28 กรกฎาคม 2554 12:58 น.

สาวชาวสวน คนใต้

ปติ ตันขุนทด

สาวชาวสวนถิ่นใต้    คนงาม
โฉมแม่ทำไรถาม    ใคร่รู้
มีใจใคร่ติดตาม      ไปช่วย
แรงร่วมขวัญเคียงสู้   เพื่อป้องสาวสวน				
25 กรกฎาคม 2554 10:34 น.

ฮ.ฮ.ฮ.

ปติ ตันขุนทด

บินกระพืออยู่ฟ้า     เขาเขียว
ตามแต่กิจกรรมเชียว  เพื่อนข้า
เวราแต่ใดเทียว      ตามส่ง
ตกแต่งทหารกล้า    สู่ก้นอเวจี				
18 กรกฎาคม 2554 14:40 น.

กรรมการสิทธิ์

ปติ ตันขุนทด

กรรมการสิทธิ์แต่งตั้ง    ทำไม
จักบ่งบอกอันใด        บ่แท้
รัฐบาลฆ่าคนไป        ดาษดื่น
บอกว่าคนตายแล้       เนื่องด้วยเป็นเอง				
18 กรกฎาคม 2554 13:42 น.

แขวน

ปติ ตันขุนทด

แขวนกระบุงเก่าไว้     โตงเตง
นอนนั่งฟังซอเพลง      ผ่อนล้า
อนิจจาว่าตัวเอง        บุญต่ำ
นางช่างแขวนรักข้า     ปล่อยค้างเดียวดาย				
8 กรกฎาคม 2554 13:46 น.

ชัยชนะ

ปติ ตันขุนทด

ชัยชนะหมื่นล้าน    ดีใด
ชนะหนึ่งคือชนะใจ   เด่นแท้
กิเลสอย่าสุมใน      นานเน่่า
ตกแต่งปัญญาแก้    หมั่นล้างบาปกรรม				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปติ ตันขุนทด