21 กุมภาพันธ์ 2555 16:50 น.

เมืองลิง

ปติ ตันขุนทด

ไปเมืองลิงวิ่งเต้น   หารัก
รักบ่เคยประจักษ์   เที่ยงแท้
หลบหลีกเปลี่ยนแปรปัก หลายที่
รักพี่จึงมาแก้    ห่มไว้ในธรรม				
13 กุมภาพันธ์ 2555 15:53 น.

เงาใจ

ปติ ตันขุนทด

เงาใจแอบอุ่นไว้  กายนาง
งามทั่วทุกสรรพางค์  แห่งน้อง
อาลัยแม่ครวญคราง  คราวก่อน
เรียมพี่โศกครวญร้อง เมื่อต้องจากกัน				
11 กุมภาพันธ์ 2555 12:16 น.

ฟ้ามีดาว ดินมีคน

ปติ ตันขุนทด

ยืนแหงนมองแผ่นฟ้า   จักรวาล
ดาวพร่างพรายตระการ  กว่าล้าน
ธรณีนี่เป็นฐาน        สัตว์อยู่
คนแต่งแปงปลูกบ้าน   ทั่วหล้าชมดาว				
7 กุมภาพันธ์ 2555 12:45 น.

แม่จัน

ปติ ตันขุนทด

มาตามทางแอ่วขึ้น    ลงดอย
ถึงแม่จันใจลอย     เบิ่งฟ้า
คิดถึงว่าคนคอย     เป็นห่วง
เราอย่าเนานานช้า   ค่ำแล้วจักคืน				
2 กุมภาพันธ์ 2555 10:51 น.

แต่งงาน

ปติ ตันขุนทด

รักปักจิตพี่แล้ว     ฐิติ  มาเอย
จึงเที่ยวหาเงินฮิ    แต่งน้อง
แรงงานเหงื่อไหลซิ  แสนเหนื่อย
คราส่งถึงหอห้อง    ยิ่งต้องแรงโรย				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปติ ตันขุนทด