28 ธันวาคม 2554 11:31 น.

ถึงปากเซ

ปติ ตันขุนทด

ถึงปากเซเร่เวียนแลกเปลี่ยนเงิน
แปดร้อยบาทได้เกินสองแสนกว่า
เป็นเงินกีบจีบใส่กระเป๋ามา
เที่ยวซื้อหาของกินด้วยยินดี

ซื้อข้าวหลามลำอันสิบพันกีบ
ไม่เร่งรีบกินนักพักสักที่
ซื้อน้ำถุงปรุงหวานพันพอดี
เจอร้านนี้มีเน็ทเตร็ดเตร่มา

ขั่วโมงละห้าพันฉันไถ่ถาม
จึงเข้าตามโต๊ะหนึ่งซึ่งโอ่อ่า
เขียนกลอนเตร่เร่บอกเพื่อนออกมา
ให้รู้ว่าฉันอยู่ลาวรักสาวไทย

หญิงอื่นใดในภิพบจบโลกา
ไม่งามหน้าเหมือนสาวสยามงามแขไข
จะกลับบ้านสานรักภักดิ์สาวไทย
โปรดอย่าได้แง่งอนตัดรอนเอย				
23 ธันวาคม 2554 20:12 น.

ปี ๒๕๕๕

ปติ ตันขุนทด

พุทธศักราชใหม่นี้  เลขดี
ผองเพื่อนจงสุขศรี  ชื่นหน้า
ทำใดเพิ่มพูนมี     ลาภยิ่ง
เจ็บป่วยพินาศอ้า   แกร่งกล้ากายใจ

พุทธศักราชใหม่นี้ ทุกข์คลาย
เจ็บป่วยใดในสหาย เสื่อมสิ้น
เผด็จการจ่อมวอดวาย ยับย่อย
คนเก่งเอาปากลิ้น ใส่ร้ายจงจม				
21 ธันวาคม 2554 18:51 น.

ขับลำ จำปาขาวลาวใต้ โดยอินแตง แก้วบัวลา

ปติ ตันขุนทด

แป่แหล่ แป่แหล่แก้มเจ้าแปแหล
เซิญมาแวะ  แนบ้านเกิดเมืองนอนบ่อนแดนอารยะธรรม
มีเสียงลำวีวอน  อยู่บ่อนแขวงจำปา  ไผคิดฮอดปู่ย่า
เซิญมา  แวะ...

มื้อนี้ หมอลำขอไขแจ้ง  แถลงกลอนแจ้งข่าว
จำปาขาวลาวใต้  ควรไขอ้า จ่อจี๋

ไผบ่เคยมาพี้ นางยินดี๋ให้มาแวะ
อุดมดีแท้เท้  แล้แหล่วซื่นสอง

แขวงจำปาตั้งอยู่บ่อนหย่อนหยอน อยู่ใกล้หย่อนคอนพะเพ็ง
นางบรรเลงเสียงดนตรี  อยูหลี่ผีตอนใต้

ไผได้ไปเห็นแล้ว  อุดมดีเป็นตาอยู่
มีหมู่ปลาดีดด้อน  ออนซอนเด

บัดเมือมองน้ำไหลตีต่อยต้อง  ฟองต่อยต้ำหมักหิน
เป็นวินวินวนเวียน  เบิ่งซ้ำเกวียนกงล้อ

เหลียวเบิ่งอาป้าถ้อ  อ่างทอทอมซุมปลาพอนเพียว่า
  มัจฉามีมากล้นมันลอยน้ำแก่งวัง

มีหมู่ปลาข่อกั้ง  กุ้งโก่งแกมหอย  
มัจฉาลอยในวัง  จังแม่นออนซอนเด

ออนซอนเดนอป้า  มีปูปลาน้อยใหญ่
อยู่ดินแดนภาคใต้ ให้ไปดิ้นเลาะฟอน

ขี่เฮือพายเล่นจร คอนท้ายน้ำนำกระแส
หาตึกแหไหลมอง  กะก้องลำทางใต้

พ่อเอ๋ย  ลำเซิญไปกับเสียงน้ำ  ยามแลงงายเซ้าค่ำ
เป็นเสียงลำพื้นบ้าน  หัวใจซ้อยชื่นบานสำราญเด

ออนซอนดินอุดมดน  ประซาซนก็ดูหมั่น
ฮอมฮักกันแพงกัน  ซิ้นต่อนหนาปลาต่อนน้อย แลงเซ้าก็ส่งกัน

