10 ธันวาคม 2556 20:29 น.

ร้องไห้

ปติ ตันขุนทด

เป็นนายกร่ำไ้ห้      เสียใจ
คุณว่าชินวัตรไย    อย่างนั้น
คุณไทยแม่ฉันไทย  และพ่อ
ฉันย่อมยืนเดินดั้น    อยู่้ได้ในไทย
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปติ ตันขุนทด