26 เมษายน 2554 16:05 น.

ครู

ปติ ตันขุนทด

คุณครูลายหนึ่งนั้น    ดีจริง
สอนสั่งเด็กชายหญิง  ทั่วถ้วน
เอาใจใส่ติติง       เตือนว่า ศิษย์นา
ดีชั่วฤาผอมอ้วน     แต่ล้วนเมตตา

ครูลายสองกล่าวไว้    จาขาน
ใจใคร่ไปบริหาร      ใหญ่พ้น
นักเรียนใช่แก่นสาร    เสกแต่ง
สอบผ่านอำนวยการก้น ผ่าวร้อนหนีสอน				
24 เมษายน 2554 10:57 น.

อเสวนา

ปติ ตันขุนทด

อเสวนาว่าด้วย       คนพาล
จงอย่าคบสืบสาน      เกี่ยวข้อง
เลวทรามต่ำสามานย์   พาเสื่อม
เพราะว่ามันคอยจ้อง    สิ่งร้ายพันพัว				
18 เมษายน 2554 17:08 น.

กวน

ปติ ตันขุนทด

มากวนตีนอยู่ได้    สุวาน
เดินเที่ยวขบระราน    ยั่วเย้ย
ดีจริงจุ่งฮึกหาญ       เผยร่าง
ขลาดร่วมเขลานะเฮ้ย   อย่าได้หอนโหย				
16 เมษายน 2554 15:54 น.

เล่นน้ำ

ปติ ตันขุนทด

สุริยันส่องแจ้ง     เมษา
ชนหมู่เฮาเฮฮา    เล่นน้ำ
รถยนต์ผ่านไปมา  สาดทั่ว
สาวหนุ่มคอยซัดซ้ำ  ชุ่มน้ำสงกรานต์				
16 เมษายน 2554 15:51 น.

รัตนกวี

ปติ ตันขุนทด

เขาเป็นกวีอยู่เท้า      อมาตย์คุณ
กินอิ่มเพียงนายขุน    ชื่นใช้
ถือเอาขลุ่ยเป็นทุน     อวดโอ่
ยกย่องยอเกียรติให้   ท่านท้าวรัตน์กวี				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปติ ตันขุนทด