่เมตตาให้    นั่นแล้ควรชม				
14 มิถุนายน 2553 16:55 น.

***อันธพาล***

ปติ ตันขุนทด

อันธพาลโง่แล้ว  อวดฉลาด
บกพร่องในศิลป์ศาสตร์  ส่องรู้
โมหาห่อประสาท   เฟือนฟั่น
คิดแต่เอาปืนสู้    เสื่อมสิ้นปัญญา				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปติ ตันขุนทด