26 สิงหาคม 2554 13:09 น.

นาตยา ทิพวันต์

ปติ ตันขุนทด

นาตยาเพื่อนห้อง     เรียงเรียน
เคยร่วมนิติเพียร     เพ่งรู้
คิดถึงจึ่งขีดเขียน     ถามข่าว
นุชพี่ทุกข์โศกสู้      อยู่ฟ้าดินใด

***ทราบแล้วตอบด้วยเน้อเจ้า***

ปติตันขุนทด (นิติ มธ.241505)				
15 สิงหาคม 2554 12:07 น.

งาม

ปติ ตันขุนทด

งามโฉมงามอ่อนน้อม      กายา  ยลเอย
งามรื่นรสวาจา           กล่าวถ้อย
งามงานแม่อาสา          มิเหนื่อย  หน่ายนา
งามแม่ตอบคนร้อย       แห่ห้อมปุจฉา				
10 สิงหาคม 2554 11:10 น.

นายกยิ่งลักษณ์

ปติ ตันขุนทด

สิงหาศุกร์ที่ห้า         ราษฎร์สภา
เลือกยิ่งลักษณ์บุษบา    แต่งตั้ง
นายกเพื่อไทยพา      ชาติรุ่ง
ชนทั่วสารทิศทั้ง       ต่างด้าวยินดี

ลักษณานางแต่งตั้ง        มนตรี
มาช่วยทุกข์ปฐพี      ผ่านพ้น
ชาวไทยป่วยหายมี    สุขทั่ว
ฟูเฟื่องเงินทองล้น     อิ่มท้องเทียมกัน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปติ ตันขุนทด