30 กรกฎาคม 2553 14:58 น.

***ทักษิณเป็นใคร***

ปติ ตันขุนทด

ทักษิณชินวัตรเป็นฉัตรชัย
บริหารงานรัฐขจัดภัย
ราษฎร์พอใจนิยมชมว่าดี

มีคนรักทักษิณดังจินดา
อันมีค่าควรเมืองรุ่งเรืองศรี
ฝ่ายศัตรูหมู่มารพาลโจมตี
เป็นวจีทุจริตผิดศีลธรรม

เขาทำดีมีปัญญาอุตสาหะ
ปลดภาระทุกเขตคามให้งามขำ
คนไทยนี้มีทุกข์จุกอกอำ
นอนกลืนกล้ำคิดหนี้มีติดตัว

เกษตรกรอ่อนใจรายได้หด
ทุกข์รันทดจ่ายหนี้ที่ท่วมหัว
ทั้งออกตกเหนือใต้ไข้ระรัว
รัฐพันพัวพักหนี้ที่มีมา

ทั้งเจ็บไข้ได้ป่วยช่วยปลดเปลื้อง
เป็นราวเรื่องหยูกยาค่ารักษา
สามสิบบาทขาดตัวทั่วพารา
เป็นมหาอนิสงส์ทุกวงศ์วรรณ

จะยากดีมีจนล้วนคนไทย
ทำคุณในชาติศาสน์กษัตริย์มั่น
ถึงคราวป่วยช่วยรักษาเมตตากัน
อย่าเดียดฉันขึ้งโกรธโคตรคนจน

ถ้าคิดดีมีใจในธรรมมะ
ก็ย่อมจะคิดเห็นเป็นกุศล
พรรณาว่าทักษิณนรินทร์ชน
ทำไทยพ้นทุกขตะอนาถเอยฯ				
27 กรกฎาคม 2553 15:17 น.

รักผัวให้รักพ่อผัว

ปติ ตันขุนทด

รักพ่อผัวแม่ผัวของตัวเถิด
จะบังเกิดเมตตามหาผล
ผัวจะรักภักดีไม่หนีตน
เพราะเป็นคนเลิศค่าหายากจริง

ถ้าชังกันมันมีแต่ไม่แลเหลียว
เหมือนบูดเปรี้ยวหมดราคาหนายอดหญิง
อยู่เรือนผัวตัวอย่าเป็นเช่นปลวกปลิง
จงทำสิ่งเป็นกุศลใส่ตนเอย				
26 กรกฎาคม 2553 08:34 น.

***อวยพรท่านทักษิณ***

ปติ ตันขุนทด

วันเกิดนี้......
***อวยพรรักทักษิณชิณวัตร
บุรุษรัฐฉัตรชัยในสยาม
บริหารบ้านเมืองรุ่งเรืองงาม
ทุกเขตคามพ้นวิบัติสวัสดี
อันบุญกรรมทำไว้ในโลกหล้า
จงปกปักรักษาทุกราศี
ปราศทกข์โศกโรคภัยไร้ราคี
ทุกนาทีเทศสถานท่านสุขเทอญ***				
24 กรกฎาคม 2553 21:29 น.

***ธรรมส่อง***

ปติ ตันขุนทด

อนิจจังร่างร้าย      วัยชรา
มีแต่วันโรยรา      หม่นเศร้า
เอาใจเพ่งทุกขา     ธรรมส่อง
เห็นทั่วเหตุรากเหง้า หมั่นทึ้งถอนเสีย				
24 กรกฎาคม 2553 21:24 น.

ตัวฉันหรือ

ปติ ตันขุนทด

ตัวฉันหรือชื่อนั้น   นายปติ
ครองอยู่ในขันติ    แก่กล้า
ปัญญาร่วมสมาธิ   เพียรบ่ม
ยึดมั่นพุทธธรรมอ้า  ส่องแจ้งสอนตน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปติ ตันขุนทด