25 มีนาคม 2556 14:23 น.

งามพระพุทธ

ปติ ตันขุนทด

งามพระพุทธผ่องแผ้ว    ในจิต

งามสี่ธรรมทุกทิศ       ส่องหล้า

ทุกข์จากที่สมุทัยกิจ      เกิดก่อ

เดินที่มรรคแปดจ้า       แจ่มแจ้งโมกษา


พระพุทธรูปเก่าแก่กว่า ๕๐๐ ปีในวิหารพระยาตากสิน วัดอรุณฯ				
17 มีนาคม 2556 12:23 น.

สุขในกาม

ปติ ตันขุนทด

จักสุขสักกี่่ครั้ง        ในกาม
ทุกข์นั่่นยังไหลตาม   หื่นห้า
รูปเสียงกลิ่นรสหลาม   โลมล่อ
บวชฆ่ากิเลสบ้า       นั่นแล้จึงควร

***กิเลสพาทุกข์ กิเลสพาแล่นไปในรูป เสียง กลิ่่่น รส สัมผัส พระพุทธเจ้าว่าสุขที่มีมากกว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้น   คือสุขในการออกจากกาม				
14 มีนาคม 2556 19:19 น.

เจ้าคณะอำเภอเวียงแก่นไม่รับบวช

ปติ ตันขุนทด

ไปกราบเรียนท่านเจ้า    อำเภอ
ขอพึ่งบุุญบวชเสนอ       พุทธเจ้า
ฟังคำท่านตอบเออ       ฟังก่อน
คนต่างเมืองปิดเล้า       บ่ให้บวชเหนอ				
10 มีนาคม 2556 13:35 น.

ผู้ประกันบวช

ปติ ตันขุนทด

การบวชพระนั่่นต้อง     หาคน
มาเพื่อประกันตน        มั่นไว้
เป็นโจรไม่อาจปน       บวชซ่อน
เราเร่ไปหาได้          ท่านผู้ใจบุญ				
9 มีนาคม 2556 08:11 น.

จักบวชแล้ว

ปติ ตันขุนทด

ตัดใจจักฆ่าทิ้ง   กิเลส
บวชอยู่สมณเพศ    เผ่าเชื้อ
ตถาคตท่านวิเศษ   สอนสั่ง
จงมุ่งนิพพานเนื้อ   ผ่านข้ามทุกขัง				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปติ ตันขุนทด