25 กุมภาพันธ์ 2556 12:48 น.

ห้วยลึก ระลึก บุญข้าวจี่ มาฆบูชา 2556

ปติ ตันขุนทด

มาห้วยลึกร่วมน้อง   ถวายทาน
บุญเข่าจี่่สืบสาน    เก่าไว้
กรวดบุญแผ่มิตรมาร  ทุกหมู่
เกิดใหม่ภพใดได้    คู่น้องนิพพาน				
12 กุมภาพันธ์ 2556 13:59 น.

สันนิษฐาน

ปติ ตันขุนทด

สันนิษฐานก่อนไว้   ทุกคน
ยังบ่ผิดจวบจน      ส่องใกล้
กระทำชั่่วติดตน     ตรึงแน่
จึงแล่งโทษทัณฑ์ให้   แก่ผู้ผิดจริง				
5 กุมภาพันธ์ 2556 12:22 น.

นมัสการพระธาตุนครศรีฯ

ปติ ตันขุนทด

ไหว้สาพระธาตุนครศรีธรรมราช
2013-01-25 15:37:19 
สักการะธาตุเจ้า     เมืองนคร
บุญบ่มเป็นอนุสรณ์   ชาตินี้
อธิษฐานว่าราษฎร    ทุกหมู่
จงอยู่สุขใจจี้        จ่อแจ้งพระธรรม***นครศรีธรรมราชนี้    แดนธรรม
ชนก่อเจดีย์กรรม     ก่ำฟ้า
พระธาตุผ่องผุดนำ     จิตแจ่ม
เป็นดั่งหลักโลกหล้า   ก่อเกื้อศรัทธา

***นานาชนชื่นไหว้     นมัสการ
ธาตุเด่นโดดประธาน    แหล่งหล้า
เป็นของแต่โบราณ     ปลูกแต่ง
ยังอยู่มานานช้า       คู่บ้านเมืองงาม

***คนนครเคร่งแท้    ศีลธรรม
สัตย์ซื่อถือประจำ    บ่มไว้
ศักดิ์ศรีหนึ่งในกรรม   รักมั่น
ใครข่มเป็นเดือดไข้   แต่ให้อโห

***แนวลำเนาลุ่มน้ำ   ปากนัง
ราชก่อดำริขัง     ผ่อนแก้
ดินเค็มค่อยคืนยัง  ประโยชน์
พระแผ่บารมีแท้    เขื่่อนใช้ทดชล

***นายกคนหนึ่งนั้น   สมชาย
คนเก่งวงศ์สวัสดิ์สาย    ซื่อกล้า
จากนครเปล่งประกาย   บุญแผ่
ชนะแข่งขันสมหน้า    แต่ห้องรัฐสภา

*********

******กวีศรีปราชญ์แต่งไว้   โคลงพจน์
สาปแช่งคนบาปคด       กลั่่นแกล้ง
ดาบใดบั่นคอปลด        ชีพท่าน
ดาบนั่่นคืนตอบแย้ง       บั่่นย้อนคอมัน

******ธรณีนี่นี้           เป็นพยาน
เรานั่นศิษย์อาจารย์        หนึ่งบ้าง
เราผิดท่านประหาร        เราชื่น
เราบ่ผิดยังมล้าง          ดาบนี้คืนสนอง*****				
1 กุมภาพันธ์ 2556 15:11 น.

นางฟ้า

ปติ ตันขุนทด

งามกายใจผ่องพริ้ง ชุดขาว
นางเด่นดังเพ็ญดาว อยู่ฟ้า
หากเหินสู่สุดหาว กอดห่อ
คงอุ่นอกในข้า กว่าสิ้นลมปราณ				
1 กุมภาพันธ์ 2556 11:13 น.

ค่าวซอ ภาษี

ปติ ตันขุนทด

ภาษีเมือง   ใช้เปลืองปลิ้นปล้อน
โรงพักเดือดร้อน    บ่ห่อนได้สร้าง

อันเก่าค้าง   อันใหม่ก็ฮ้าง
ทางตำรวจทุกข์   บ่มีที่ซุกหัวบัง


มันเป็นสัง   บ่กลัวคนชัง
คนแช่งแจงด่า  เหมาก่อสร้างมา บ่ทำ

โกงไปบาป   ตราบตายตามกรรม
นรกหนุนหนำ  ขำอยู่เนิ่นนาน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปติ ตันขุนทด