27 กันยายน 2554 12:54 น.

วรเจตน์ ภาคีรัตน์

ปติ ตันขุนทด

รัฐประหารชั่วช้า    ทรชน
เห็นแต่ยศสุขตน     เท่านั้น
ราษฎรใช่พรรคพล    มิตรหมู่
จึงข่มยิงราษฎร์ดั้น    อยู่ใต้ดินดาน

มันสามานย์ฆ่าล้าง    รัฐบาล
ทำก่อรัฐประหาร     หื่นห้าว
ตัวมันนั่นเผด็จการ    พาลเผ่า
คิดนั่งเมืองสืบก้าว    แต่ชั้นชนมัน

พูดสาธารณ์ไล่ล้าง   ประชา
เป็นไพร่ทุจริตหา     ช่องชิ้น
เอาเท็จกล่าวทาบทา  สุมใส่  ราษฎร์นา
ดีใส่ตัวมันสิ้น       เล่ห์ลิ้นทรพา


นิติราษฎร์ส่องแก้    ปัญหา
เหตุก่อขบถนานมา    เนิ่นช้า
ผลพวงส่อมายา      ลวงเล่ห์
จึงหมู่ประชาข้า      ต่ำต้อยเจียมจน

วรเจตน์แกร่งกล้า    สุจริต
ริเริ่มงานอุทิศ       ไพร่ไร้
ปัญญาท่านเทิดสิทธิ์   ไทยทั่ว
จึงโห่พวกขบถให้     ครั่นคร้ามพลังชน

คนพาลมันต่อต้าน    ความคิด
ติว่าทำวิปริต        ป่วนสร้าง
ความจริงหมู่พาลพิษ   เคืองขุ่น
ครูท่านประกาศอ้าง    เปล่าเปลื้องขบถผล

สาธุชนแซ่ซร้อง      สรรเสริญ
ครูช่วยประชาเจริญ    ใหญ่กล้า
ปราบขบถที่หาวเหิน    ลงต่ำ
เสมอหมู่ไทยในหล้า   อยู่ชั้นเดียวดิน				
27 กันยายน 2554 12:41 น.

โมทนา ราชิกา

ปติ ตันขุนทด

ราชิกาช่อแก้ว   แมนสรวง สวรรค์เอย
เธอใช่คนลมลวง  อื่นผู้
อุทิศแผ่อกทรวง   เชิดช่วย ชนนา
เรียมชื่นโมทนารู้   ร่วมร้อยเจตนา				
25 กันยายน 2554 15:34 น.

สาวภูไท

ปติ ตันขุนทด

สาวภูไทแช่มช้อย    สะอาด
งามแง่จริตมารยาสท    ชื่นหน้า
เรียมมองใฝ่พิสวาท    รักเกี่ยว
บุญห่างไกลฟากฟ้า     พร่ำได้เพียงโคลง				
25 กันยายน 2554 11:08 น.

สาวสาวนอนกัน

ปติ ตันขุนทด

นอนกับสาวเพื่อนพ้อง   หลับใหล
จงอย่าฝันไปไกล       สู่ห้อง
ของชายหนึ่งชายใด     คนองหนุ่ม
จักอิ่มเอมโอชท้อง       ตื่นแล้วอาลัย				
25 กันยายน 2554 09:01 น.

บางพลัด

ปติ ตันขุนทด

บางพลัดพลัดพี่น้อง      วงศา
พลัดแม่พลัดเมืองมา     ต่างบ้าน
พลัดหลงเหล่าตัณหา     ทุกข์ยิ่ง
พลัดคู่คิดฟุ้งสร้าน       เร่าร้อนสวาทถวิล				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปติ ตันขุนทด