สามัคคีมีรักหมั่น  ขยันเวียกใจใส่
เสียสละมีน้ำใจ  ไผปากจาอ่อนน้อมโดยจ้าวจักแม่นดี

มาฮอดทุกมื้อนี้ แฮงแมม่วนสวนสนุก
เดี๋ยวนี้มาถึงยุค  ประเทศลาวเจริญแล้ว

มีหลายแนวก็เสริมสร้าง  ขยายโตเติบใหญ่
ตั้งแต่เหนือตลอดใต้  ก็ไวฟ่าวก่อแปง

ตลอดฝนและแล้ว  ก็แม่นม่วนสบายใจ
แขกใกล้ไกลก็มาซม  ถิ่นอุดมลาวนี่

มีเสียงลำเสียงฮ้อง  หลายทำนองฮ้องกล่าว แฟนเอ๋ย
ศิลปะขับลำลาว  ตั้งแต่เหนือฮอดใต้มีไว้ผู้สู่แนว

เซิญเดอ ไผผู้เคยมาแล้ว ให้มายามน้องอีกแน
หมู่บ่เคยมาแท้แท้  ให้มาแหม้เที่ยวซม

เสียงลำสมลาวใต้  บ่ลืมไลของปู่ย่า
ยังมาลำออดอ้อน  อย่าลืมถ้อนท่านผู้ฟัง

หวนคืนหลังยังจำไว้  ไผอยู่ไกลบ้านเกิดเก่า  
เซิญมายามเดอแจ่มเจ้า  เสียงลำลูกส่งเมือเหลือใจ

ผู้อยู่เหนือลงเมือใต้  ไปหลายปีบ่โค้งต่าว
บางคนลาวอยู่ภาคใต้  บัดไปกันอยู่เหนือ

บางคนหนีพงศ์เผ่าเซื้อ  ไปญี่ปุ่นเมริกา
หลายหลายปีบ่ทันมา   แวะเยือนยามบ้าน

บางคนหนีไกลฮ้าน  เฮือนซานสถานที่
ไปหาเงินอยู่พุ้นไปหาเงินอยู่พี้  บัดเดี๋ยวนี้บ่ต่าวมา

สาวนางได้แต่ลำคอยท่า  ไผสิมาเป็นคู่
ยังนอนขดขี่คู้    คอยชู้ผู้บ่มี

จังเอาเสียงลำนี้  มาวอนถามถึงพี่
ไผบ่มีคู่ซ้อน ให้มาถ้อนอยู่อยู่โดน เดอซายเอย  

เป่ยเเหลย แก้มเจ้าเป่ยเลย
ไผสิเมือเป็นเขย   ดอกฟ้าเพชรโพนทอง 
 หัวใจน้องยังว่าง  อยู่เดออ้าย
/color] .				
20 ธันวาคม 2554 17:00 น.

ลำขอข้าวกิน

ปติ ตันขุนทด

สมมุติงามตามเรื่อง  บ่าวเมืองไทยเพิ่นมาแอ่ว
มาฮอดคันแยงแล้วเงินก็สิ้น  หาข้าวกินก็บ่มี

อ้ายหลงมาทางนี้  สิมีไผเมตตาบ่
ขอข้าวกินสักก้อน  เย็นฮ้อนสิบ่ลืม

ขอน้ำตื่มสักขัน   แฮงมันหมดมันอ่อน
ไผมาเปิบป้อน    ตื่มให้สิได้บุญ

เกิดเมื่อลุนภายหน้า  ขอเกิดมาเป็นทาสเพิ่น
ให้เพิ่นฮ้องเฮียกเอิ้น  เอ่ยใซ้ได้ทุกแนว    เดอนางเอ๋ย

เป่ยเหล้ย เอ๋ยแก้มเจ้าเป๋ยเลย   อ้ายมีฮักบอกเปิดเผย
แม่ลำเต้ยเพชรโพนทอง   หัวใจน้องยังว่าง
อยู่บ่เด......				
20 ธันวาคม 2554 16:21 น.

หนี้

ปติ ตันขุนทด

เจ็บจนจึงเที่ยวกู้     เงินเขา
เงินค่าดอกนายเขา   เพิ่มพ้น
จำนองท่านยึดเอา    นาไร่
เหลือแต่ตัวกับก้น    อยู่เลี้ยงกายตน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปติ ตันขุนทด