20 มกราคม 2554 13:57 น.

ศกสองห้าห้าสี่

ปติ ตันขุนทด

ศกสองห้าห้าสี่ปีใหม่นี้
ให้โชคดีมีสุขเกษมสันต์
อายุยืนหมื่นปีทุกชีวัน
อีกผิวพรรณสวยสดหมดมนทิน

ให้ร่ำรวยทรัพย์ศึกดิ์อัครฐาน
ปัญญาญาณล้ำเลิศประเสริฐสิ้น
ดับกิเลสตัณหาไร้ราคิน
ได้ยลยินพระนิพพานสำราญนิรันดร์.......เทอญ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปติ ตันขุนทด