28 มิถุนายน 2554 12:41 น.

เทพบันเทิง

ปติ ตันขุนทด

เทพบันเทิงเล่นร้อง     ระบำ
ขับโอ่กลอนลำนำ        ชื่นฟ้า
อสูรโกรธกล่าวระยำ     สาดใส่
เป็นดั่งคนบาปบ้า       กล่าวร้ายคนดี				
25 มิถุนายน 2554 11:41 น.

ลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์

ปติ ตันขุนทด

ลดาวัลย์แห่งแคว้น     เชียงคำ  พเยาเอย
นางพึ่งทางพระธรรม     ส่องแจ้ง
อนิจจาแม่งามขำ        เขาฆ่า   สิทธิ์นา
เมตต์แผ่เถิดมันแสร้ง   แต่งร้ายมุสา

วาจาจิตใส่ร้าย         ใครใคร
คือชั่วโฉดชักไป        ต่ำใต้
อเวจีนั่นคือไฟ         นรกใหญ่
เผาร่างมันลุกไหม้      อยู่ร้อนกัปป์กัลป์				
11 มิถุนายน 2554 13:35 น.

หมา

ปติ ตันขุนทด

หมามันเลียเข่าแข้ง    มูลนาย
สัตย์ซื่อเป็นสหาย      เห่าร้อง
ตราบวันที่มันตาย      ลับร่าง
ใครด่าหมาควรต้อง    ส่องจ้องดูตัว				
2 มิถุนายน 2554 16:55 น.

ลูกไม้

ปติ ตันขุนทด

อันผลพฤกษ์หมู่ไม้    นานา
มันหล่นเต็มพสุธา     อยู่ต้น
ลูกหลานเหล่าวงศา    พันธุ์เผ่า
คือหน่อชิดฤาพ้น     หน่อเชื้อกกกอ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปติ ตันขุนทด